Визначення залежності між ознаками якості. Рівняння регресії

1. Вдосконалити якість продукції шляхом потрібної зміни фактору, який впливає на залежну ознаку якості, можливо, якщо відомо, яким саме чином

Визначення залежності між ознаками якості. Рівняння регресії

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторна робота

Тема: «Визначення залежності між ознаками якості. Рівняння регресії.»

 

Задача. Визначте параметри лінійної регресії, використовуючи дані, які характеризують залежність кількості виходу речовини (y) від вмісту добавки (x) та побудуйте рівняння регресії. Дані, потрібні для розрахунку параметрів регресії, наведені у таблицях по варіантах.

 

Дані для розрахунку параметрів регресії

№ з/п15,699,725,491,135,691,245,299,555,499,664,599,274,697,784,399,594,296,6104,699,6115,899,9125,999,4136,197,4146,397,4156,499,1166,899,4176,996,4186,792,2196,490,9206,890,5

Виконання роботи

 

Параметри лінійної регресії визначаються методом найменших квадратів, згідно з яким сума квадратів відхилень емпіричних значень у від теоретичних у має бути мінімальною

 

 

Відповідно до умови мінімізації параметри обчислюються на основі системи нормальних рівнянь за формулами

 

,

 

Таким чином маємо:

 

№ з/пX*YX^215,699,7558,3231,3625,491,1491,9429,1635,691,2510,7231,3645,299,5517,427,0455,499,6537,8429,1664,599,2446,420,2574,697,7449,4221,1684,399,5427,8518,4994,296,6405,7217,64104,699,6458,1621,16115,899,9579,4233,64125,999,4586,4634,81136,197,4594,1437,21146,397,4613,6239,69156,499,1634,2440,96166,899,4675,9246,24176,996,4665,1647,61186,792,2617,7444,89196,490,9581,7640,96206,890,5615,446,24Сума113,51936,310967,63659,03

хср5,675уср96,82

Звідси, підставивши отримані дані, обчислимо параметри лінійної регресії:

a=5,67596,82*(-1,4)=141,14

За допомогою параметрів можемо зобразити рівняння лінійної регресії, яка має вигляд:

лінійний регресія рівняння квадрат

y=141,141,4x

Звідси можна зробити висновок, що дане рівняння має не прямий зв'язок, на що вказує відємне значення параметра b, який також показує, на скільки одиниць в середньому зміниться у із зміною x на одиницю.

 

Відповіді на контрольні запитання до лабораторної роботи

1. Вдосконалити якість продукції шляхом потрібної зміни фактору, який впливає на залежну ознаку якості, можливо, якщо відомо, яким саме чином він на неї впливає, тобто відомий вид залежності. Визначення виду залежностей між ознаками якості здійснюється за допомогою конструювання відповідної регресійної моделі. У моделі регресійного аналізу характеристикою кореляційного зв'язку є теоретична лінія регресії, що описується функцією, яка називається рівнянням регресії.

2. Залежно від характеру зв'язку використовують:

 1. лінійні рівняння

  , коли із зміною х ознака змінюється більш-менш рівномірно;

 2. нелінійні рівняння, коли зміна взаємопов'язаних ознак відбувається нерівномірно (з прискоренням, уповільненням або із змінним напрямком зв'язку), зокрема:
 3. степеневе

  ,

 4. гіперболічне

  ,

 5. параболічне

  тощо.

  3. Параметри визначаються методом найменших квадратів, згідно з яким сума квадратів відхилень емпіричних значень у від теоретичних у має бути мінімальною

Похожие работы