Визначення метеорологічних і кліматичних факторів міста Миколаїва

Миколаїв - адміністративний центр Миколаївської області. центр Жовтневого і Миколаївського районів. Місто розташоване при впадінні річки Інгул <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB> у Південний

Визначення метеорологічних і кліматичних факторів міста Миколаїва

Дипломная работа

Экология

Другие дипломы по предмету

Экология

Сдать работу со 100% гаранией

ЗМІСТ

 

Загальна частина

Анотація

Визначення метеорологічних і кліматичних факторів

1. Визначення радіаційного балансу діяльного шару землі

1.1 Розрахунок радіаційного балансу

.2 Побудова діаграми добового розподілу радіаційного балансу

2. Аналіз теплового режиму атмосфери

2.1 Визначення розподілу температури атмосферного повітря по висоті

.2 Побудова графіку кривої стратифікації

.3 визначення характеру стану атмосфери

. Аналіз розподілу водяної пари в атмосфері

.1 Визначення характеристик вологості повітря

3.2 Визначення розподілу вологості повітря по висоті

3.3. Розрахунок умов конденсації водяної пари в атмосферному повітрі

.4 Визначення рівня конденсації

.5 Визначення висоти шару перемішування

.6 Побудування графіку кривої стану повітря

. Аналіз режиму вітрів

. Кліматична характеристика місцевості

. Характеристика обєкта - джерела забруднення

. Аналіз впливу метеорологічних факторів на рівень забруднення атмосфери

.1 Аналіз режиму вітрів

.2 Аналіз стратифікації атмосфери

.3 Аналіз повторюваності туманів і атмосферних опадів

.4 Аналіз несприятливих метеорологічних умов ( НМУ )

. Аналіз метеорологічних умов поширення домішок

Література

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

У сучасних умовах швидкого розвитку промисловості, росту міст, посилюється вплив на навколишнє середовище. Атмосфера є одною з основних систем навколишнього середовища. Суттєвий вплив на перенесення речовин в атмосфері справляють метеорологічні умови. В ГОСТ 17.2.3.02-78 « Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» зазначається необхідність врахування при встановленні гранично допустимих викидів (ГДВ) кліматичних умов місцевості.

Урахування результатів досліджень забруднення атмосфери і кліматичних умов, що визначають розсіювання речовини в атмосфері, необхідне також при державному плануванні заходів по охороні атмосферного повітря, для раціонального розташування житлових районів та підприємств , а також для регулювання викидів шкідливих речовин джерелами забруднення в окремі короткі періоди часу при несприятливих умовах для розсіювання.

У рамках вивчення курсу «Метеорологія і кліматологія» студенти виконують курсову роботу, мета якої складається у визначенні та аналізі метеорологічних і кліматичних факторів, повязаних із фізичними процесами, що формують клімат певної місцевості і впливають на розсіювання домішок в атмосфері.

У ході курсової роботи студенти повинні показати свої знання у розвязанні наступних питань:

·Обробка та аналіз кліматичних спостережень;

·Виявлення звязків між кліматичними та екологічними процесами;

·Визначення метеорологічних умов, що найбільш суттєво впливають на рівень забруднення атмосфери даної місцевості;

·Застосування метеорологічних знать при вирішенні завдань оцінки обємів;

·Напрямків та швидкостей атмосферних міграцій забруднювачів довкілля

·Аналіз найбільш несприятливих ситуацій при атмосферних міграціях забруднювачів стосовно до певних умов розташування джерел шкідливих викидів.

У курсову роботу входить пояснювальна записка у супроводженні відповідного графічного матеріалу, яка складається із анотації і двох частин.

Перша частина направлена на засвоєння студентами знань фізичної суті процесів, що формують клімат, і їх практичне застосування при визначенні метеорологічних факторів, які впливають на розсіювання домішок в атмосфері.

Перша частина містить такі розділи:

wВизначення радіаційного балансу діяльного шару землі

wАналіз теплового режиму атмосфери

wАналіз розподілу вологості в атмосфері

wВизначення кількості та інтенсивності опадів

wАналіз режиму вітрів

wПобудування кліматограми

Графічний матеріал, яким супроводжується пояснювальна записка першої частини повинен містити: графік добового розподілу сумарної сонячної радіації та радіаційного балансу, графік кривої стратифікації, графік кривої стану атмосферного повітря, розу вітрів. У кінці першої частини будується загальна кліматограма для заданої місцевості.

Друга частина курсової роботи присвячена аналізу впливу метеорологічних факторів на рівень забруднення атмосфери в районі розташування заданого промислового підприємства і населеного пункту. Друга частина містить такі підрозділи:

wАналіз режиму вітрів

wАналіз стратифікації атмосфери

wАналіз повторюваності туманів та атмосферних опадів

wАналіз несприятливих метеорологічних умов (НМУ)

wАналіз метеорологічних умов поширення домішок

атмосфера забруднення метеорологічний радіаційний

АНОТАЦІЯ

 

Адміністративне розташування

Миколаїв - адміністративний центр Миколаївської області. центр Жовтневого і Миколаївського районів. Місто розташоване при впадінні річки Інгул <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB> у Південний Буг <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3>, за 65 кілометрів від Чорного моря <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5>. Загальна площа міських земель становить 25,3 тис. га (260 кмІ). Миколаїв посідає дев'яте місце за чисельністю населення в Україні; тут мешкає понад 506 400 чоловік ( дані на 2008 рік). Густота населення - 1 959 осіб/кмІ. Загальна довжина вулиць, проїздів та набережних - 960 км.

Фізико-географічне районування

Місто Миколаїв розташоване в Степовій зоні півдня України. Згідно з фізико-географічним районуванням України (1968) територія міста розміщена на межі двох фізико-географічних областей - Бузько-Дніпровської та Дністровсько-Бузької степових областей Причорноморської південностепової провінції.

Територія Миколаїва лежить на Причорноморській низовині, тобто має низовинний рельєф. Характерними грунтами для Миколаїва є супіски з домшками вапнякових включень.

Географічні координати міста 46°58′31″ пн. ш. і 31°59′37″ сх. д. Висота над рівнем моря 42 м

 

Середня місячна температура

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙVЙЙVЙЙЙЙXXXЙXЙЙрік-3.5-2.82.19.416.520.323.222.217.010.33.9-1.29.8

Середня місячна відносна вологість

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙVЙЙVЙЙЙЙXXXЙXЙЙрік87848667636258606676868773Швидкість повітря

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙVЙЙVЙЙЙЙXXXЙXЙЙрік4.75.05.14.54.43.93.63.63.64.04.34.64.3

Середньомісячна сума опадів

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙVЙЙVЙЙЙЙXXXЙXЙЙXЙ- ЙЙЙЙV- XрікСередня кількість282525293968434227333132141281422Максимальна кількість6557618712414516715314810312382602

Повтор туманів

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙVЙЙVЙЙЙЙXXXЙXЙЙрік1186320.90.50.62591260

Повтор хмурих днів

 

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙVЙЙVЙЙЙЙXXXЙXЙЙрік17.215.913.49.17.04.92.32.63.88.616.718.9120

Повтор вітрів

ССВВЮВЮЮЗЗСЗштильЙ1521121110108136VЙЙ23184361492310рік152111812127148

Середня температура грунту

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙVЙЙVЙЙЙЙXXXЙXЙЙрік-3-24132226302820124-113

Тип ґрунтів - супіски з домішками вапнякових включень

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ТА КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ

 

1) Визначення радіаційного балансу діяльного шару землі

 

.1 Розрахунок радіаційного балансу

 

Радіаційний баланс діяльного шару землі R являє собою суму короткохвильової радіації Rк та довгохвильової радіації Rд і залежить від складових його потоків

 

 

Sг - потік сонячної радіації на горизонтальну земну поверхню Вт/м2

D- потік розсіяної радіації на земну поверхню Вт/м2

А- альбедо земної поверхні

ВЕФ- ефективне випромінювання

Величина ВЕФ у свою чергу визначається так

 

 

- постійна Стефана-Больцмана

- відносна випромінююча властивість земної поверхні

Т3- температура земної поверхні

ТА - середнє значення температури повітря найбільш теплого місяця рокупарціальний тиск водяної пари

 

величина потоківзначення потоківГодини доби2-33-44-55-66-77-88-99-1010-1111-12Sг--1591195349502607701747D--8498499112126128133Q--24140279448614733829880R--13.679.7159255349.9417.7472.5501.421-2220-2119-2018-1917-1816-1715-1614-1513-1412-13Години доби

2) Аналіз теплового режиму атмосфери

 

.1 Визначення розподілу температури атмосферного повітря по висоті

 

Розподіл температури атмосферного повітря по висоті характеризується вертикальним температурним градієнтом, оС/м

 

 

де Дt = tВРn - tВРn-1 - різниця температур повітря на верхньому та нижньому рівнях, оС

Д Z - різниця рівнів, м

- вертикальний температурний градієнт відповідно до кожного рівня висоти

 

Z1Z2Z3Z4Z5Рівні стратифікації4515060013002000 n, оС/100м-1.5-1.000.81.7

Визначення розподілу температури по висоті tВР1 ч tВР5 проводять за формулою

 

tВР0 =- 2.8 оС

tВР1 =-[(-1.5∙45)/100] + (-2.8)=-2.1 оС

tВР2 =-[(-1∙105)/100] - 2.1 = -1.05 оС

tВР3 =-[(0∙450)/100] -1.05 = -1.05 оС

tВР4 =-[(0.8∙700)/100] - 1.05= -6.65 оС

tВР5 =-[(1.7∙700)/100] - 6.65 = -18.55 оС

 

.2 Побудова графіка кривої стратифікації

 

Користуючись визначеними даними зміни температури повітря з висотою у заданий період року, будують графік кривої стану атмосферного повітря - кривої стратифікації. На горизонтальній осі координат відкладають значення температур, а на вертикальній - висоту.

 

2.3 Визначення характеру стан

Похожие работы

1 2 3 > >>