Відпускні ціни на продукцію

№п/пНайменування статей калькуляціїСума, грн.АБВ1Сировина і матеріали57,54656,05834,5032Зворотні відходи2,5021,350,93Всього матеріальних затрат55,04454,70833,6034Основна заробітна плата5,8876,4066,4375Додаткова заробітна плата1,4721,731,4816Відрахування на соціальне страхування2,913,2183,1327Витрати на утримання та експлуатацію

Відпускні ціни на продукцію

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Задача

 

Завод подетальної спеціалізації випускає три вироби: А, Б, В.

Розрахувати випускні ціни всіх виробів при таких вихідних даних.

КN=1,39

 

№ п/пВироби

ПоказникиАБВ1.Річний випуск РВ, шт.1390002500004000002.Норма витрати металу, НВМ кг/шт.13,912,583.Чиста маса виробу, Вч кг/шт.11,121174.Ціна металу, Цм грн/т4800520050005.Ціна відходів, Цвідх грн/т9009009006.Розмір транспортно-заготівельних витрати, %3,53,53,57.Технічні норми часу по операціях (хв./шт.) та розряди робіт

 

 

13,9, III

12, III

8, IV

13,9, IV

7, V

 

 

15, III

13, IV

13,9, IV

6, V

8, VI

 

 

8, III

13,9, III

6, IV

8, V

7, VI8.Додаткова заробітна плата ЗПдод, %252723

9. Сума витрат на утримання та експлуатацію обладнання згідно з кошторисом (∑ВУЕО) 1390000 грн.;

10. Сума загальновиробничих витрат згідно з кошторисом (∑ЗВВ) 600000 грн.;

11. Інші виробничі витрати (ІВВ) 2,5%;

12. Сума адміністративних витрат згідно з кошторисом (∑АР) 500000 грн.;

13. Сума витрат на збут витрат згідно з кошторисом (∑ВЗ) 278000 грн.;

14. Планова рентабельність виробництва (Rвир) 13,9 %;

15. Вартість виробничих фондів (ВВФ) 13900000 грн.;

Розрахунок затрат за окремими статтями калькуляції проводиться наступним чином: всі прямі витрати, які безпосередньо повязані з процесом виготовлення продукції, включаються до собівартості одиниці продукції за нормами або згідно з даними прямого обліку, а непрямі витрати спочатку визначаються в цілому по підприємству, цеху, а інколи по виробничій дільниці шляхом розробки відповідних кошторисів (кошторис витрат на використання та утримання обладнання; кошторис загальновиробничих витрат тощо), а потім одержані суми розподіляються на собівартість конкретних видів продукції пропорційно прийнятій базі розподілу.

Розрахунок окремих статей калькуляції ведеться в такій послідовності:

1. Сировина і матеріали.

Витрати за статтею калькуляції сировина та матеріали включаються до собівартості продукції наступним чином:

а) встановлюються норми витрат кожного виду затрат на одиницю продукції;

б) у відповідності з встановленими нормами витрат, цінами придбання матеріалів та величиною транспортно-заготівельних витрат розраховуються кошторисні ставки на одиницю продукції за наступною формулою:

 

, де

 

- норма витрат матеріалу (кг/шт.).;

- ціна придбання матеріалу (грн./ кг);

- коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (1,035)

Розрахунки виконуються для виробів А, Б і В.

 

,

,

.

 

Розмір ПДВ розраховується за формулою:

 

.

 

Розрахунок:

ПДВА = 1/6 * 4,8 = 0,8;Всм А = 13,9 * (4,8 0,8)*1,035 = 57,546

ПДВБ = 1/6 * 5,2 = 0,867;Всм Б = 12,5 * (5,2 0,867) * 1,035 = 56,058

ПДВВ = 1/6 * 5 = 0,833;Всм В = 8 * (5 0,833) * 1,035 = 34,503

2. Зворотні відходи.

Вартість зворотних відходів визначається за наступною формулою:

 

, де

 

чиста маса деталі (кг),

ціна зворотних відходів без ПДВ (грн./кг).

Розрахунок для виробів А, Б і В:

 

,

,

.

 

Розрахунок:

ВЗВА = (13,9 11,12) * 0,9 = 2,502

ВЗВБ = (12,5 11) * 0,9 = 1,35

ВЗВВ = (8 7) * 0,9 = 0,9

3. Всього матеріальних затрат.

Дана стаття розраховується як різниця між вартістю сировини і матеріалів і вартістю зворотних відходів:

 

.

 

Відповідно для виробів А, Б і В:

 

,

,

.

 

Розрахунок:

ВМЗА = 57,546 2,502 =55,044

ВМЗБ = 56,058 1,35 = 54,708

ВМЗВ = 34,503 0,9 = 33,603

4. Основна заробітна плата.

Розрахунок основної заробітної плати ведеться за наступною формулою:

 

, де

 

n число операцій технологічного процесу (n=5); - штучна норма часу на j-операції по виготовленню і-ої деталі (хв./шт.);

- часова тарифна ставка 1-го розряду (грн./шт.);

- тарифний коефіцієнт на j-ій операції по виготовленню і-ої деталі.

Годинна тарифна ставка розраховується за формулою:

 

, де

 

коефіцієнт генеральної угоди (1,2);

середня кількість робочих днів у місяці (22);

тривалість зміни (8 годин).

Відповідно для виробів А, Б і В:

 

,

,

.

 

Тарифні коефіцієнти вибираються з тарифної сітки.

 

РозрядIIIIIIIVVVIКТ1,01,01,351,51,72,0

Розрахунок:

ЧТ1 = 4,43 грн/год

ЗПОСН А = 4,43*(13,9/60*1,35+12/60*1,35+8/60*1,5+13,9/60*1,5+7/60*1,7) = 5,887

ЗПОСН Б = 4,43*(15/60*1,35+13/60*1,5+13,9/60*1,5+6/60*1,7+8/60*2) = 6,406

ЗПОСН В = 4,43*(8/60*1,35+13,9/60*1,35+6/60*1,5+8/60*1,7+7/60*2) = 6,437

5. Додаткова заробітна плата.

Розрахунок виконується за формулою:

 

, де

 

% розмір додаткової заробітної плати.

Відповідно для виробів А, Б і В:

 

,

,

.

 

Розмір% визначається середньою тривалістю відпусток та величиною доплат (з таблиці вихідних даних).

Розрахунок:

ЗПдод А = 0,25 * 5,887 = 1,472

ЗПдод Б = 0,27 * 6,406 = 1,73

ЗПдод В = 0,23 * 6,437 = 1,481

6. Відрахування на соціальне страхування визначаються за наступною формулою:

, де

розмір відрахувань на соціальні заходи (0,3955).

Відповідно для виробів А, Б і В:

 

,

,

.

 

Розрахунок:

ВОС А = 0,3955 * (5,887 + 1,472) = 2,91

ВОС Б = 0,3955 * (6,406 + 1,73) = 3,218

ВОС В = 0,3955 * (6,437 + 1,481) = 3,132

7. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання.

Ці витрати розподіляються між різними видами продукції пропорційно основній заробітній платі основних робітничих робітників в такому порядку:

а) спочатку визначається фонд основної заробітної плати основних виробничих робітників за наступною формулою:

 

, де

 

річний випуск і-виробу;

n кількість найменування продукції, яка випускається (3),

б) визначається величина витрат на утримання і експлуатацію обладнання, що припадають на 1 грн. основної заробітної плати основних виробничих робітників за формулою:

 

,

 

в) розмір витрат на утримання та експлуатацію обладнання і-ого виробу визначається наступним чином:

 

.

 

Відповідно для виробів А, Б і В:

 

,

,

.

 

Розрахунок:

а) ФЗПОСНОВР = 5,887 * 139000 + 60406 * 250000 + 6,437 * 400000 = 4994593

б) КВУЕО = (1390000 * 100)/4994593 = 27,83

в) ВУЕО А = (27,83/100) * 5,887 = 1,638

ВУЕО Б = (27,83/100) * 6,406 = 1,723

ВУЕО В = (27,83/100) * 6,437 = 1,791

8. Загальновиробничі витрати.

Загальновиробничі витрати розподіляються між різними видами продукції

пропорційно сумі основної заробітної плати основних виробничих робітників і витрат на утримання і експлуатацію обладнання наступним чином:

а)) визначається величина загальновиробничих витрат експлуатацію, що припадають на 1 грн. суми основної заробітної плати основних виробничих робітників і витрат на утримання та експлуатацію обладнання за формулою

 

,

 

б) розраховуються розмір загальновиробничих витрат, що припадають на і-ий виріб наступним чином:

 

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

 

,

,

,

 

Розрахунок:

а) КЗВВ = (580000 * 100)/(4994593 + 1390000) = 9,084

б) ЗВВ А = (9,084/100) * (5,887 + 1,638) = 0,684

ЗВВ Б = (9,084/100) * (6,406 + 1,723) = 0,738

ЗВВ В = (9,084/100) * (6,437 + 1,791) = 0,747

9. Інші виробничі витрати.

Ці витрати звичайно розподіляються між різними видами продукції пропорційно виробничій собівартості наступним чином:

 

, де

 

%ІВВ розмір інших виробничих витрат (3,5% з таблиці вихідних даних).

Відповідно для виробів А, Б і В:

 

,

,

.

Розрахунок:

ІВВА = 3,5 * (55,044 + 5,887 + 1,472 + 2,91 + 1,638 + 0,684)/(100 3,5) = 2,453

ІВВ Б = 3,5 * (54,708 + 6,406 + 1,73 + 3,218 + 1,723 + 0,738)/(100 3,5) = 2,485

ІВВ В = 3,5 * (33,603 + 6,437 + 1,481 + 3,132 + 1,791 + 0,747)/(100 3,5) = 1,712

10. Виробнича собівартість.

Виробнича собівартість розраховується як сума статей з 3-ої по 9-му:

 

.

 

Відповідно для виробів А, Б і В:

 

,

,

,

 

Розрахунок:

ВСВА = 55,044+5,887+1,472+2,91+1,638+0,684+4,631 = 70,088

ВСВБ = 54,708+6,406+1,73+3,

Похожие работы

1 2 >