Визначення потреб виробництвах у матеріалах

До складання планів розрахуємо чисті місячні обсяги виробництва продукції, які визначають місячні виробничі завдання (табл.5). Для цього розрахуємо резервні запаси.

Визначення потреб виробництвах у матеріалах

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

на тему: «Визначення потреб виробництвах у матеріалах»

 

 

Студентки 6 курсу, групи оооооо

Залікова книжка № оооооооо

ВИКЛАДАЧ доц. ооооо.

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2009р.

ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Операційний менеджмент» студенту о курсу ооІ, групи ооооооооо

Тема роботи: Визначення потреб виробництва у матеріалах

Варіант завдання: літераМ, №4 (Залікова книжка № оооооо

Завдання на роботу: Згідно з обраним варіантом визначити потреби у виробах на 5-й і 6-й місяці та спланувати розподіл потреб у матеріалах в часі за такими умовами:

Складальна схема виробу:

 

 

Вихідні дані:

Попередні місяціПоточний місяцьПланові місяціЕлементЦикл виконання замовленняНаявний запас12345678910111256A1110Попит на А120170240290160170310450400260250300B1100Замовлення А215306C1200D250E1100F2150Показники витратПоказники витратПоказники витратМісячні витрати на зберігання одиниці продукції, грн25Вартість найму та навчання одного робітника, грн80Погодинна тарифна ставка (в ос-новний робочий час), грн8Місячні втрати, обумовлені де-фіцитом одиниці продукції, грн5Витрати на звільнення одного робітника, грн130Запас готової продукції на початок січня, одиниць240Вартість одиниці продукції, отриманої за субпідрядом, грн на одиницю продукції90Трудомісткість одиниці продукції, нормо-годин7Резервний запас продукції, % від місячного попиту10

Календарний графік виконання роботи:

Дата видачі завдання: 15.09.09

а) Ознайомлення з методикою і вихідними даними: 15.09.0922.09.09;

б) Прогнозування…:23.09.0913.10.09;

в) Оформлення роботи:14.10.0919.10.09;

г) Термін закінчення i кінцева дата здачі роботи на перевірку: 14.10.09 (вівторок)

 

Підпис студента _______________________

Викладач __ Доц. оооооо.__

Зміст

 

Розділ 1. Прогнозування незалежного попиту

1.1 Визначення параметрів лінійного тренду

1.2 Прогнозування незалежного попиту випадкових споживачів

1.3.Розрахунок загального обсягу незалежного попиту

Розділ 2. Сукупне планування виробництва

2.1 Формулювання варіантів сукупного плану та розрахунки витрат за варіантами сукупного плану

2.2 Графічне порівняння варіантів сукупних планів та вибір оптимальної стратегії сукупного планування

Розділ 3. Планування потреб у матеріалах (MRP)

3.1 Основний план виробництва (MPS)

Список літератури

 

Розділ 1. Прогнозування незалежного попиту

 

Обсяг незалежного попиту складається з прогнозу попиту випадкових споживачів і твердих замовлень споживачів, які вже надійшли і відомі на момент планування. Таким чином, спочатку необхідно спрогнозувати попит випадкових споживачів, який виконується в такому порядку:

  1. Обирається метод прогнозування.
  2. Визначаються параметри тренду.
  3. Прокладається тренд в минуле и майбутнє (статистичний ряд позбавляється циклічності та сезонності).
  4. Обирається метод врахування сезонності (циклічності) та визначаються її параметри.
  5. На основі трендових значень з урахуванням сезонних (циклічних) коливань складається прогноз на весь горизонт прогнозування.

 

1.1. Визначення параметрів лінійного тренду

 

У цій роботі використовується для прогнозування попиту метод лінійного тренду, який для опису функції використовує лінійну функцію

 

(1),

 

де Х номер часового періоду (планового або прогнозовано) відносно базового.

За базовий період (Х = 0) зручно обрати поточний період, останній перед першим прогнозуванням, (в цій роботі найзручнішим є 12 місяць); а і b це параметри тренду, які визначаються за даними статистичного ряду за формулами:

 

;(2),

 

де значення статистичного ряду; кількість значень статистичного ряду згідно із завданням.

Підставивши отримані значення а і b в рівняння тренду (1) та обравши відповідні значення Х, розрахували прогнозні значення попиту на наступні 6 місяців.

 

Таблиця 1

Розрахунок сум статистичних рядів по виробу А

МісяцьХX2YX.Y1-11121320-35202-10100400-40003-981500-45004-864480-38405-749440-30806-636300-18007-525260-13008-416250-10009-39300-90010-24370-74011-11520-52012004400Суми-665064580-25200

Виходячи з табл. 1 визначаємо параметри а і b для виробу А:

 

;

;

де N = 12 кількість значень статистичного ряду (12 місяців).

Таким чином, рівняння тренду приймає вигляд

 

(3)

 

1.2 Прогнозування незалежного попиту випадкових споживачів

 

Для формування прогнозу попиту випадкових споживачів спочатку необхідно визначити показники тренду в минулому і майбутньому. Для цього в рівняння тренду (3) підставляємо значення X для відповідного місяця. Результати виконаних розрахунків для виробу А зведені в табл. 2 в колонку 4.

Наступний крок це розрахунок методу прогнозування циклічності. У цій роботі скористаємося "наївним" методом, за яким спочатку розраховуються щомісячні індекси коливань на статистичному інтервалі, і, виходячи з мультиплікативності моделі, ці індекси переносяться на майбутні місяці, де визначаються прогнозні показники.

На статистичному інтервалі індекси коливань визначаються за формулою:

 

,

 

де і порядковий номер місяця на статистичному інтервалі.

За такою формулою розраховуємо індекси для кожного місяця. Згідно з «наївним» методом індекси статистичного інтервалу переносяться у відповідні місяці прогнозного інтервалу і за ними обчислюються прогнози попиту в майбутніх місяцях.

Значення отримаємо у табл. 2.

Таблиця 2

Розрахунок прогнозованого попиту

Місяць, іХПопит, YТренд, ТСезонність, І123451-113203820,842-104003821,053-95003821,314-84803821,265-74403821,156-63003820,797-52603820,688-42503820,669-33003810,7910-23703810,9711-15203811,361204403811,15113193810,84223993811,05334993811,31444793811,26554393811,15662993810,79

Отримані прогнозні величини для виробу А вносимо в нижню частину колонки 3 табл. 2 і за ними будуємо графік руху попиту та відповідний тренд (рис. 1).

 

Рис. 1. Прогноз попиту на виріб А

 

1.3 Розрахунок загального обсягу незалежного попиту

 

У цьому розділі приводяться розрахунки загального обсягу незалежного попиту за місяцями планового горизонту. Для цього користуємося даними табл. 2 по незалежному попиту та вказані у завданні значення твердих замовлень. У табл.3 показані розрахунки.

 

Таблиця 3

Розрахунок загального обсягу незалежного попиту

Місяць планового горизонту123456Прогноз попиту319399499479439299Тверді замовлення0000110140Загальний обсяг незалежного попиту319399499479549439

Розділ 2. Сукупне планування виробництва

 

2.1 Формулювання варіантів сукупного плану та розрахунки витрат за варіантами сукупного плану

 

У цьому розділі визначаємо:

  1. виробничі завдання на кожний місяць планового горизонту;

витрати для трьох варіантів сукупного плану, складених за чистими стратегіями, вибираємо з них оптимальний.

Зведемо задані дані у табл. 4.

 

Таблиця 4

Вихідні дані для сукупного планування

ПоказникиМісяціСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЗагаломНезалежний попит3193994994795494392684Місячна кількість робочих днів222021212021125Місячні витрати на зберігання одиниці продукції25 грн на одиницю продукції на місяцьМісячні витрати, обумовлені дефіцитом одиниці продукції5 грн на одиницю продукції на місяцьВартість одиниці продукції, виготовленої по субпідряду90 грн за одиницю продукціїВитрати на найм і навчання одного робітника80 грн на одного робітникаВитрати на звільнення одного робітника130 грн на одного робітникаТрудомісткість одиниці продукції7 нормо-годин на одиницю продукціїПогодинна тарифна ставка (в основний робочий час)8,00 грн за годинуЗапас на початок першого (стартового) місяця (січня)240 одиницьРезервний запас10% місячного попиту

До складання планів розрахуємо чисті місячні обсяги виробництва продукції, які визначають місячні виробничі завдання (табл.5). Для цього розрахуємо резервні запаси. Створення резервних запасів необхідно для зменшення ймовірності невиконання замовлень випадкових споживачів, оскільки на початок місяця детальної інформації про їх попит завжди не вистачає. Резервний запас розраховується за відсотком до прогнозованого попиту (у даній роботі 10%), який встановлюється підприємством по статистичним даним. Потім розраховуємо місячні виробничі завдання виходячи з незалежного попиту, резервного запасу і запасу на початок місяця. Після цього визначаємо запас на кінець поточного місяця, який водночас є запасом на початок наступного місяця. Зазначимо, що в процесі планування резервні запаси ніколи не використовуються, тому запас на кінець місяця завжди дорівнює резервному запасу поточного місяця.

 

Таблиця 5 Виробничі завдання

ПоказникиСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЗапас на початок місяця2403240504855Незалежний попит319399499479549439Резервний запас324050485544Виробниче завдання111407509477556428Запас на кінець міс

Похожие работы

1 2 >