Визначення потреб виробництвах у матеріалах

До складання планів розрахуємо чисті місячні обсяги виробництва продукції, які визначають місячні виробничі завдання (табл.5). Для цього розрахуємо резервні запаси.

Визначення потреб виробництвах у матеріалах

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
яця324050485544

Розрахуємо 3 варіанти сукупного плану.

План 1: Обсяги виробництва відслідковують місячні виробничі завдання, що досягається виключно варіацією чисельності робітників повністю зайнятих тільки в основний робочий час 8-годинного робочого дня. Реалізація такої стратегії передбачає щомісячне додаткове наймання або звільнення робітників, що можливе лише за погодженням з профспілковою організацією.

Розрахунки наведемо у табл. 6.

 

Таблиця 6

Розрахунок витрат за планом 1

ПоказникиСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньВсьогоВиробниче завдання111407509477556428Трудомісткість виробничого завдання77628493563333938922996Місячна кількість робочих днів222021212021Місячний фонд робочого часу одного робітника176160168168160168Планова чисельність робітників41821202418Додаткове наймання робітників0143040Витрати на найм01120272035601748Звільнення робітників000106Витрати на звільнення0001300780910Пряма оплата праці62102279228504267123113623968139322Загальні витрати, грн141980,57

План 2: Незмінний темп виробництва відповідає такому, який забезпечує виконання виробничого завдання планового горизонту (за 6 місяців). Змінний обсяг запасу готової продукції, можливий дефіцит запасу. Чисельність робочих, які зайняті тільки в основний робочий час, фіксована і визначається виходячи з середньої потреби в робітниках, яка забезпечує виконання виробничого завдання планового горизонту, тобто:

 

 

Слід відзначити, що для задоволення очікуваного попиту в цьому варіанті використовуються резервні запаси.

Приведемо розрахунки у табл. 7.

 

Таблиця 7

Розрахунки за другим варіантом сукупного виробничого плану

ПоказникиСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньВсьогоЗапас на початок місяця24034833824717616Місячний фонд робочого часу одного робітника176160168168160168Місячний фонд робочого часу299227202856285627202856Планове виробництво продукції427389408408389408Незалежний попит319399499479549439Запас на кінець місяця34833824717616-15Дефіцит готової продукції0000015Місячні витрати, обумовлені дефіцитом продукції000007575Резервний запас324050485544Надлишок виготовленої продукції31729819712800Вартість зберігання надлишку продукції7913,217452,504927,503202,500023495,71Пряма оплата праці239362176022848228482176022848136000Загальні витрати, грн159570,71

План 3: плановий темп виробництва відповідає найменшому місячному виробничому завданню на протязі планового горизонту при фіксованій чисельності робітників, зайнятих в основний робочий час 8-ми годинного робочого дня. У разі перевищення попиту найменшого місячного виробничого завдання використовується субпідряд. Чисельність робітників визначають виходячи з найменшого місячного виробничого завдання планового горизонту таким чином:

 

.

.

 

Таблиця 8

Розрахунки за третім варіантом сукупного плану виробництва

ПоказникиСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньВсьогоВиробниче завдання111407509477556428Місячний фонд робочого часу одного робітника176160168168160168Місячний фонд робочого часу704640672672640672Планове виробництво продукції1019196969196Надлишок виготовленої продукції000000Субпідрядне виробництво продукції10316413381465332Вартість продукції, виготовленої по субпідряду930,5728401,4337170,0034290,0041811,4329880,00172482,43Пряма оплата праці56325120537653765120537632000Загальні витрати, грн204482,43

2.2. Графічне порівняння варіантів сукупних планів та вибір оптимальної стратегії сукупного планування

 

Побудуємо графіки планового виробництва по кожному варіанту сукупного плану на весь горизонт планування. Для цього побудуємо табл. 9.

Таблиця 9

Дані для побудови графічних даних

ПоказникиСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньМісячна кількість робочих днів222021212021Робочі дні зростаючим підсумком22426384104125Планове виробництво зростаючим підсумком за планом 11115181027150420602488Планове виробництво зростаючим підсумком за планом 24278161224163220212429ПоказникиСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньПланове виробництво зростаючим підсумком за планом 3101192288384475571

Наведемо графік для трьох варіантів сукупного плану на рис. 3.

Рис 3. Планові обсяги виробництва зростаючим підсумком за варіантами сукупного плану.

 

Побудуємо підсумкову порівняльну табл. 10.

 

Таблиця 10

Порівняння варіантів планів

Стаття витратПлан 1План 2План 3Витрати по найму робітників1748,170,000,00Витрати на звільнення робітників910,000,000,00Вартість зберігання надлишку продукції0,0023495,710,00Місячні втрати від дефіциту продукції0,000,000,00Вартість продукції, виготовленої за субпідрядом0,000,00172482,43Оплата надурочної роботи0,000,000,00Пряма оплата праці139322,40136000,0032000,00Загальні витрати141980,57159495,71204482,43

Проаналізувавши таблицю порівняння варіантів планів, видно, що найоптимальніший є перший план, де обсяг виробництва відслідковує незалежний попит варіацією чисельності робітників. Це можна пояснити тим, що вартість навчання та звільнення порівняно невелика, а кількість робітників, що потрібно звільнювати/набирати мала. Не набагато перевищують сукупні витрати в плані 2, в якому змінним є обсяг запасу готової продукції. 3 варіант з використанням субпідряду потребує великих загальних витрат. Одна з ключових причин висока вартість одиниці продукції, виготовленої за субпідрядом.

Наведемо остаточний план сукупного виробництва.

 

Таблиця 11

Остаточний план сукупного виробництва

ПоказникиСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньВсьогоМісячна кількість робочих днів222021212021125Незалежний попит3193994994795494392684Виробниче завдання1114075094775564282488Планова кількість робочих(план1)41821202418План виробництва110,94075094775564282488Надурочне виробництво продукції000000Субпідрядне виробництво продукції000000Запас на початок місяця000000

Розділ 3. Планування потреб у матеріалах (MRP)

 

3.1 Основний план виробництва (MPS)

 

Для складання MRP-графіку необхідно скласти Основний виробничий план (MPS) на травень і червень місяці планового горизонту. При цьому врахуємо, що прогноз попиту завжди має припадати на перший тиждень кожного місяця, а тверді замовлення на 3 тиждень у травні та 2 тиждень у червні. Наведемо план у табл. 12.

 

Таблиця 12

Основний план виробництва на травень та червень

Тижні травняТижні червня16171819202122232425Прогноз попиту на А439299Тверді замовлення на А110140

3.2 Планування потреб у матеріалах у часі за методом «Партія за партією»

 

Приймаємо за плановий період один тиждень. У кожному місяці 4 тижня, 2 перші тижня січня заморожена зона. Для MRP наявний запас на початок планового періоду відповідає найраннішій загальній потребі відповідного елементу.

Метод "партія за партією" заснований на припущенні, що виробнича потужність або пропускна спроможність відповідної виробничої або постачальної ланки необмежена і час виконання замовлення (LT) не залежить від обсягу замовлень.

Розпочинаємо з першого місяця, на який відомо незалежний попит на виріб А 17 тиждень.

Незалежний попит на А на початок 5 місяця складає 439 одиниць. Ця кількість і буде загальною потребою для виробу А на початок 17 тижня.

Існує запас по виробу А. Це 110 одиниць і його потрібно витратити у першу чергу. "Чиста потреба" є різницею між "Загальною потребою" і наявним запасом, тобто 439 110 = 339 одиниць. У свою чергу, це означає, що виробництво повинно закінчитись на 16-му тижні і в перший день 17-го тижня буде задоволена "Чиста потреба" у 339 виробів, що дасть змогу відвантажити усі 439 виробів зовнішнім клієнтам.

Зважаючи на те, що для виготовлення виробів А необхідний час LT = 1 тиждень, замовлення на виготовлення необхідно розмістити на початку 16-го тижня (рядок "Планова видача замовлення").

Аналогічно, заповнюються рядки MRP-графіка для виробу А у наступних тижнях з урахуванням того, що надалі наявного запасу більше немає.

Аналогічно складаємо графік для першого рівня дереву виробу і для другого, враховуючи кількість вузлів, що входять у вищестоячу ланку.

Кінцевий календарний графік MRP наведений у табл.13.

 

Таблиця 13

MRP-графік, побудований за методом L4L

 

Список літератури

 

  1. Операційний менеджмент: Методичний посібник до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів, які навчаються за спеціальністю "Менеджмент організацій". / Уклад. Корж М. А. К., 2009. 32 с. Ел. версія.

Похожие работы

< 1 2