International Combating The Crimes Harming The Economic Development Of States

Диссертация - Юриспруденция, право, государство

Другие диссертации по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьртуванням.

 

У 1988 р. були прийняті і відкрита для підписання Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин. Для Республіки Узбекистан вона набрала сили 22.11.95р. Вона не скасовує дію конвенцій 1961 і 1971р. і містить посилання на їхні деякі положення. До числа злочинних діянь Конвенція 1988 р. відносить їхнє виробництво, виготовлення, екстрагування, поширення, продаж, постачання на будь-яких умовах, переправляння, транспортування, чи імпорт експорт, а також культивування опійного маку, кокаїнового листа, рослини канабіс з метою незаконного виробництва наркотиків.

 

Віденська міжнародна Конвенція ООН ставить за обов'язок держав-учасників привести свої законодавчі норми у відповідність з її положеннями (ст. 3). Це припускає максимально наблизити норми національного і міжнародного законодавства по встановленню єдиної відповідальності за заняття незаконним оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин.

 

Необхідність прийняття даної міри, на погляд Годлі та Вільсона, випливає з об'єктивних причин. По-перше, у більшості країн світу немає єдиного комплексного і вичерпного законодавства і виробленої карної політики у відношенні наркотиків у національних правових системах. По-друге, кримінально-правова доктрина розвитих держав у відношенні наркоманії орієнтована менш карно, чим у державах, що розвиваються. В-третіх, законодавство значного числа держав бере під свій контроль тільки так називані природні наркотики і виявляється зовсім не в змозі контролювати психотропні речовини. У тих же нечисленних випадках, коли такий контроль має місце , він здійснюється не за допомогою кримінально-правових норм, а нормами адміністративного права, що мають найчастіше розпливчасті формулювання, недостатні для строго і специфічного контролю. По-четверте, у законодавстві більшості країн немає однаковості в термінології при класифікації наркотиків, при визначенні видів злочинів і інших правопорушень, при установленні видів покарань, а також у деталях адміністративної і судової процедур і т.д.[15] Дана міжнародна Конвенція зіграла важливу роль не тільки в усуненні цих недоліків закордонного законодавства про боротьбу з незаконним оборотом наркотичних речовин, але і внесла гідний вклад у його систематизацію.

 

Комісія ООН по наркотичних речовинах на своєму черговому засіданні від 29.01.1990р. прийняла рішення про доповнення Списку Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961р. новими видами наркотичних засобів і спсика Конвенції ООН про психотропні речовини 1971р. - психотропних речовин. Останні також були закріплені в національному законодавстві ряду держав-членів Конвенції 1988р.

 

 

1.4. Фальшивомонетництво.

 

На думку авторів, цей вид злочину можна вважати найдревнішим міжнародним карним злочином. Воно з'явилося водночас з заміною натурального товарообміну грошовим. Згодом фальшивомонетництвом стали займатися не тільки окремі особи, але і держави, подібними діями намагаючись підірвати економіку інших держав, послабити їхній і домогтися перемоги у війні. До таких дій прибігав Наполеон 1 у відношенні Росії в період підготовки своєї сумно закінчилася інтервенції. Відомі факти виготовлення фунтів стерлінгів Великобританії фашистською Німеччиною в період Другої світової війни. Підроблені гроші і цінні папери використовуються і як засіб підриву економіки держав, що розвиваються. Наприклад, у 1967 р. у Парижі була виявлена підпільна фабрика, що друкувала банкноти Республіки Заїр. При цьому було вилучено грошей на суму 15 млн. франків.

 

За даними Інтерполу, тільки за період з 1946 по 1972 рр. цієї організації удалося за допомогою поліції інших країн знайти і класифікувати близько 6 млн. підробок грошей і цінних паперів у 89 країнах світу. Однак фахівці вважають, що навіть ці по своїх масштабах цифри не відповідають дійсності. Випадків фальшивомонетництва набагато більше, далеко не усі з них попадають у поле зору поліції і розкриваються. Ці злочини роблять добре організовані групи, підтримувані іноді представниками корумпованої влади. У 1968 м, наприклад, викрита група міжнародних злочинців чисельністю більш ста чоловік. Вони підробляли американські долари і дорожні чеки із сигнатурою 26 найбільш відомих банків різних країн світу. Центр організації знаходився в Латинській Америці, а один з філій в Італії. Фальшиві чеки і долари поширювалися через туристів на всіх континентах земної кулі. Незабаром в околицях м Болоньї в Італії була виявлена друкарня фальшивомонетників, поліграфічне устаткування якої оцінювалося в 50 млн. італійських лір. Учасники цього злочинного синдикату були арештовані і засуджені в багатьох країнах світу.

 

За інформацією Інтерполу найбільше часто підробляються (близько 80 %) американські долари через їхнє універсальне використання. 100 доларова банкнота є найбільше підробля часто. Як відповідну міру, для забезпечення більш стійкого захисту від підробки, американські влади в 1996р. випустили нову 100 доларову банкноту.

 

Гроші складають основу економічної системи держави і тому дуже важливо, щоб суспільство було упевненим у своїй валюті, отже боротьба з цим видом злочину не утратила своєї актуальності.

 

Необхідність міжнародного співробітництва в боротьбі з цими злочинами привела до висновку в 1929 р. Женевської конвенції по боротьбі з підробкою грошових знаків. Держави-учасники взяли на себе зоб

s