Вимикачі навантаження

  Арменский Е.В., Прокофьев П.А., Фалк Г.Б. Автоматизированный электропривод: Учеб. пособие для сред. ПТУ М.: Высш. шк., 1987. Атабеков В.Б. Монтаж

Вимикачі навантаження

Дипломная работа

Физика

Другие дипломы по предмету

Физика

Сдать работу со 100% гаранией
ці безпеки, виробничій санітарії, протипожежній охороні й іншим: діючим правилам охорони праці і техніку безпеки при виробництві електромонтажних робіт.

Перед монтажем ошиновки, щоб не поранити руки, із фланців ізоляторів, болтів, шпильок перед їхньою установкою на конструкціях РУ видаляють заусиниці. Електроконструкції й устаткування масою 30 кг піднімають тільки механізмами і пристосуваннями.

При груповому монтажі акумуляторних батарей доцільно електроліт готувати в майстерні централізовано. Переносити пляшки з кислотою або електролітом дозволяється тільки вдвох і в спеціальному упакуванні (у кошику або шухляді), а переливати тільки закріпивши сулію.

В усіх випадках кислоту вливають у воду повним струменем і категорично забороняється уливати воду в кислоту. Луг варто лити у воду також тонким струменем. Пролитий луг або кислоту забирають гумовими грушами, а при великих кількостях застосовують обпилювання. Місця, залиті при монтажі кислотою або електролітом, змивають водою з шланга або відповідними розчинами (вапняним шлаком).

В акумуляторному приміщенні всі роботи з кислотою й електролітом виконують у спецпосуді, у гумових чоботях, фартуху і рукавичках, вовняному спецодязі і запобіжних окулярах. У місця проведення завжди повинний знаходитися 5 %-ний розчин питної соди для промивання уражених кислотою й електролітом ділянок шкіри. Виконання правил техніки безпеки й охорони праці є обов'язком і боргом кожного працюючих.

 

Рис.13. Основні види релейного захисту і установлені вимірювальні прилади ККУ напругою 6/10 кв:

 

АРМ пристрій автоматичного регулювання; 1Т, 2Т миттєвий максимальний-токовий захист від короткого замикання; 3Т максимальний токовий захист від перевантаження вищими гармоніками; Н захист максимальної напруги; П запобіжники індивідуального захисту конденсаторів

 

Список використаної літератури

 

 1. Арменский Е.В., Прокофьев П.А., Фалк Г.Б. Автоматизированный электропривод: Учеб. пособие для сред. ПТУ М.: Высш. шк., 1987.
 2. Атабеков В.Б. Монтаж електричних мереж і силового електроустаткування: Підруч. Пер. з рос. Т.А. Сиротинко. Вища шк.; 1995.
 3. Бондар В.М., Гаврилюк В.А., Духовний А.X. та ін. Практична електротехніка для робітничих професій: Підруч. для учнів проф.-навч. закладів з різноманіт. галузей пром-сті та побут, обслуг. К,: Веселка, 1997. 191 с.
 4. Бондар В.М., Шаповаленко О.Г. Монтаж освітлювальних, силових мереж і електроустаткування: В запитаннях і відповідях: Навч. посібник. К.: Вища шк., 1995.
 5. Вернер В.В. Электромонтер-ремонтник: Учеб. для профессион. обучения рабочих на производстве. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1987.
 6. Голыгин А.Ф., Ильяшенко Л.А. Устройство и обслуживание электрооборудования промышленных предприятий: Учеб. пособие для сред. ПТУ. М.: Высш. шк., 1986.
 7. Гуревич Б.М., Иваненко Н.С. Справочник по электронике для молодого рабочего: 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1987.
 8. Иванов А.А. Справочник по электротехнике. 5-е изд., перераб. и доп. К.: Вища шк. Головное изд-во, 1984.
 9. Корнилов Ю.В., Бредихин А.Н. Слесарь-электромонтажник: Учеб. пособ. для СПТУ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1988. 256 с.: ил.
 10. Общая электротехника с основами электроники: Учебник для техникумов. В.А. Гаврилюк, Б.С. Гершунский, А.В. Ковальчук, Ю.А. Куницкий. А.Г. Шаповаленко. К.: Вища шк., 1980.
 11. Охрана труда в электроустановках: Учебник для вузов. Под ред. Б.А. Князевского. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1983.
 12. Поляков В.А. Электротехника: Учеб. пособие для учащих ся 9 и 10 кл. сред. шк. К.: Рад. школа, 1983. 216 с.
 13. Принц М.В., Цимбалістий В.М. Освітлювальне і силове електроустаткування. Монтаж і обслуговування. Львів: Оріяна-Нова, 2005.
 14. Руденко В.С., Сенько В.И. Трифонюк В.В. Основы промышленной электроники. К.: Вища шк. Головне вид-во, 1985.
 15. Харизоменов И.В., Харизоменов Г.И. Электрооборудование станков и автоматических линий: Учебник для техникумов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1987.
 16. Электромонтажные работы. В 11 кн. Кн. 3. Кабельные сети: Учеб. пособие для ПТУ. А.А. Коптев. Под ред. А.Н. Трифонова. М.: Высш. шк., 1990.
 17. Электротехника: Учебник для вузов. Ю.М. Борисов, Д.Н. Лопатов, Ю.Н. Зорин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1985.
 18. Электротехника: Учебник для ПТУ. А.Я. Шихин, Н.М. Белоусова, Ю.X. Пухляков и др. Под ред. А.Я. Шихина. М.: Высш. шк., 1991.
 19. Электротехнический справочник. Т. І, «Энергия», 1971.

Похожие работы

<< < 1 2 3 4