Гігієнічні норми праці

Вібраційна хвороба (формується через 3-8 років) від локальної вібрації - порушення периферичного кровообігу, зміна тонусу капілярів, порушення загальної гемодинаміки (побілінння пальців

Гігієнічні норми праці

Информация

Безопасность жизнедеятельности

Другие материалы по предмету

Безопасность жизнедеятельности

Сдать работу со 100% гаранией

Мiнiстерство освіти та науки України

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет

розвитку людини “Україна”

Горлiвський регіональний інститут

 

Кафедра фізичної реабілітації

 

 

РЕФЕРАТ

з дисципліни: Гігієна

 

На тему:

Гігієнічні норми праці

 

 

студента 2-го курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0102 фізичне виховання і спорт

спеціальності 6.010200 фізична реабілітація

Продан Василя Олександровича

Викладач: Ярош А.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горлівка 2009

Гігієнічні норми праці

 

Гігієна праці - розділ профілактичної медицини, що вивчає вплив на організм людини трудового процесу і чинників виробничого середовища з цілю профілактики професійних захворювань і збереження здоров'я працюючих.

Вивчає і оцінює:

 • хімічні, фізичні і біологічні виробничі шкідливості
 • особливості виробничих процесів і устаткування
 • характер і організацію праці
 • організацію робочого місця
 • санітарно-технічне устаткування і засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)
 • побутове забезпечення працюючих на виробництві
 • психологічний клімат в трудовому колективі.

Розробляє:

 • гігієнічні нормативи умов праці
 • санітарні правила пристрою і змісту промислових підприємств
 • рекомендації по раціональній організації трудових процесів і робочих місць

Небезпечні чинники виробництва - здатні викликати гостре порушення здоров'я, або загибель організму.

Шкідливі чинники виробництва - що роблять негативний вплив на працездатність, професійні захворювання і інші несприятливі наслідки.

Виробничі шкідливості:

 • хімічні - токсичні речовини, що знаходяться в різному агрегатному стані, здатні викликати які-небудь види загальної, місцевої або віддаленої несприятливої дії
 • фізичні - шум, вібрація і інші види коливальних дій, іонізуючі і неіонізуючі випромінювання, мікроклімат виробничих приміщень
 • виробничий пил
 • біологічні - патогенні мікроорганізми, мікробні препарати

Несприятливі чинники:

 • фізичні перевантаження - підйом і перенесення вантажів, незручне положення тіла, тривалий тиск на поверхню тіла
 • фізіологічно недостатня рухова активність (гіпокінезія)
 • нервово-психічні перевантаження - розумове перенапруження, емоційні перевантаження, перенапруження аналізаторів

Специфічні прояви професійних шкодливостей

 • професійне отруєння - гостра або хронічна інтоксикація, викликана шкідливим хімічним чинником в умовах виробництва
 • професійне захворювання - викликане дією шкідливого чинника в умовах виробництва і підтверджене в установленому порядку.

Основні фізіологічні принципи виробничого процесу:

 • поступове входження в роботу - забезпечується послідовне включення механізмів, що забезпечують працездатність
 • дотримання ритму роботи - сприяє виробленню навиків, уповільнює розвиток стомлення
 • послідовність і систематичність виробничого процесу - сприяє збереженню динамічного стереотипу
 • зміна праці і відпочинку.

Фази працездатності протягом робочого дня:

 • входження в роботу (наростаючої працездатності) - підвищується лабільність фізіологічних систем, швидшає і збільшується об'єм фізіологічних процесів (від скількох хвилин до 1,5 години)
 • стійкої працездатності - стабільність і зниження напруженості фізіологічних функцій (2-2,5 години)
 • зниження працездатності - зниження функціональних можливостей основних органів і систем (серцево-судинна, нервова)

Тяжкість праці - інтегральне поняття, що відображає ступінь функціональної напруги організму при трудовому процесі: легкий, середньої тяжкості, важкий, дуже важкий.

Напруженість праці - поняття, емоційна і інформаційна напруга організму, що відображає, при трудовому процесі: мало напружений, помірно напружений, напружений, дуже напружений.

Ергономічне зонування робочого місця:

 1. оптимальна зона - розміщуються органи управління, що часто використовуються, виконуються операції, що вимагають точних і швидких рухів
 2. швидкої досяжності - розміщуються органи управління, використовування яких необхідне в ході ряду виробничих ситуацій
 3. загальної досяжності - розміщуються органи управління, що рідко використовуються, при цьому потрібна велика амплітуда рухів. Іноді не організовується.

Раціональний виробничий режим - співвідношення періодів роботи і відпочинку, при якому висока продуктивність праці поєднується з високою і стійкою працездатністю без ознак перевтоми протягом тривалого періоду.

Психологія праці

- розділ гігієни праці, вивчаючий особливості психофізичної діяльності людини в процесі трудової діяльності.

Задачі:

 • організація трудового процесу - раціоналізація, боротьба із стомленням, монотонністю
 • професійний відбір
 • контроль за відповідністю технічних засобів, що використовуються працюючою людиною, його психологічним особливостям

Методи психології праці:

 • експеримент
 • спостереження за ходом виробничого процесу
 • моделювання виробничої діяльності в лабораторних умовах
 • психофізіологічне тестування.

Розділи психології праці:

 • ергономіка - вивчає відповідність робочих місць анатомо-фізіологічним і психологічним особливостям працюючого
 • технічна естетика - охоплює питання художнього конструювання з метою з метою оптимізації дії виробничої обстановки на аналізатори працюючого
 • інженерна психологія - вивчає вплив конструкції пультів управління на виробничу діяльність операторів
 • наукова організація праці - комплекс організаційних заходів, направлених на оптимізацію умов праці.

Мікроклімат виробничих приміщень

Оптимальні мікрокліматичні умови - при систематичній дії не викликають напруги механізмів терморегуляції.

Допустимі мікрокліматичні умови - при систематичній дії не викликають погіршення стану здоров'я.

Оптимальна відносна вогкість повітря - 40-60%, допустима - 75%.

Коливання оптимальної температури по вертикалі і горизонталі - не більше 20оС, допустимої температури - не більше 30оС.

Профілактика переохолодження - спецодяг, теплоізоляція, опалювання, теплопроводящие екрани - порожнисті конструкції, в яких циркулює вода або повітряна суміш, устаткування приміщень для обігріву (при роботі в холодильниках)

Профілактика перегрівів - екрани:

 • відбивні - покриття зовнішніх поверхонь кабін
 • поглинювальні - з скла, води.

Електромагнітні поля радіочастот

використовуються в радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації, фізіотерапії; основна дія на біологічні тканини - теплова

Захисні заходи:

 • запобігання попадання працюючих в зону високої напруженості ЕМП
 • створення санітарно-захисних зон
 • герметизація випромінюючих елементів, розташованих поблизу робочих місць
 • використовування екранів, що відображають і поглинаючих
 • спецодяг з металізованої тканини, захисні окуляри

Електромагнітні поля струмів промислових частот

Джерела - промислові електроустановки. Викликають невротичні розлади - головний біль, частіше в скроневій або потиличній області, пригноблюваний настрій, апатію, дистонію.

Захист:

 • козирки, навіси, перегородки, екрани
 • спецодяг - каска, гумові чоботи; у разі високої напруженості електричного поля спецодяг заземляють

Лазерне випромінювання

- когерентне випромінювання оптичного діапазону

 1. клас - безпечні лазери
 2. малонебезпечні - пряма або дзеркально відображена дія небезпечно для очей
 3. середньонебезпечні - те ж + дифузно відображена дія на відстані 10 см
 4. високонебезпечні - небезпечні для шкіри дифузно відображена дія на відстані 10 см

Використовування: геодезія, голографія, спектроскопія, матеріалознавство, хірургія, терапія.

Шкідлива дія: очі - кон'юнктивіт, катаракта, шкіра - опіки (4 ступені тяжкості).

Гігієнічні заходи:

 • 2 - 3 класи - огорожі (вогнестійкі, нетоксичні), спецодяг, окуляри
 • 4 класи - поміщаються в ізольованих приміщеннях і управляються дистанційно (з пульта); приміщення обладнуються вентиляцією

Виробничий шум викликає поволі прогресуюче зниження слуху - кохлеарний неврит, при цьому в першу чергу міняється чутливість до високих частот (час появи коливається від декількох місяців до десятиріч). Неспецифічна дія - дистонія.

Класифікація за часовими характеристиками:

 • постійні шуми - рівень яких протягом робочої зміни міняється не більш, ніж на 5дБ
 • що коливаються - рівень яких безперервно змінюється в часі
 • переривисті - рівень яких ступіньчато змінюється на 5 дБ і більше
 • імпульсні - що складаються з одного або декількох звукових сигналів, кожний тривалістю менше 1 с

Еквівалентний рівень шуму - значення рівня шуму при перерахунку на рівномірний шум протягом робочої зміни.

Профілактичні заходи:

 • ослаблення шуму в його джерелі (вдосконалення конструкції, схеми установки, зміна режиму роботи, використовування матеріалів із зниженими акустичними властивостями, устаткування звукоізолюючих пристроїв)
 • ослаблення на шляхах пер

Похожие работы

1 2 >