Геополітична і геоекономічна складові розвитку сучасної Японії

Закінчуючи перший розділ курсової роботи можна зробити наступні висновки: Геополітичними напрямками розвитку Японії до кінця ХХ сторіччя були: Централізація влади і внутрішньої

Геополітична і геоекономічна складові розвитку сучасної Японії

Курсовой проект

Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией
рамках АТЕС, де Японія грає провідну роль.
 • Залучення в країну прямих іноземних інвестицій (ПІІ), експорт ПІІ в інші країни.
 • Створення горизонтальної системи міжнародного виробництва, розподілу праці перш за все за рахунок східноазіатського напрямку її зовнішньоекономічних зв'язків.
 • ВИСНОВКИ

   

  Найвагомішою загрозою досягнення Японією її стратегічних імперативів в ХХІ ст. є швидке старіння нації і скорочення чисельності її населення. З 1970 р. по 1990 р. частка населення похилого віку приблизно подвоїлась. Цей показник в кілька разів вище, ніж в європейських країнах, що з'явилось критичним непрямим чинником економічного краху 1990 років, так як велика частка непрацюючого населення лягла важким тягарем на економіку країни.

  Згідно статистичних даних, загальна чисельність населення Японії скоротилась до 128 млн. осіб в 2004 р., по прогнозах вона скоротиться до 115 млн. осіб в 2030 р. і до 95 млн. в 2050 році. В той же час, між 2010 р. і 2050 р. дитяче населення віком до 14 років скоротиться від 13% сьогодні до менш ніж 9% в майбутньому, а частка населення віком старше 65 років збільшиться від 23% до приблизно 40%. Частина працездатного населення впаде за цей період з 64% до 52% від загальної чисельності населення країни [3].

  У зв'язку з погіршенням свого демографічного стану, Японія вже стикається з вичерпанням своїх економічних, політичних і оборонних ресурсів. Продовжиться спад економіки, бюджетні можливості знизяться разом із падінням доходів корпорацій і приватних прибутків, обтяжені великими соціальними виплатами на пенсії і охорону здоров'я (японці мають найвищу тривалість життя в світі). Національні Сили Самозахисту також ослабнуть разом із скороченням військового бюджету. Поки ці зміни викликають лише соціальну і економічну напругу, часті зміни Парламенту і уряду.

  Японії потрібно омолодити себе, свою національну енергію. Їй необхідно створити технологічне постіндустріальне суспільство із збільшенням виробництва не дивлячись на зменшення споживання. Зараз Японія знаходиться на роздоріжжі. Багато чого буде залежати від еволюціонуючого глобального оточення. Проте, весь історичний шлях Японії показує, що вона може відродитись і виплеснути таку національну енергію, яка може порівнятися по своїй силі тільки з японським землетрусом.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

   

  1. Япония: открытая миру //М.: «АИРО ХХІ». 2007 - 304 с.
  2. Tang Siew Man. Japans Grand Strategic Shift from Yoshida to Koizumi: Reflections on Japans Strategic Focus in the 21-st Century // Akademika 70 (Januari) 2007.
  3. The geopolitics of Japan: An Island Power Adrift // - Stratfor 2009.
  4. Стапран Д.А. Внешняя политика Японии новые приоритеты и традиционные направления // Япония 2001-2002. Ежегодник. - М.: «МАКС-Пресс». 2002 410 с.
  5. Столяров Ю.С. Внешнеэкономическая политика Японии: новые ориентиры// Япония 2001-2002. Ежегодник. - М., 2002 410 с.
  6. Нартов Н.А. Геополитика. // Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 359 с.
  7. У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень №14/2010.
  8. Інтернет http://ru.wikipedia.org/ wiki/Япония
  9. Інтернет http://ru.wikipedia.org/wiki/Ёсида, _Сигэру
  10. Інтернет http://www.dergachev.farlep.net/work/magazine.html
  11. Інтернет http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2000/vestniksf117-05/vestniksf117-05030.htm

  Похожие работы

  << < 3 4 5 6 7