Використання персоналу та оплата його праці

Отчет по практике - Менеджмент

Другие отчеты по практике по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьMIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАІНИ

Запорізький національний технічний університет

Кафедра управління трудовими ресурсами

 

 

 

 

 

 

 

 

3BIT

про виконання виробничої практики студентки

Група:

Спеціальність: управління трудовими ресурсами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя

-2008-

Зміст

 

Вступ

 1. Стратегічні цілі функціонування підприємства
 2. Принципи підбору кадрів для підприємств малого бізнесу
 3. Соціально-психологічний клімат у колективі
 4. Мотивація та оплата праці персоналу в малому бізнесі
 5. Система підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів
 6. Облік і звітність з питань використання персоналу та оплати його праці

Висновки

Література

Вступ

 

Виробнича практика проходила на підприємстві малого бізнесу ЧП Міхась. Це підприємство успішно працює вже більше 7 років. Чисельність працівників 38 осіб.

Під час проходження виробничої практики ми ознайомилися з діяльністю цього підприємства малого бізнесу, цілями функціонування та його структурою.

Мета і завдання практики:

 1. Ознайомитися з діяльністю підприємства малого бізнесу ЧП Міхась.
 2. Закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні дисциплін “Кадрове діловодство ”, “Управління трудовими ресурсами ”, “Організація діяльності служби зайнятості”.
 3. Набути практичних навичок кадрової роботи.
 4. Зібрати матеріали для написання звіту та запропонувати пропозиції з поліпшення роботи з кадрами, управлінням персоналом

У звіті ми спробували висвітлити питання принципів підбору кадрів для підприємств малого бізнесу, відчути та проаналізувати соціально-психологічний клімат у колективі, ознайомитися з питаннями мотивації та оплати праці персоналу на приватному підприємстві, а також з системою підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів. При взаємодії з бухгалтерією підприємства нам вдалося ознайомитися з документацією щодо обліку та звітності з питань оплати праці персоналу звітністю перед пенсійним фондом.

 1. Стратегічні цілі функціонування підприємства

 

ПП Міхась підприємство малого бізнесу, яке вже багато років займається установленням газового та теплотехнічного обладнання для організацій, підприємств та населення, розробкою проектної документації. На сучасному етапі, у тому числі і з впливом кризи, попитом у населення особливо користується послуга, яку оказує це підприємство, як встановлення газових лічильників як у приватному секторі, так і в звичайних квартирах та квартирах обладнаних колонками.

Метою діяльності підприємства є:

- Виробничий та соціальний розвиток підприємства;

- Одержання прибутку;

- Залучення інвестицій;

- Задоволення потреб споживачів;

- Надання послуг населенню.

Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Майно товариства складається з основних фондів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі підприємства. Станом на 1 січня 2007 року основні засоби підприємства становлять по залишковій вартості 2713,6 тис. грн. (згідно балансу), а статутний фонд складає 209,7 тис. грн.

Майно товариства складається з основних засобів та обігових кошів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі товариства.

Підприємство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.

ПП Міхась може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх для створення спільних та малих підприємств, а також іншими способами.

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своїми найменуваннями і штамп.

Підприємство має право укладати угоди (договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обовязки, виступати позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.

Структура управління підприємством є лінійно-функціональною. Це одна з найрозповсюдженіших схем, який має багато різновидів. Основу лінійно-функціональних структур складає так званий "шахтний" принцип побудови і спеціалізація управлінського процесу по функціональним підсистемам організації (маркетинг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал та ін.). По кожній з них формується ієрархія служб. Вона пронизує всю організацію згори донизу.

 

 

Отже ми ознайомилися з цілями функціонування підприємства, його діяльністю, витягом з установчих документів, структурою управління.

2. Принципи підбору кадрів для підприємств малого бізнесу

 

Значного поширення в останні роки набуває контрактна система наймання і оплати праці. Контракт це особлива форма трудового договору, в якому термін його дії, права і обовязки, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організацій праці працівників, умови розторгнення договору можуть установлюватися угодою сторін.

У контракті передбачаються обсяги запропонованої роботи і вимоги до якості і термінів її виконання, п

s