Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕС

Відповідно до основної концепції безпеки експлуатації атомних електростанцій на АЕС повинні бути передбачені автономні системи безпеки в технологічній частині й

Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕС

Контрольная работа

Физика

Другие контрольные работы по предмету

Физика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕС

 

Зміст

 

1 Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення

2 Особливості визначення потужності дизель генераторів систем надійного живлення блоків із ВВЕР-1000

2.1 Розрахунок струмів короткого замикання

2.2 Вибір високовольтного встаткування й струмоведучих частин головної схеми

2.2.1 Вибір вимикачів і роз'єднувачів 750 кВ

2.2.2 Вибір вимикачів і роз'єднувачів 330 кВ

2.2.3 Вибір вимикача навантаження

2.2.4 Вибір проводу струму генератор-трансформатор (24 кВ)

2.2.5 Вибір трансформатора напруги (750 кВ)

2.2.6 Вибір трансформатора напруги (330кВ)

2.2.7 Вибір трансформатора струму (750 Кв)

2.2.8 Вибір трансформатора струму (330кВ)

2.2.9 Вибір гнучких шин ОРУ-750 кВ

2.2.10 Вибір гнучких шин для осередків ОРУ-750 кВ

2.2.11 Вибір гнучких шин ОРУ-330 кВ

2.2.12 Вибір гнучких шин для осередків ОРУ-330 кВ

Література

 

1 Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення

 

Потужність дизель-генератора при східчастому пуску асинхронного навантаження вибирають по потужності, споживаної (Рпотр i) електродвигунами, підключеними до секції надійного живлення, і зростаючої з пуском чергового щабля. Повинне виконуватися умова

 

 

де nст число щаблів пуску; Рн дг номінальне навантаження дизель-генератора.

Значення Рпотр визначається по номінальній потужності двигуна Рдв н, його коефіцієнту завантаження й КПД

 

 

По формулах, визначаються потужності, споживані двигунами по завершенні операції пуску відповідного щабля. У той же час у процесі пуску черги, особливо при проходженні окремими електродвигунами критичного ковзання, величина навантаження на дизель-генератор може короткочасно збільшитися в порівнянні зі сталим режимом. Для дизелів існують заводські характеристики припустимих граничних навантажень.

Визначення навантаження в процесі пуску асинхронних двигунів представляє складне й трудомістке завдання. Пускову потужність двигуна можна оцінити на основі потужності, споживаної в сталому номінальному режимі , коефіцієнтів потужності номінального режиму , при пуску й кратності пускового струму К i

 

(3.3)

 

Тоді пускова потужність на кожному із щаблів пуску визначається як сума потужностей, споживаних у сталому режимі раніше запущеними двигунами, і пускової потужності двигунів, що запускаються в даному щаблі. Повинне виконуватися умова

 

(3.4)

 

де Рдоп дг навантаження, що допускається на дизель-генератор у перехідному процесі, як правило, Рдоп дг Рн дг.

Значення cos пуск визначається з формули

 

(3.5)

 

де Кп кратність пускового моменту.

Слід зазначити, що пускова потужність, обумовлена по формулі (3.3), є величиною умовної, тому що в процесі пуску напруга знижується.

Розрахунок потужності дизель-генератора доцільно вести в табличній формі. Приклад розрахунку наведений у таблиці 3.1.

Таблиця 1 - Розрахунок потужності дизель-генератор

Черговість пускуМеханізмРдв н

квтРпотр

квтCos номРпуск

квтСтала потужність щабля

Пускова потужність

+

+ Рпуск j1Еквівалентний трансформатор. живлення АБП.10008000,3150080015002Еквівалентний трансформатор пит. навантаження 0,4кВ10008000,31500160030003Еквівалентний трансформатор пит. навантаження 0,4кВ10008000,31500240045004Насос технічної води125011700,222080357028805Насос аварійного упорскування бору8005600,31680413045606Аварійний живильний насос8005600,31680469062407Насос спринклерний реактора5003620,3100650527246

З таблиці 1 видно, що до установки може бути прийнятий дизель-генератор номінальною потужністю Рн дг = 5600 кВт, що допускає перевантаження 6200 кВт у плині 1 години.

2 Особливості визначення потужності дизель генераторів систем надійного живлення блоків із ВВЕР-1000

 

Відповідно до основної концепції безпеки експлуатації атомних електростанцій на АЕС повинні бути передбачені автономні системи безпеки в технологічній частині й відповідно автономні системи надійного живлення, що включають у тому числі й автономні джерела живлення - дизель генератори. Вимоги до проектування автономних систем надійного живлення визначаються ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВАРІЙНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АТОМНИХ СТАНЦІЙ. Для блоку з реактором ВВЕР-1000 число таких систем прийнято три. Основними споживачами цих систем є електродвигуни механізмів, що забезпечують розхолоджування реактора й локалізацію аварії в аварійних різних режимах з повною втратою змінного струму (насоси системи аварійного охолодження зони, аварійні живильні насоси, спринклерні насоси й т.п.). У випадку зникнення напруги на секції 6 кВ надійного живлення другої групи або з появою імпульсу по технологічному параметрі «більшу» або «малу» течі в першому контурі або розрив паропроводу другого контуру, живлення на секції надійного живлення подається від генераторів, що підключаються автоматично до них дизель. Кожна із цих систем надійного живлення повинна бути здатна по потужності підключених дизель-генераторів і составу механізмів забезпечити аварійне розхолоджування реактора при будь-якому виді аварії. У таблиці 2 наведений перелік механізмів, що беруть участь у східчастому пуску від генератора системи безпеки.

 

Таблиця 2 - перелік механізмів, що беруть участь у східчастому пуску

Черговість

пускуМеханізмРдв н квтЧас включення1Трансформатор живлення випрямляча АБП каналу безпеки100001Система охолодження702Насос подачі бору високого тиску5552Насос аварійного упорскування бору80052Насос аварійного розхолоджування80053Насос технічної води відповідальних споживачів (2 одиниці)630104Скрупульозна система охолодження боксу110204Скрупульозна система охолодження центрального залу110204Скрупульозна система охолодження шахти апарата110204Насос 75205Спринклерний насос500305Насос промконтура110306Аварійний живильний насос80040

Коефіцієнт завантаження Кзгр механізмів із цій таблиці доцільно прийняти Кзгр= 0,7-0,8.

Разом з тим, при проектуванні схеми електропостачання власних потреб АЕС повинне бути забезпечене надійне живлення механізмів, які забезпечили схоронність основного встаткування машинного залу й реакторного відділення блоку. Для рішення цього завдання сучасні енергоблоки оснащуються системою надійного живлення загально блокових споживачів. Як аварійні джерела надійного живлення загально блокових споживачів також використовують дизель генератори.

 

Таблиця 3 - Споживачі загально блокових секцій 6 кВ, BJ, BK.

№ПриєднанняНайменуванняНавантаження BJНавантаження BK1Насос гідростатичного підйому ротораSC91D3153152насос (допоміжний)RL51D8008003насосTK21D8008004Насос водопостачання РДЕСVH10D2502505Трансформатор 6/04 кВ, невідповідальних споживачів CJ, CKBU31100010006Трансформатор 6/04 кВ, АБП (УВС)BU172507Трансформатор 6/04 кВ, АБП (загально блокових)BU182508Трансформатор 6/04 кВ, РДЕСBU37250РАЗОМ:3298,5 кВ·А3075,5 кВ·А

При зупинці одночасно двох загально блокових секцій (BJ, BK) запускаються два дизелі генератора (дизель генератор свого блоку підключається до однієї секції, дизель-генератор сусіднього блоку підключається через перемичку до другої секції). У випадку не запуску одного із цих генераторів або не включення відповідного вимикача дизель генератора на одну із секцій відбувається включення вимикачів перемички між секціями. Останній режим (один дизель-генератор на обидві секції) приймається в якості розрахункового при виборі потужності загально блокових дизель-генераторів.

Потужність цього дизель генератора повинна бути достатня для включення відповідальних загально блокових механізмів і механізмів машинного залу, що забезпечують аварійне розхолоджування основного встаткування блоку. У таблиці 4 наведений перелік механізмів, що беруть участь у східчастому пуску від загально блокового дизель генератора.

 

Таблиця 4 - Основні механізми й етапи східчастого прийому навантаження на загально блокових дизель генератор

 

Черговість

пускуМеханізмРдв н

квт1Трансформатор надійного живлення випрямного пристрою загально блокового АБП (2 одиниці)10001Трансформатор надійного живлення випрямного пристрою УВС4001Насос технічної води дизель-генератора2501Охолодження приводів СУЗ1102Допоміжний живильний насос8003Насос 553Масляний насос 154Поживний насос800

У цей час на АЕС із реакторами ВВЕР-1000 як автономні джерела живлення споживачів 2 групи надійності використовують автономні досмажування станції АСД-5600. АСД-5600 складається з дизеля 78Г и синхронного генератора СБГД-6300-6МУ3. Генератор має наступні технічні дані:

  1. номінальна активна потужність Рн = 5600 кВт;
  2. номінальна напруга Uн = 6300 У;
  3. номінальний струм статора Iн = 723 А;
  4. номінальні оберти n = 1000 про/хв.

Генератор забезпечує пуск асинхронних двигунів, що викликають раптове збільшення навантаження до 150% з cos . Разом з тим, генератор у будь-якому тепловому стані забезпечує тривалі перевантаження: 10% - 1 година, 25% - 15 хвилин, 50% - 2 хвилини.

 

2.1 Розрахунок струмів короткого замикання

 

Розрахунок струмів к.з. виробляється для вибору або перевірки параметрів ел

Похожие работы

1 2 3 > >>