Візантія: Імператорський культ

«Следует знать, что поблизости от дворца Иерии, на равнине, т.е. на Ливадии, возводятся величественные и красивые своды. Магистры, препозиты, проконсулы,

Візантія: Імператорський культ

Контрольная работа

Культура и искусство

Другие контрольные работы по предмету

Культура и искусство

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. І. І. МЕЧНИКОВА

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

Візантія: Імператорський культ

 

з навчальної дисципліни «Українська та зарубіжна культура»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса - 2009

 

ПЛАН

 

1 Концепція імператорської влади у Візантії

2 Придворний церемоніал

3 Культ василевса у розпису церкви Сан Вітале у Равенні

 

1 Концепція імператорської влади у Візантії

 

Візантійська імперія являла собою єдину стародавню державу в Європі та Передній Азії, апарат влади якої уцілів в епоху великого переселення народів. Візантія була безпосередньою спадкоємицею Пізньої Римської імперії, але її класова структура зазнала в VII-XI ст. докорінні зміни: з рабовласницької держави Візантія поступово перетворилася на феодальну. Однак такі пізньоримські інститути, як розгалужений апарат центральної влади, податкова система, правова доктрина непорушності імператорського єдинодержавія, збереглися в ній без принципових змін, і це багато в чому зумовило своєрідність шляхів її історичного розвитку.

Політичні діячі та філософи Візантії не втомлювалися повторювати, що Константинополь - Новий Рим, що їхня країна - Романія, що вони самі - ромеї, а їх держава - єдина (Римська) імперія, яка зберігається Богом. " По самой своей природе, - писала Анна Комнина, - империя - владычица других народов " [1, 37]. Якщо вони ще не християни, то імперія неодмінно "просвітить" їх і буде керувати ними, якщо вони вже християни, то є членами ойкумени (цивілізованого світу), на чолі якої стоїть імперія. Ойкумена - ієрархічне спільнота християнських країн, і місце кожного народу в ній може визначити лише її голова - імператор [6, 22].

У первинному християнстві образ ідеального християнського імператора створено не було. Римська імперія протиставлялася "царству божому", і сам відхід у християнство означав як відмову від традиційної системи античних цінностей, так і неприйняття влади як такої. Але в міру того, як формувалася церква, йшла переорієнтація соціальної доктрини християнства і його ідеологічної спрямованості, змінювалося ставлення до влади і до образу самого імператора.

У III ст., коли зміна імператорів на престолі відбувалася з небаченою швидкістю, образ римського володаря сильно померк не тільки в очах християн, що піддавалися систематичним гонінням, а й в очах переважної більшості римських громадян. В цей же час відбувається поступове розмежування у відношенні до імператора і в розумінні його образу між кліром і рештою маси християн. IV століття було часом аварії античних ідеалів і початку формування середньовічного світогляду. Ця ломка суспільної свідомості була найтіснішим чином пов'язана з процесом християнізації, що охопила всі сфери життя Римської імперії. Усвідомлення необхідності союзу церкви й імперії і легалізація християнства в державі стали відправною точкою у формуванні образу християнського імператора [5, 7].

Василевс - помазаник божий - мав необмежену владу. Однак втулитися на престолі у Візантії було нелегко. Сама необмежена монархія європейського середньовіччя, імператорська влада у Візантії, виявлялася самої неміцною. Імператор верховодив синклітом, самовладно розпоряджався військом, купував щедротами духовенство, нехтував народом. Але якщо при коронації стала традицією теорія "божого вибору" не знаходила втілення в формальній церемонії згоди на царство з боку синкліту, війська, церкви і народу, опозиція могла зробити це "упущення" прапором боротьби проти "незаконного" василевса. Імператора обожнювали як божого обранця, не було страшніше злочину, ніж "образу величності". Але заколот проти нього як особистості, негідною трону, не засуджувався, якщо заколотники виходили переможцями.

За 1122 років існування імперії в ній змінилося до 90 василевсів. Кожен правил в середньому не більше 13 років. Майже половина імператорів була повалена і знищена фізично. Самі візантійці замислювалися над цим і не знаходили відповіді. Мріяли про троні багато, просторікуючи при цьому про непорушність прав свого володаря, якщо він був Порфірородний (або Багрянородний), і, навпаки, про справедливість "пальця бога", якщо узурпатор скидав Порфірородного (бо той верховодив ромеями, "як такою собі батьківською спадщиною" ). Епітет "Порфірородний", тобто народжений в порфіру, особливому будинку палацу, означав, що батьки василевса займали тоді імператорський трон, і, отже, у "Порфірородного" були права, які якщо не юридично, то в силу звичаю, давали йому ряд переваг перед "непорфірородними" [6, 27].

З 35 імператорів IX-XII ст. навряд чи третина носила цей гордий титул. Але якщо в XI ст. Порфірородні складали лише п'яту частину василевсів, то в XII ст. - близько половини, а з 1261 і до кінця імперії на престол сходили лише двоє непорфірородних. Разом з консолідацією класу феодальної аристократії повільно і з труднощами затверджувався принцип спадковості імператорської влади. Її носієм міг бути тільки представник цього класу - і не за положенням, а по самому народженню: з 1081 р. по 1453 виходець з іншого середовища не займав престол жодного разу. У розглянутий тут період (IX-XII ст.) тільки що зазначений процес ще не завершився. Кожен василевс, вступивши на трон, докладав усіх зусиль до того, щоб утвердити своє право передати владу у спадщину (Порфірородна дитина, втративши батька в дитинстві, рідко зберігала її).

Побут імператора, обставлений з особливою пишнотою, схиляння перед ним підкреслювали прірву, що відділяла государя від інших підданих. Василевс з'являвся перед народом лише у супроводі блискучої почти й значної збройної охорони, що слідували в строго певному порядку. Уздовж всього шляху процесії стояли натовпи зігнаного простолюду. Іноді споруджувалися й особливі дерев'яні підмостки, на які разом з музикантами та виконавцями гімнів мали право зійти видні городяни, іноземні посли, знатні мандрівники [6, 28].

Єдиний з мирян, василевс, мав право входити у вівтар. У його честь складалися урочисті гімни і славослів'я. У своїх грамотах він говорив про себе найчастіше у множині: "царственість наша" (іноді: "царственість моя"). Він не втомлювався вихваляти власні діяння: всі його невсипущі турботи й тяжкі труди спрямовані лише на благо народу, "спасіння" під його короною.

Кожен імператор прагнув оточити себе відданими людьми. Зміна царювання, як правило, вела до різких змін у найближчому оточенні трону.

Імператорське благочестя старанно рекламувалося в розрахунок на популярність його імені. Однак навіть безсумнівна щирість василевса не викликала часом співчуття, якщо над вінценосцем тяжів смертний гріх [6, 30].

Критика на адресу "божественних імператорів" за їх бездарність, самодурство і пороки звучала і раніше, в VI - IX ст.: Юстиніан II був подібний до звіра у своїй жорстокості; Василь I на самоті зі хтивістю розстрілював з лука відрубану голову вождя павлікіан Хрісохіра; Костянтин VII без співчуття творив суд, а притомившись від учених занять, вдавався до пияцтва. Олександр загруз у розпусті і недостойних забавах, як згодом і Роман II, і Костянтин VIII, і Костянтин IX Мономах [3, 178].

Хроністи XI ст. пишуть деколи про василевса не як про намісника бога на землі, а як про щось; недалеких людей з їх звичайними іноді смішними слабостями: Костянтин IX Мономах вдавався до наївних хитрощів, щоб відвідувати коханку, Никифор III Вотаніат постригся в ченці, щонайбільше його лякала необхідність утримання від м'яса. Михайло Пселл, розмірковуючи про характер василевсів, приходить до висновку, що характер їх непостійний, що за своїми особистими якостями вони взагалі поступаються іншим людям. І філософ вважає, що це природно: людська психіка трансформується в бурі тривог і хвилювань, пережитих василевсом щоденно [3, 178].

Василевси втрачають почуття міри. Їм мало необмеженої влади, вони глухі до порад, вони готові померти, аби домогтися визнання себе наймудрішими із мудрих, всесведущімі і непогрішними. Змінилися часи, нарікає Пселл, демократія безумовно краще монархії, але повернення до неї нереально. Тому доцільніше, на його думку, не шукати нове, а затверджувати існуюче [3, 178].

Сумніви у праві василевса на необмежену владу, на розпорядження землею, скарбницею, людьми, на узвищя чи приниження будь-якого підданого за своїм уподобанням, стали висловлюватися лише з останньої чверті XI століття. Ці сумніви - виразний результат того, що формувалась класово-станова самосвідомість консолідування феодальної аристократії, яка прагнула поставити трон під свій неослабний контроль.

Перемога спадкової феодальної аристократії прийшла не відразу - стійке свавільство надало сановну бюрократію, яка мала величезний досвід панування і щільним кільцем оточувала престол. Василевс міг міняти улюбленців серед її представників, але не міг обійтися без їх постійної підтримки.

Свобода волевиявлення монарха ставала все менш безконтрольною, а його ізоляція від простих підданих - все більшою. Амплітуда "вертикальної рухливості" помітно скоротилася ще до 1081 - року остаточної перемоги провінційної арістократатіі, а з часу цієї перемоги стала ледь помітною. Трагедія імперії полягала, однак, у тому, що перемога прийшла занадто пізно - Візантія безнадійно відстала від передових країн Заходу. З одного боку,

Похожие работы

1 2 3 > >>