Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення

Якщо повні затрати менші подвійного подвоєння при збільшенні випуску в два рази, спостерігається багатопродуктова економія на масштабі. Якщо повні витрати

Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення

Контрольная работа

Маркетинг

Другие контрольные работы по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема

«Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення»

 

Розглянемо торговельну компанію, яка продає в одному зі своїх найбільших магазинів сукупність товарів, об'єднаних як X. Ця компанія вивчає можливість відкрити в цьому ж магазині відділ по продажу іншої сукупності товарів, об'єднаної як У.

У таблиці наведені повні витрати, що змінюються залежно від кількості товарів Х та У.

 

Кількість У

(тис. од. в день)Кількість X (тис. од. в день)024680101520253012024283236230333639423404244464845051525354

Визначити:

  1. Чи існує економія на масштабі у випадку продажу якоїсь однієї сукупності товару (окремо X та У)?
  2. Чи існує тут економія на об'єднанні?
  3. Чи не вигідніше було б продавати товари Х та У окремо в двох різних магазинах?
  4. Чи існує багатопродуктова економія на масштабі, тобто скорочення витрат, що виникає в результаті розширення масштабів бізнесу для обох продуктів?
  5. Чи існує економія на масштабі у випадку продажу якоїсь однієї сукупності товару (окремо X та У)?

Нехай У = 0. Збільшимо Х з 2 до 4, до 6, до 8. Перевіримо, що відбувається з повними витратами. Збільшення X в 8 раз, з 2 до 8 одиниць, тільки подвоює повні витрати (з 15 до 30 од. в день), тому кількість проданого товару у 8 раз збільшились, а повні витрати тільки у 2 рази. Таким чином економія на масштабі існує, у випадку продажу однієї сукупності товару дуже велика.

  1. Чи існує тут економія на охопленні?

Для перевірки цього порівняємо повні витрати продаж заданих кількостей X і У в окремих магазинах з витратами їх продажу в одному й тому ж магазині. Це включає перевірку того, чи будуть повні затрати продажу одягу і приладів без бакалійних товарів плюс повні витрати продажу бакалійних товарів без одягу і приладів вищі, дорівнювати або менші, ніж повні витрати продажу одягу і приладів плюс бакалійних товарів в одному й тому ж магазині.

Таке порівняння повинно використовуватися для порівнянних кількостей, наприклад, коли продаються 8 од. У і 0 од. X, і коли продаються 8 од. X і 0 од. У (кожний товар в окремих магазинах) в порівнянні з продажем 8 од. Х і 8 од. У в одному магазині.

Економія на охопленні існує, якщо спільний продаж X і У в одному магазині дешевший, ніж продаж тих же кількостей X і У окремо в різних магазинах. Збитки від охоплення мають місце, коли дешевше продавати їх окремо.

Так економія на охопленні є, у таблиці для Х = 0 і У = 4 (магазин продає 4 од. бакалійних і гастрономічних продуктів, але не торгує одягом і приладами) повні затрати дорівнюють 50. Для У = 0 і Х= 8 (магазин продає 8 од. одягу і приладів, але не торгує бакалійними і гастрономічними товарами) повні затрати дорівнюють 30. Для двох окремих магазинів, які пропонують 4 од. одягу і приладів та 8 од. бакалійних і гастрономічних товарів повні затрати становлять (50+30)=80 грн. В одному магазині, як видно з матриці, повні затрати для X = 4 і У = 8 становлять 54 грн. Це значна економія порівняно з 80 грн.

Чи не вигідніше було б продавати товари Х та У окремо в двох різних магазинах?

Ні не вигідно тому, що для двох окремих магазинів, які пропонують 4 од. одягу і приладів та 8 од. бакалійних і гастрономічних товарів, повні затрати становлять (50+30)=80 грн., у той час як в одному магазині, як видно з матриці, повні затрати для X = 4 і У = 8 становлять 54 грн. Економія 26 грн.

  1. Чи існує багатопродуктова економія на масштабі, тобто скорочення затрат внаслідок розширення масштабів бізнесу для обох товарів X і У?

Вона визначається зміщеннями по головній діагоналі матриці. Багатопродуктова економія на масштабі - це чистий результат дії обох окремих сил: однопродуктової економії на масштабі та економії на охопленні.

Якщо повні затрати менші подвійного подвоєння при збільшенні випуску в два рази, спостерігається багатопродуктова економія на масштабі. Якщо повні витрати більше, ніж подвоюються, коли подвоїться випуск всіх продуктів, спостерігається багатопродуктова негативна економія на масштабі.

У наведеному прикладі збільшення X і У в 2 рази з Х = 4 У = 2 до Х = 8 У = 4 підвищує повні витрати з 36 грн лише до 54 грн. Інакше кажучи, обсяг продажу подвоївся, в той час як повні витрати зросли на 50 %. Причина в тому, що існує індивідуальна економія на масштабі і у випадку з бакалійно-гастрономічними товарами і у випадку з одягом та приладами і виникає явище синергізму (спільного ефекту) при їх продажах разом.

 

 

Висновок

 

У даному прикладі існує економія на масштабі у випадку продажу однієї сукупності товару тому, що кількість проданого товару збільшилось у 8 раз, а повні витрати тільки у 2 рази, це дуже значна економія.

Також у цьому випадку існує економія на охопленні тому, що для двох окремих магазинів, які пропонують 4 од. одягу і приладів та 8 од. бакалійних і гастрономічних товарів, повні затрати становлять 80 грн., у той час як в одному магазині, як видно з матриці, повні затрати для X = 4 і У = 8 становлять 54 грн., економія 26 грн.

Якщо повні затрати менші подвійного подвоєння при збільшенні випуску в два рази, спостерігається багатопродуктова економія на масштабі. Якщо повні витрати більше, ніж подвоюються, коли подвоїться випуск всіх продуктів, спостерігається багатопродуктова негативна економія на масштабі. У цьому прикладі збільшення X і У в 2 рази підвищує повні витрати з 36 грн лише до 54 грн. Інакше кажучи, обсяг продажу подвоївся, в той час як повні витрати зросли на 50 % (18 грн.). Причина в тому, що існує індивідуальна економія на масштабі і у випадку з бакалійно-гастрономічними товарами і у випадку з одягом та приладами і виникає явище синергізму (спільного ефекту) при їх продажах разом.

Похожие работы