Використання маркетингу в діяльності банку

Маркетинг відомий як система управління і організації діяльності компаній, фірм, банків, що всесторонньо враховує процеси, що відбуваються на ринку. Банківський

Використання маркетингу в діяльності банку

Информация

Маркетинг

Другие материалы по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией
нку в цілях дотримання інтересів кредиторів і вкладників, підтримки суспільного іміджу банку.
 • Максимальне задоволення запитів клієнтів за об'ємом, структурі і якості послуг, що надаються банкам. Це створює умови для стійкості ділових стосунків.
 • Комплексне вирішення комерційних, організаційних і соціальних проблем колективу банку.
 • 4. Прийоми банківського маркетингу

  Основними прийомами банківського маркетингу виступають спілкування з клієнтом, забезпечення рентабельної діяльності і дивідендів акціонерам, створення переваг для клієнта при користуванні послугами даного банку в порівнянні з продуктами інших кредитних і небанківських установ, матеріальна зацікавленість працівників банку у продажу послуг.

  Розглянемо банківський маркетинг по видах операцій. Зазвичай пасиви банку формуються з двох основних джерел: вкладів і позик банку на грошовому ринку або в Центральному банку.

  Розглянемо детальніше кожен окремо:

  • звичайний чековий рахунок (банк стягує плату за ведення рахунку, явно або не явно, а так само за обробку кожного чека).
  • НАУ-рахунки (відкриваються проти вкладів до запитання, але по ним платиться відсоток).
  • СУПЕР-НАУ рахунок (необхідність обов'язкового мінімального балансу, зазвичай від грошового еквіваленту 1000 доларів США).
  • Рахунки депозитів грошового ринку, або ММДА (гроші можна знімати не більше 3 раз на місяць і 3 разів по попередній заявці, але при середньому балансі грошового еквіваленту 1000 доларів США).
  • Ощадні рахунки (вилучення вкладу з рахунку здійснюється негайно на вимогу власника).
  • Рахунки по термінових вкладах (встановлюються на певний термін і з певним відсотком, в цього вигляду вкладів дуже велика кількість варіантів).
  • Депозити до запиту (зазвичай відкривається звичайний поточний рахунок).
  • Депозитні сертифікати (лягають на певний термін, під відсотки, визначувані коливаннями вторинного ринку).
  • Депозити до запиту (вимагають додаткового забезпечення в коштовних паперах).
  • Депозити казначейства (податкові позикові рахунки).
  • Депозити фінансових інститутів (депозити до запитання банків-кореспондентів).

  Зібрані грошові кошти банки направляють на здійснення активних операцій. Перш за все це надання кредитів: комерційних, споживчих, іпотечних, а також інвестиції і продаж активів (купівля коштовних паперів і тому подібне).

  Висновки

   

  Банківський маркетинг представляє особливу галузь маркетингу. Це зовнішня і внутрішня ідеологія, стратегія, тактика і політика діяльності банка, визначувана конкретною суспільно-політичною і економічною ситуацією. Маркетинг лежить в основі роботи всіх підрозділів банку, що сприяє зростанню прибутковості і зниженню риски банківської діяльності.

  Банківська продукція зумовила постановку специфічних завдань, в рамках яких повинна здійснюватися маркетингова діяльність банку:

  1. Забезпечення рентабельної роботи банку в умовах грошового ринку, що постійно змінюються.

  2. Гарантування ліквідності банку в цілях дотримання інтересів кредиторів і вкладників, підтримки суспільного іміджу банку.

  3. Максимальне задоволення запитів клієнтів за об'ємом, структурі і якості послуг, що надаються банкам.

  4. Комплексне вирішення комерційних, організаційних і соціальних проблем колективу банку.

  Ці завдання вирішуються, спираючись на комплексну роботу персоналу в наступних основних областях:

  • вивченні ринку банківських послуг;
  • управлінні активами і пасивами;
  • управлінні коштовними паперами;
  • формуванні стратегії;
  • політиці ціноутворення;
  • організаційній структурі;
  • обслуговуванні клієнтів і рекламі;
  • контролі за роботою.

  Від того наскільки успішно вирішуватимуться ці питання (як в цілому, так і окремо) і залежатиме успішна робота банку. Це підтверджується як українською, так і міжнародною практикою.

  Наприклад: у сучасній ситуації для підтримки своєї ліквідності більшість банків були вимушені, перебудувати структуру своїх активів на користь долі активів комерційних підприємств. Така позиція є аксіомою для банку, але на жаль прорахунки, в першу чергу маркетингові, керівництво деяких банків привело до припинення їх діяльності.

  Список використаних джерел інформації

   

  1. Архипова Л.В., Сребник Б.В. “Маркетинг”, М., 1994.
  2. Багиев Г., Аренков И. “Основы современного маркетинга”, СПб., 1995.
  3. Голубков Е.П. “Маркетинг: стратегия, планы, структуры”, М., 1995.
  4. Котлер Ф. “Основы маркетинга”, М., 1994.
  5. Луговцов А.Ф., Медников В.А., Васильев В.П. “Управление акционерной компанией”, СПб., 1997.
  6. Миркин Я.М. “Ценные бумаги и фондовый рынок”, М., 1995.
  7. Севрук В.Т. “Банковский маркетинг”, М., 1994.
  8. Спицын И.О., Спицын Я.О. “Маркетинг в банке”, Тернополь, 1993.
  9. Уткин Э.А. “Банковский маркетинг”, М., 1990.

  Похожие работы

  < 1 2