International Combating The Crimes Harming The Economic Development Of States

Необхідність прийняття даної міри, на погляд Годлі та Вільсона, випливає з обєктивних причин. По-перше, у більшості країн світу немає єдиного

International Combating The Crimes Harming The Economic Development Of States

Диссертация

Юриспруденция, право, государство

Другие диссертации по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией

РЕФЕРАТ

по роботі:

“International Combating The Crimes Harming The Economic Development Of States”

(“Міжнародна боротьба зі злочинами, які завдають шкоди економічному розвитку держав”)

авторів К.Дж. Годлі та Б. Вільсона

 

 

ПЛАН

 

 

Вступ…………………………………………..………………………………………. .3

 

Глава1. Характеристика злочинів……………….………………………………… …5

 

1.1. Контрабанда…………………………………….………………………………….5

 

1.2. Легалізація злочинного доходу………………….………………………………..5

 

1.3. Незаконні операції з наркотичними засобами і психотропними речовинами ..7

 

1.4. Фальшивомонетництво……………………………………………………………9

 

Глава 2. Міжнародне співробітництво держав………………………………………11

 

2.1. Співробітництво держав. Форми співробітництва…………………………….. 11

 

2.2. Інтерпол - міжнародна організація карної поліції………………………………12

 

2.2.1. Міжнародна злочинність………………………………………………………..12

 

2.2.2. Поява і ріст міжнародного поліцейського співробітництва.

Розвиток Інтерполу………………………………………………………………13

 

2.2.3. Структура Інтерполу…………………………………………………………… 14

 

2.2.4. Інші міжнародні організації……………………………………………………..15

 

3. Питання і проблеми в області співробітництва. Перспективи боротьби

зі злочинністю і зміцнення правопорядку для забезпечення економічного

і культурного розвитку………………………………………………………………17

 

Висновок…………………………………………………………………………… .….19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Після розпаду Радянського Союзу, а разом з ним і соціалістичним табором, установився новий порядок у який основним елементом є багатополюсність світу, наявність декількох центрів впливу. Одним з елементів, відображаючих сьогоднішній стан є нестабільність, породжена різними факторами і тут не останню роль грає кримінальний фактор. Важка економічна, політична і соціальна ситуація, низький рівень життя, ріст убогості - усе це є живильним для середовищем розвитку злочинності. Держави як інститути, в обов'язок яких входить організація боротьби зі злочинністю, вже мають серйозні утруднення в боротьбі зі злочинцями, що перетинають їх кордони. Вони змушені співробітничати і робити один одному правову допомогу по кримінальних справах. Усі недоліки міжнародного співробітництва в цій області негайно використовуються правопорушниками для здійснення і приховання слідів злочинів міжнародного характеру, число яких росте.

 

Починаючи з 80-х років темпи росту злочинності у світі, у середньому збільшувалися на 5 % щорічно. Тільки в США відбувається 35 млн. злочинів у рік. Для порівняння можна відзначити, що в Росії за період з 1991 по 1995 р. зареєстровано 13 млн. злочинів, а в 1995р. - 3 млн. За повідомленням МВС РФ, у 1994р. у країні діяло 5600 злочинних угруповань, тобто Майже в 10 разів більше, ніж це було в 1990р. Корупція на державному рівні стала звичайним явищем. По оцінках фахівців, у деяких країнах утрати від шахрайства у фінансовій сфері еквівалентні сумі, що складає 10 % річного внутрішнього валового продукту цієї країни.

 

Незаконний обіг наркотиків приносить злочинцям прибутки, обсяг яких складає 500 млрд. доларів США в роки. Ця сума дорівнює загальній сумі ВНП двох третин держав-членів ООН.

 

Великі доходи вони мають і від економічних злочинів, характер і способи яких постійно удосконалюються.

 

Відзначаються усе більш складні і витончені маніпуляції цінами на міжнародних і національних біржах; продаж цінних паперів обличчями і заснуваннями, що розташовують конфіденційною інформацією; шахрайства з кредитними картками; незаконна торгівля зброєю і боєприпасами; переклад доходів від незаконної діяльності в іноземні банки і їх «відмивання» різними способами; злочину проти культурної власності; інтелектуальне піратство, зв'язаний з незаконним виданням і використанням добутків, винаходів і відкриттів; фальшивомонетництво. У зв'язку з цим вважається цілком терпимим, що сьогодні на 1 млн. діл. США тільки триста є фальшивими.

 

Міжнародна небезпека перерахованих і інших злочинів значно зростає. Вони дестабілізують діяльність урядів, підривають основи цивільного суспільства, ущемляють права і волі людини, спричиняють пагубні наслідки для економічного і соціального розвитку держав і являють собою загрозу безпеки держави.

 

Актуальність обраної теми. Розглянуті в цьому рефераті злочини є актуальними в силу наступних причин:

 

1) завдають шкоди нормальному економічному розвитку держав;

 

2) звичайно бувають ускладнені присутністю іноземного елемента, іноді частина злочину відбувається на території іншої держави;

 

3) також бувають тісно взаємозалежні один з одним (контрабанда і незаконний оборот наркотичних засобів і психотропних речовин);

 

4) визначені в міжнародних конвенціях універсального і регіонального характеру й у двосторонніх угодах.

 

В перехідний період велику небезпеку представляє категорія так званих економічних злочинів, що відбуваються в умовах формування нових економічних механізмів. У цій роботі поряд злочинністю і корупцією, що розглядаються як види погроз безпеки держави, також визначені деякі злочини, що становлять погрозу нормальному розвитку держави: «відмивання» грошей, виробництво і торгівля наркотиками і контрабанда.

 

Правовою основою діяльності держав у боротьбі з міжнародною злочинністю служить міжнародне карне право, що є галуззю міжнародного публічного права.

 

Якщо норми міжнародного карного права не трансформовані в національне законодавство, то дізнавачі, слідчі, прокурори і судді при дотриманні вимог названої конституційної норми вправі посилатися у своїх рішеннях на конкретні норми міжнародного договору.

 

Метою даної роботи є розгляд і аналіз діянь, які завдають збитків економічному розвитку держав, співробітництва держав по боротьбі з цими видами діянь, викладених в роботі “Міжнародна боротьба зі злочинами, які завдають шкоди економічному розвитку держав” авторів К.Дж. Годлі та Б. Вілсона зі Сполучених Штатів Америки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Характеристика злочинів.

 

1.1. Контрабанда.

 

 

Контрабанда відбувається тільки на території двох і більш держав і по визнаному державами міжнародному порядку є міжнародним правопорушенням. Покарання за контрабанду встановлюється в національному адміністративному чи карному законодавстві.

 

Дотепер багатосторонньої угоди по боротьбі з контрабандою не прийнято. У цьому відношенні можна відзначити лише Конвенцію СТС про співробітництво в боротьбі з порушеннями митних правил, прийняту в 1977р. у Найробі (Кенія).

 

За загальним правилом контрабанда містить у собі незаконне переміщення яких-небудь цінностей через границю різних держав. Її небезпека для міжнародного правопорядку полягає в тім, що вона підриває відносини дружби і співробітництва держав, монополію чи держав інший порядок в області зовнішньої торгівлі, завдає шкоди економічному і культурному розвитку держав.

 

На відміну від інших злочинів, як відмічають автори, контрабанда дуже динамічна, постійно «удосконалюється» злочинцями і її модифікаціями непередбачені. В даний час найбільшу небезпеку для міжнародного співтовариства представляє контрабанда зброї в гарячі крапки планети. Нерідко послугами контрабандистів користаються представники окремих держав, що постачають контрабандною зброєю різні екстремістські, праві, лівацькі, націоналістичні, бандитські, відверто фашистські угруповання, а також терористів і просто кримінальників.

 

Предметом контрабанди також є не тільки вогнепальна, але й інші види зброї, боєприпаси і вибухові речовини. За даними ООН, послугами контрабандистів зброї користаються і представники деяких держав. «Існує також чорний ринок зброї, зокрема стрілецької зброї, що одержувач може використовувати у випадку, якщо іноземні уряди не будуть задовольняти їхньої потреби. Розміри цього ринку неможливо визначити, і тому також неможливо представити його реальне значення».

 

На практиці міжнародно-правова боротьба з такою контрабандою не ведеться тому, що зброя є законним об'єктом зовнішньої торгівлі, а експорт зброї законним інструментом зовнішньої політики.

 

 

1.2. Легалізація злочинного доходу.

 

Легалізація злочинних доходів одержала широке поширення в країнах з ринковою економікою. Механізм цих злочинів складний.

 

На думку Годлі та Вільсона, він має деякі особливості. Зокрема, добуті злочинним шляхом гроші вивозяться за границю і містяться в різних країнах на рахунки комерційних банків.

 

 

Це злочин до числа міжнародних карних віднесено Страсбургською конвенцією про «відмивання», виявленні, вилученні і конфіскації доходів від злочинної діяльності 1990 р

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>