Виробничо-торговельна діяльність підприемства

п/пНайменування стравВихід. (г)Ціна (грн.)1234 Горілка “Союз Віктан”500-80Горілка “Наша Марка”501-70Горілка “Шустов”503-50Горілка “Княжий келих”500-50Вермут502-80Вино “Монастирська ізба”501-20Вино “Каберне”502-70Вино “Мускат”503-00Вино “Кагор”503-70Коньяк “Десна”502-40Лікер “Вишневий”501-90Пиво “Оболонь”

Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Информация

Менеджмент

Другие материалы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

 

Перелік графічного матеріалу. 9

Вступ. 10

Розділ 1. Науково-теоретичне обгрунтування проблеми удосконалення

виробничо-торговельної діяльності підприемства. 11

1.1. Наукові підходи до розв'язання проблем, що стоять перед

підприємством. 11

1.2. Стратегічні напрямки удосконалення торгово-виробничої

діяльності підприемства громадського харчування. 16

1.3. Етапи планування асортименту продукції. 21

Розділ 2. Дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища. 23

2.1. Загальна характеристика підприємства. 24

2.1.1. Характеристика об'єкту. 24

2.1.2. Організаційно-правові основи функціонування підприємства. 26

2.2. Аналіз виробничо-технічного рівня підприємства. 29

2.2.1. Асортиментна структура продукції та послуг. 29

2.2.2. Аналіз організації виробничого процесу та технічного рівня

підприємства. 36

2.2.3. Аналіз організації обслуговування. 42

2.3. Аналіз ефективності використання виробничої потужності. 44

2.3.1. Аналіз показників по праці в ПГХ "Енергетик". 44

2.3.2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. 46

2.4. Аналіз та оцінка економічних показників ПГХ "Енергетик". 50

2.4.1. Аналіз структури та складу товарообігу. 50

2.4.2. Аналіз витрат виробництва ПГХ "Енергетик". 54

2.4.3. Аналіз валового доходу та прибутку ПГХ "Енергетик". 56

2.4.4. Аналіз та оцінка економічних показників їдальні

ПГХ "Енергетик". 60

2.5. Вивчення платоспроможного попиту. 62

2.6. Аналіз постачальників. 70

2.7. Аналіз конкурентів. 74

Розділ 3. Пропозиції щодо удосконалення виробничо-торгової діяльності

досліджуваного підприємства 78

3.1. Удосконалення асортименту продукції за рахунок використання

нових видів сировини. 80

3.2. Організація дієтичного харчування. 90

3.3. Перепрофілювання буфету на бар. 93

3.4. Максимізація зручностей при проведенні бенкетних обслуговувань. 97

Розділ 4. Визначення соціально-економічної ефективності роботи їдальні

"Енергетик" після впровадження заходів удосконалення її

торгово-виробничої діяльності. 100

4.1. Прогнозування обсягу виробництва їдальні "Енергетик" 100

4.2. Прогнозування витрат виробництва та обігу їдальні 104

4.3. Визначення валового доходу та прибутку їдальні 107

4.4. Соціально-економічна ефективність заходів по удосконаленню

торгово-виробничої діяльності їдальні 109

Висновки та пропозиції 115

Список літератури. 117

Додатки. 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік графічного матеріалу

 

Аркуш

План підприемства з розстановкою обладнання до удосконалення. 1

 

План підприемства з розстановкою обладнання після удосконалення. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Громадське харчування сформувалося як підгалузь торгівлі, воно охоплює підприємства громадського харчування державної та приватної торгівлі. Головна мета цих підприємств - надання платних послуг населенню в формі громадсько організованого харчування.

В умовах тривалої економічної кризи в Україні підприємство громадського харчування при підприємствах виконує скоріше соціальну функцію - забезпечує продуктами харчування свій контингент споживачів.

Своєчасне надання споживачам збалансованого по своєму складу харчування сприяє збереженню здоров'я людей, росту продуктивності праці, підвищенню якості навчання, раціонального використання вільного часу.

Дослідження проводилось на діючому підприємстві. Підприємство громадського харчування "Енергетик" є підрозділом Державного підприємства Національної Енергетичної компанії "Укренерго".

Підприємство здійснює такі напрямки діяльності:

- організація громадського харчування;

- виробництво та реалізація власної кулінарної продукції;

- надання платних послуг населенню;

- виконання святкових та ритуальних замовлень співробітників НЕК "Укренерго" та інших замовників.

В даній роботі ми маємо за мету проаналізувати виробничо-технічний рівень їдальні ПГХ "Енергетик", використання виробничої потужності, економічний стан досліджуваного підприємства, а також розробити пропозиції щодо удосконалення виробничо-торговельної діяльності, яка б дозволила йому перейти до упевненого розвитку в майбутньому.

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Науково-теоретичне обгрунтування проблеми удосконалення виробничо-торговельної

діяльності підприемства

 

1.1. Наукові підходи до розвязання проблем, що стоять перед

підприємством

 

В умовах тривалої економічної кризи в Україні перед підприємством громадського харчування постають багато економічних, соціальних, науково-технічних та інших проблем.

В сучасних умовах смаки споживачів становляться більш різноманітними, підвищуються вимоги до якості та асортименту продукції та послуг, знижується платоспроможність населення.

Ринковий механізм господарювання передбачає конкуренцію, боротьбу за ринки між підприємствами.

Вирішення цих проблем можливо за рахунок проведення маркетингових досліджень мікро- і макросередовища підприємства, які дозволять визначити:

 1. місце підприємства на ринку продукції та послуг громадського харчування;
 2. слабкі і сильні сторони в діяльності;
 3. розмір платоспроможного попиту на продукцію їдальні;
 4. вимоги споживачів до асортименту та якості продукції та послуг;
 5. шляхи максимізації зручностей для споживачів під час перебування у їдальні.

Досліджуване підприємство є нерентабельним. За останні роки спостерігається значне збільшення збитків. Для того, щоб знайти шляхи підвищення економічної ефективності використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів, необхідно систематично проводити комплексний аналіз господарської діяльності їдальні.

Для вирішення будь-яких проблем підприємства необхідно перш за все значно підвищити рівень управління.

Метою управління є забезпечення прибутковості в діяльності підприємства шляхом раціональної організації виробничого процесу, в т.ч. управління виробництвом і розвиток техніко-технологічної бази, а також ефективне використання кадрового потенціалу при одночасному підвищенні кваліфікації, творчої активності і лояльності кожного виробника.

Прибутковість підприємства свідчить про ефективність управління її виробничо-збутовою діяльністю, яка досягається шляхом мінімізації витрат (витрат на сировину, матеріали, енергію, оплату праці, фінансування) і максимізація прибутків від результатів виробництва - випуску продукції і послуг.

Найважливішим завданням управління є організація виробництва продукції і послуг з урахуванням вимог споживачів на підставі наявних матеріальних і людських ресурсів та забезпечення рентабельності діяльності підпримства та його стабільного стану на ринку.

У звязку з цим в задачі управління входить:

 1. забезпечення автоматизації виробництва і перехід до використання працівників високої кваліфікації;
 2. стимулювання праці співробітників підприємства шляхом створення для них кращих умов праці і встановлення більш високої заробітної плати;
 3. постійний контроль за ефективністю діяльності підприємства, координація роботи всіх підрозділів підприємства;
 4. постійний пошук нових ринків збуту;
 5. визначення певних цілей розвитку підприємства;
 6. визначення приоритетних цілей, їх черговості і послідовності рішення;
 7. розробка стратегії розвитку підприємства: господарчих задач і шляхів їх вирішення;
 8. визначення системи заходів для рішення намічених проблем на різноманітні періоди часу;
 9. раціональне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
 10. встановлення контролю за виконанням поставлених задач.

Виконання задач управління по регулюванню, організації, координації і контролю за виробничим процесом і досягнення визначених цілей отримує оцінку на ринку.

Під науковими основами управління розуміють систему наукових знань, яка складає теоретичну базу практики управління, забезпечення практики менеджменту науковими рекомендаціями.

Першим етапом методології наукового управління був аналіз змісту роботи і визначення її основних компонентів. Потім була обгрунтована необхідність систематичного використання стимулювання з метою зацікавленості пр

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>