Викладання іноземної мови

Постоянная татуировка не может быть полностью удалена без последствий для того участка кожи, где она находилась. Существуют различные методы выведения

Викладання іноземної мови

Отчет по практике

Иностранные языки

Другие отчеты по практике по предмету

Иностранные языки

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Харківський Національний Педагогічний

Університет імені Г. С. Сковороди

 

 

 

Звітна документація

 

Студентки 4 курсу, групи 442 факультету іноземної філології,

яка проходила практику у гімназії № 46 ім. М.В. Ломоносова

в період з 25.02.2008 по 22. 03. 2008

Ткаченко Ірини Олександрівни

 

 

 

 

Оцінка з педагогіки _____ ( )

Оцінка з методики

викладання

англійської мови _____ ( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2008

Звіт про роботу студентки 4 курсу, групи 442, факультету іноземної філології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Ткаченко Ірини Олександрівни, яка проходила педагогічну практику у 9 А класі

 

За період практики я, Ткаченко Ірина, відвідала 10 уроків з англійської мови. Уроки вчителів цієї школи дуже добре побудовані: вчителі у своїй роботі використовують передові методичні рекомендації та майже всі з них беруть участь у створенні методичних проектів, що ґрунтуються на проблемах, якими займається школа.

В період практики я займалася виховною та викладацькою роботами.

На мою думку, мені вдалося застосувати максимально як знання з англійської мови, так і знання з педагогіки. У методично науковій сфері моєї роботи я дослідила зміст науково дослідної роботи школи, ознайомилася з методичною розробкою вчителя англійської мови, щодо роботи з батьками, я була присутня при розмові класного керівника з батьками одного з учнів, який часто не приходив на заняття й погано встигав з предметів. Мені вдалося виступити на батьківських зборах, де мене сприймали як висококваліфікованого спеціаліста.

Я вважаю, що педагогічна практика сприяла поглибленню знань з педагогіки, методики викладання англійської мови, бо на практиці ми змогли закріпити теоретичні знання, отримані у ВНЗі.

Студентка практикантка ( Ткаченко І. О. )

 

Індивідуальний план роботи студентки практикантки Ткаченко І.О.

 

1. Організаційна робота

ДатаВідмітка про виконання1. Зустріч з керівництвом школи.25.02.08виконано2. Знайомство з класним керівником.25.02.08виконано3. Участь в установчій конференції.13.02.08виконано4. Знайомство з вчителем англійської мови.25.02.08виконано5. Знайомство з класом.25.02.08виконано6. Заключна конференція з педагогічної практики у школі.21.03.08виконано

2. Навчальна робота

Робота, що виконуваласяДатаВідмітка про виконання1.Відвідання уроку російської мови26.02.08виконано2.Відвідання уроку геометрії27.02.08виконано3.Відвідання уроку хімії28.02.08виконано4. Відвідання уроку російської літератури29.02.08виконано5. Відвідання уроку англійської мови3.03.08виконано6. Відвідання уроку англійської мови5.03.08виконано7.Проведення пробного уроку англійської мови7.03.08виконано8. Проведення пробного уроку англійської мови11.03.08виконано9. Проведення пробного уроку англійської мови12.03.08виконано10. Проведення пробного уроку англійської мови. Тема: „Extreme kinds of sports. ”13.03.08виконано11.Проведення залікового уроку англійської мови17.03.08виконано

3.Виховна робота

Робота, що виконуваласяДатаВідмітка про виконання1.Допомога класному керівнику у проведенні позакласної години „ Освіта 21 сторіччя.”18.03.08виконано2.Допомога класному керівнику у проведенні позакласної години: „ Паління та алкоголь.”19.03.08виконано3.Проведення залікового уроку19.03.08виконано4.Допомога класному керівнику у проведенні бесіди: „ Батьки розуміння між нами.”20.03.08виконано

4.Методична робота

Робота, що виконуваласяДатаВідмітка про виконання1.Знайомство з планом методичної роботи вчителя англійської мови26.02.08виконано2.Знайомство з технічним обладнанням28.02.08виконано3.Знайомство з методичною літературою у кабінеті англійської мови29.02.08виконано4.Методична підготовка до проведення пробного уроку6.03.08виконано5. Методична підготовка до проведення пробного уроку англійської мови7. 03.08виконано6.Методична підготовка до проведення залікового уроку англійської мови „Extreme kinds of sports ”11. 03.08виконано7. Методична підготовка до проведення залікового уроку англійської мови14. 03.08виконано

5.Робота з батьками

Робота, що виконуваласяДатаВідмітка про виконання1.Присутність при розмові батьків учениці Власової з класним керівником20. 03.08виконано2.Відвідання батьківських зборів у межах класу23. 03.08виконано

Студентка практикантка Ткаченко І. О. Методист з англійської мови

Методист з педагогіки

 

Педагогічна характеристика 9-А класу

 

9-А клас складається з 29 учнів ( 14 хлопців та 15 дівчат ).

За своїм соціальним походженням діти належать до одного суспільства. Тому розмежування учнів з різними матеріальними статками не спостерігається. Не можу сказати, що клас є одним цілим і має одного лідера, яким зазвичай є староста класу.

Щодо навчального процесу, то рівень класу з академічних предметів є вищим за середній. Отримавши завдання від вчителя, учні одразу занурюються у його вик4онання та пропонують вчителю шляхи розв`язання тих завдань, які вони виконують вперше. Тобто учні відразу занурюються у навчально пошуковий процес.

Учні з повагою ставляться один до одного, коректно ведуть дебати, якщо виникає спірне питання.

Поза школою учні класу активно проводять вільний час, ходять разом на свята та до дискоклубу. Багато учнів відвідують спортивні секції та додатково займаються з улюблених предметів.

Маючи індивідуальний підхід до кожного учня, класний керівник спроможна вирішити будь які проблемні ситуації. Усі учні у класі зорієнтовані на майбутні професії. Варто також зазначити, що рівень громадської зрілості учнів на високому рівні.

Отже, впевнено можна сказати,що завдяки роботі класного керівника клас пішов по правильному шляху розвитку в сфері інтелектуального та духовного розвитку.

Студентка практикантка Ткаченко І. О.

Класний керівникБикова Є. М.

Методист з педагогіки

 

Пробний урок з англійської мови для учнів 9 класу з теми «Meals», проведений студенткою практиканткою 4 курсу І.О. Ткаченко

 

Мета: ознайомити дітей з їжею. Прочитати 3 тексти про прийом їжі та проаналізувати їх.

Обладнання: картки, дошка.

1. Вчитель розпочинає урок з питань про прийоми їжі, а саме:

What time do you have breakfast ?

What do you have for breakfast ?

Can you cook ?

What time do you have breakfast on Sunday ?

2. Перед тим,як читати тексти про прийоми їжі, вчитель роздає учням картки. Учні повинні розповісти про те що відбувається на картці.

3. Учні читають тексти „ Meals ”, „ In the canteen ”, перекладають та відповідають на питання:

Who in the dinningroom ?

What are they doing in the room ?

What is the elder doughter passing to her father ?

Does John like sugar on his coruflakes ?

What does Kitty, the little girl, want ?

What does Mr Smith ask his wife to give him ?

Where do two friends go ?

What do they take for dinner ?

Why do they go to the canteen ?

Do they always take soup for dinner ?

Where do the friends hurry ?

Why must they leave at once ?

4. Оцінювання учнів.

5. Домашнє завдання: вивчити нові слова, перекласти вирази на англійську мову.

 

Протокол обговорення пробного уроку з англійської мови на тему: „ Meals ”, проведеного у 9 А класі 7.03.08 студенткою практиканткою І.О. Ткаченко

 

Присутні:

Методист з англійської мови

Вчитель англійської мови Гончарова А. І.

Студентка практикантка Ткаченко І. О.

Порядок денний: обговорення залікового уроку з англійської мови на тему „ Meals ”, проведеного Ткаченко І. О.

Слухали: студентку практикантку Ткаченко І. О. з самоаналізом проведеного уроку. Вона зазначила, що мета уроку була досягнута та всі завдання виконані.

Виступали: методист з англійської мови зазначила, що студентка добре організувала роботу впродовж уроку: були використані індивідуальна та групова методи роботи, що підвищило активність учнів на уроці.

Вчитель англійської мови зауважила, що студентка показала свої знання не тільки з педагогіки, бо знайшла підхід до кожного учня та давала завдання таким чином, що кожен учень міг себе проявити на уроці та відповідав.

Ухвалили: оцінити заліковий урок, проведений Ткаченко І. О. на „ 8 ” балів.

Методист з англійської мови

Вчитель англійської мови Гончарова А. І.

 

Заліковий урок з англійської мови з теми: „Extreme kinds of sports”, проведений студенткою практиканткою 4 курсу І.О. Ткаченко

 

Мета: ознайомити з видами спорту, визначити, які види спорту є небезпечними, обговорити роль спорту в житті людини, прочитати тексти про спорт.

Обладнання: картки з видами спорту, дошка, підручник.

1. Вчитель розпочинає урок про спорт.

2. Перед тим,як читати тексти про небезпечні види спорту, вчитель роздає учням картки з видами спорту.

3. Учні читають тексти „Street luge ” і „ Base jumping ”.

4. Оцінювання учнів.

5. Домашнє завдання: підготувати розповідь „ Якими видами спорту я хотів би займатися ? ”.

 

Заліковий урок з англійської мови з теми: «Shopping», проведений студенткою-практиканткою 4 курсу І.О. Ткаченко

&

Похожие работы

1 2 >