International Combating The Crimes Harming The Economic Development Of States

Диссертация - Юриспруденция, право, государство

Другие диссертации по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьРЕФЕРАТ

по роботі:

“International Combating The Crimes Harming The Economic Development Of States”

(“Міжнародна боротьба зі злочинами, які завдають шкоди економічному розвитку держав”)

авторів К.Дж. Годлі та Б. Вільсона

 

 

ПЛАН

 

 

Вступ…………………………………………..………………………………………. .3

 

Глава1. Характеристика злочинів……………….………………………………… …5

 

1.1. Контрабанда…………………………………….………………………………….5

 

1.2. Легалізація злочинного доходу………………….………………………………..5

 

1.3. Незаконні операції з наркотичними засобами і психотропними речовинами ..7

 

1.4. Фальшивомонетництво……………………………………………………………9

 

Глава 2. Міжнародне співробітництво держав………………………………………11

 

2.1. Співробітництво держав. Форми співробітництва…………………………….. 11

 

2.2. Інтерпол - міжнародна організація карної поліції………………………………12

 

2.2.1. Міжнародна злочинність………………………………………………………..12

 

2.2.2. Поява і ріст міжнародного поліцейського співробітництва.

Розвиток Інтерполу………………………………………………………………13

 

2.2.3. Структура Інтерполу…………………………………………………………… 14

 

2.2.4. Інші міжнародні організації……………………………………………………..15

 

3. Питання і проблеми в області співробітництва. Перспективи боротьби

зі злочинністю і зміцнення правопорядку для забезпечення економічного

і культурного розвитку………………………………………………………………17

 

Висновок…………………………………………………………………………… .….19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Після розпаду Радянського Союзу, а разом з ним і соціалістичним табором, установився новий порядок у який основним елементом є багатополюсність світу, наявність декількох центрів впливу. Одним з елементів, відображаючих сьогоднішній стан є нестабільність, породжена різними факторами і тут не останню роль грає кримінальний фактор. Важка економічна, політична і соціальна ситуація, низький рівень життя, ріст убогості - усе це є живильним для середовищем розвитку злочинності. Держави як інститути, в обов'язок яких входить організація боротьби зі злочинністю, вже мають серйозні утруднення в боротьбі зі злочинцями, що перетинають їх кордони. Вони змушені співробітничати і робити один одному правову допомогу по кримінальних справах. Усі недоліки міжнародного співробітництва в цій області негайно використовуються правопорушниками для здійснення і приховання слідів злочинів міжнародного характеру, число яких росте.

 

Починаючи з 80-х років темпи росту злочинності у світі, у середньому збільшувалися на 5 % щорічно. Тільки в США відбувається 35 млн. злочинів у рік. Для порівняння можна відзначити, що в Росії за період з 1991 по 1995 р. зареєстровано 13 млн. злочинів, а в 1995р. - 3 млн. За повідомленням МВС РФ, у 1994р. у країні діяло 5600 злочинних угруповань, тобто Майже в 10 разів більше, ніж це було в 1990р. Корупція на державному рівні стала звичайним явищем. По оцінках фахівців, у деяких країнах утрати від шахрайства у фінансовій сфері еквівалентні сумі, що складає 10 % річного внутрішнього валового продукту цієї країни.

 

Незаконний обіг наркотиків приносить злочинцям прибутки, обсяг яких складає 500 млрд. доларів США в роки. Ця сума дорівнює загальній сумі ВНП двох третин держав-членів ООН.

 

Великі доходи вони мають і від економічних злочинів, характер і способи яких постійно удосконалюються.

 

Відзначаються усе більш складні і витончені маніпуляції цінами на міжнародних і національних біржах; продаж цінних паперів обличчями і заснуваннями, що розташовують конфіденційною інформацією; шахрайства з кредитними картками; незаконна торгівля зброєю і боєприпасами; переклад доходів від незаконної діяльності в іноземні банки і їх відмивання різними способами; злочину проти культурної власності; інтелектуальне піратство, зв'язаний з незаконним виданням і використанням добутків, винаходів і відкриттів; фальшивомонетництво. У зв'язку з цим вважається цілком терпимим, що сьогодні на 1 млн. діл. США тільки триста є фальшивими.

 

Міжнародна небезпека перерахованих і інших злочинів значно зростає. Вони дестабілізують діяльність урядів, підривають основи цивільного суспільства, ущемляють права і волі людини, спричиняють пагубні наслідки для економічного і соціального розвитку держав і являють собою загрозу безпеки держави.

 

Актуальність обраної теми. Розглянуті в цьому рефераті злочини є актуальними в силу наступних причин:

 

1) завдають шкоди нормальному економічному розвитку держав;

 

2) звичайно бувають ускладнені присутністю іноземного елемента, іноді частина злочину відбувається на території іншої держави;

 

3) також бувають тісно взаємозалежні один з одним (контрабанда і незаконний оборот наркотичних засобів і психотропних речовин);

 

4) визначені в міжнародних конвенціях універсального і регіонального характеру й у двосторонніх угодах.

 

В перехідний період велику небезпеку представляє категорія так званих економічних злочинів, що відбуваються в умовах формування нових економічних механізмів. У цій роботі поряд злочинністю і корупцією, що розглядаються як вид

s