International Combating The Crimes Harming The Economic Development Of States

Диссертация - Юриспруденция, право, государство

Другие диссертации по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытье - задача всього суспільства.

 

При цьому однією з обов'язкових умов успішної роботи з боротьби з наркобізнесом і якісною підготовкою фахівців у навчальних закладах (підрозділах) повинне стати вивчення і знання двох-одного-двох іноземних мов.

 

Представляється, що реалізація вищевказаних пропозицій буде значною мірою сприяти посиленню боротьби проти незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

 

 

Перед державами, що розвиваються, стоїть складна проблема пошуку оптимальних умов для кримінально-правової боротьби зі злочинами, що завдають збиток їх економічному розвитку.

 

Ці проблеми зв'язані не тільки з удосконалюванням карного законодавства і практикою його застосування органами карної юстиції, тому що використання одних лише мір кримінально-правової боротьби зі злочинністю, зокрема з економічної, явно недостатньо.

 

У цьому плані, одним з питань успішної боротьби, що стоїть перед державами для забезпечення, зі злочинами, що завдають збиток економічному розвитку держав є здійснення успішного міжнародного співробітництва по боротьбі з цим видом протиправних діянь.

 

Це безпосередньо відноситься усіх країн, та насамперед, до країн колишнього СРСР, оскільки після придбання незалежності постають актуальні питання розвитку, і одним із ключових елементів даного процесу є інтеграція у світове співтовариство.

 

У плані кримінально-правової боротьби зі злочинністю процес інтеграції виявляється в приведенні національного законодавства у відповідність з вимогами міжнародних угод, імплементації норм міжнародного права, висновку міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод по наданню взаємної допомоги по карним правовідносинам, участі в міжнародних організаціях (Інтерпол), обміні науково-технічною інформацією і досвідом, проведенні спільні конференції і т.д.

 

В цій роботі були розглянуті питання однієї групи злочинів міжнародного характеру, а саме злочинних діянь, що завдають збиток економічному розвитку держав (контрабанда, легалізація незаконних доходів, фальшивомонетництво і незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин), а також питання і проблеми здійснення міжнародного співробітництва держав по боротьбі з цими видами злочинів.

 

У звязку з цим, здається особливо важливим вирішення найбільш істотних проблем співробітництва в області боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку і забезпечення законних прав і інтересів громадян.

 

Насамперед, ця проблема удосконалювання законодавчої бази, ціль якої - створення умов для більш тісних і плідних зв'язків компетентних органів, для здійснення більш ефективної кримінально-правової боротьби зі злочинністю.

 

s