Виробництво санітарно-технічних електромонтажних заготовок, вузлів і виробів

Сталеві труби при виготовленні вузлів трубопроводів зєднують зварюванням, за допомогою фланців і різьблення. По характеру виконання зварні шви поділяють на

Виробництво санітарно-технічних електромонтажних заготовок, вузлів і виробів

Информация

Строительство

Другие материалы по предмету

Строительство

Сдать работу со 100% гаранией

План

 

1. Виробництво вузлів трубопроводів.2

2. Виробництво виробів і заготовок для систем вентиляції11

3. Виробництво електромонтажних заготовок.14

ВИРОБНИЦТВО САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ЗАГОТОВОК, ВУЗЛІВ І ВИРОБІВ

 

1. Виробництво вузлів трубопроводів

 

Індустріалізація усіх видів будівництва, підвищення ступеню заводської готовності використовуємих виробів і конструкцій, зростаюча складність інженерного обладнання обєктів будівництва потребують прискореного розвитку підприємств, виробляючих різні заготовки, деталі і вузли, необхідні при монтажі технологічного обладнання і трубопроводів, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації, виконання санітарно-технічних, електромонтажних, теплотехнічних і інших спеціальних видів робіт. Питома вага монтажних і спеціальних робіт в будівництві в теперішній час складає 30... 40%, а на обєктах хімічної, нафтопереробної і металургійної промисловостей 50... 60% від загального обсягу будівельно-монтажних робіт. Рівень їх індустріалізації повинен складати не менше 45...50%. Останнє в свою чергу обумовлює необхідність подальшого розвитку і вдосконалення заводського виробництва різних монтажних заготовок, виробів і вузлів. У загальному обсязі монтажних і спецiальних робіт питома вага механомонтажних складає 35... 45%; електромонтажних 20...30%: санітарно-технічних 15...25%: робіт на монтажу засобів автоматики і контрольно-вимiрювальних приладів 5...10%; Питома вага вартості заготовок вузлів і виробів у загальній вартості будівельно-монтажних робіт складає 3...10%.

Забезпечення будівництва монтажними заготовками, вузлами, виробами здійснюється по двом основним напрямкам; їх централізованому індустріальному виготовленню на підприємствах, які входять до складу виробничої бази будівництва, а також безпосередньо в процесi монтажа на невеликих участках, розташованих на будівельних майданчиках. В теперішній час обсяги виробництва по цим напрямках практично однакові. Спеціалізовані підприємства виготовляють рiзнi монтажi заготовки, вироби і вузли. Як правило великі підприємства знаходяться на самостійному балансі, а малі, які мають місцеве значення-на балансі будівельних організацій. В теперішній час діють спеціалізовані підприємства по виготовленню різних монтажних заготовок і вузлів: вузлів трубопроводів, електромонтажних заготовок, виробів і заготовок для вентиляційних систем, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Напідприємствах санітарно-технічних і вентиляційних монтажних заготовок виготовляють вузли систем центрального теплопостачання, внутрішні системи водопроводів, каналізації, пристроїв для кондиціонування повітря тощо. Підприємства по виготовленню санітарно-технічних вузлів, виробів і заготовок складається з таких цехів: трубозаготовчого, де виготовляють деталi і вузли для систем опалення, внутрішнього водопровіда і газопровода, обвязці котлів, бойлерів, вентиляційного, де виготовляють повітряводи і штучні вироби: патрубки, рефлектори, циклони, заслінки; котельно-зварювального, де виготовляють вироби з листової сталі: теплообмінники, баки, вироби з труб великих діаметрів, регістри, фланці; слюсарно-механічного, де виготовляють засоби кріплення, клапани, здійснюють агрегування насосів і вентиляторів з двигунами; відділення групіровки радіаторів, де виконують групіровку і опресовку радіаторів, фланцювання ребристих труб; відділення збирання вузлів з чавунно-каналізаційних труб; кузня, де виготовляють різні поковки і штамповані вироби; трубозгинальне відділення, де виготовляють відводи, компенсатори і гнуть труби великих діаметрів. При необхідності підприємства можуть мати літейний, електроремонтний, інструментальний і інші цехи. Окрім вказаних головних цехів такі підприємства мають побутові, допоміжні і складські приміщення; матеріальний склад для зберігання листової сталі, труб, підсобних матеріалів, приладів; склад готової продукції; склад паливно-мастильних матеріалів тощо.

До складу підприємства по виробництву тільки вузлів трубопроводів входять: виробничий корпус, матеріальний склад, установка по виробництву кисню, адміністративно-побутовий корпус.Труби і інші матеріали складають на відкритій площадці, обладнаній козловим краном, де здійснюється сортування і очистка металу. Потім метал направляють в заготовче відділення, де виконують його різку, а також первинну обробку-гнуття, утворення отворів тощо. Для механічної різки металу використовують ножиці і газорізальні апарати, для гнуття листозгинальні вальці і преси. В подальшому виготовленні напівфабрикати поступають на проміжний склад, де вони комплектуються і по мірі необхідності видаються в збірне відділення. Вузли трубопроводів збирають на стендах і маніпуляторах обладнаних напівавтоматами для зварювання металу в середовищі різних газів і під шаром флюсу. Фарбують і сушать виготовлені вузли у фарбувальному відділенні.

В залежності від транспортованих речовин розрізняють водо-газо-і теплопроводи; каналізаційні і технологічні трубопроводи і відповідно вузли до них. Труби, в звязку з особливостями технології їх виробництва, мають визначені зовнішні діаметри.

 

Розрізання і сортування металу. Випрямлення, очищення і різання металу.1Технічна обробка металу і виготовлення окремих напівфабрикатів.Проміжний оклад.2Збирання і зварювання вузлів трубопроводів.3Фарбування, сушка і комплектація вузлів трубопроводів.4Підготовка до відправки і відвантаження на транспортні засоби.5Рис. Схема виробництва вузлів трубопроводів.

 

Тому, в залежності від тиску транспортованих продуктів, вибирають труби з потрібною товщиною їх стінок.

Трубопроводи, арматура і деталі їх зєднання розраховують на одне із слідуючих умовних тисків, МПа: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0: 1,6; 2,5; 4,0; 8,3; 10,0; 12,5: 18,0; 20,0; 25,0; 32,0, 40,0, 50,0; 63,0; 82,0; 100.

Труби бувають безшовні і зварені. Їх виготовляють з вуглецевих, легованих і високолегованих, корозійно і жаростійких сталей. Трубопроводи зєднують за допомогою нерозємних /зварені, склеєні тощо / або розємних /фланцеві, різьблені тощо /зєднань. Вид зєднання трубопроводів залежить від матеріалу зєднаних деталей; фізико-хімічних властивостей, тиску і температури транспортованих речовин; умов експлуатації трубопроводів.

Сталеві труби при виготовленні вузлів трубопроводів зєднують зварюванням, за допомогою фланців і різьблення. По характеру виконання зварні шви поділяють на однобічні, двобічні, двобічні з кільцевою прокладкою. Трубопроводи з зовнішнім діаметром до 530 мм зварюють тільки однобічним швом. Двобічни шви застосовують при зварюванні труб більшого діаметру. При зварюванні трубопроводів можуть утворюватись напливи розплавленого металу на внутрішніх їх стінках, що збільшує опір руху транспортованих продуктів, особливо в трубопроводів малого діаметру. Фланцеві зєднання використовують у місцях підключення трубопроводів до апаратів і іншого обладнання, яке має фланці, а також на частинах трубопроводів, які потребують у процесі експлуатації періодичного розбирання або змін. Такі зєднання складаються з двох фланців, прокладки або ущільнюючого кільця, зєднуючих болтів або гайок. Фланці вузлів трубопроводів по конструкції, і способу зєднання з трубами поділяють на плоскі приварні, якi приварюють до труб двома швами; приварені у стик; вільні на привареному кільці. У трубопроводах з легованих сталей застосовують вільні фланці, які спираються на відбортований кінець труби. Фланці, які зєднуються з трубою на різьбленні використовують у трубопроводах різного призначення. Їх розміри-зовнішній діаметр, діаметр отворів для болтів стандартизуються. З метою утворення герметичності між фланцями встановлюють прокладки, а поверхням, якi стикуються, надають спеціальну форму. Передбачено 9 видів виконання ущільнюючих площин: з зєднуючим виступом; з виступом; з западиною; з шипом; з пазом; під лінзову прокладку; під прокладку овального перерізу; з шипом-пазом під фторопластову прокладку. Зміщення вісей отворів для болтів не повинні перебільшувати 0,5,мм для отворів діаметром від 14 до 26 мм; 1,6 мм для отворів діаметром від 30 до 48 мм. Різьблені зєднання на технологічних трубопроводах використовують при монтажі внутрішніх систем водо- i теплопостачання. При зєднанні сталевих труб використовують трубне циліндричне різьблення. Ущільнюючі матеріали для різьблених зєднань вибирають в залежності від температури середовища, яке транспортується. Так при температурі цього середовища 105 градусів С використовують льняне пасмо, яке просочене суриком або білилом; а при більшій температурі азбестовий джгут, просочений графітом. При температурі теплоносія до 200 градусів С можна використовувати стрічку і жгут з фторопласту.

При виробництві вузлів трубопроводів використовують безшовні і зварні відведення різних типів. Безшовні круто зігнуті відведення мають радіус кривизни, який дорівнює 1,0,...1,5 умовного діаметру труби, невеликі масу і габарити. Їх використання забезпечує компактне розташування трубопроводів. Безшовні круто зігнуті відведення виготовляють без прямих участків по кінцям методом гарячого протягування на гідравлічних пресах і штампування на кривошипних пресах. Гнуті відведення виготовляють з безшовних і зварних труб на трубозгинальних станках у холодному і гарячому стані. Радіус кривизни у таких відведень складає не менше 3-х умовних діаметрів труби. Вони мають на кінцях прямі участки, що обумовлено технологією їх виготовлення. Гнуті відведення встановлюють на трубопроводах усіх категорій. Зварні відведення виготовляють з безшовних і зварних труб вирізанням окремих секторів і наступним їх зварюванням між собою. Радіус кривизни у таких відведень 1,0...1,5 діаметра труби. При збиранні вузлів трубопроводів діаметром до 500 мм рекомендується використовувати тільки безшовні круто зігнуті відведення. Штампозварені відведення виготовляю

Похожие работы

1 2 3 > >>