Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Калькуляція собівартості продукції (фактична) Найменування продукції: Емаль НЦ-132 червона Обсяг виробництва за рік (фактичний) 1100 000 Калькуляційна одиниця – 1

Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

смотреть на рефераты похожие на "Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ університет ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

кафедра економіки підприємства

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни : Економіка підприємства

Тема роботи: ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОПРАЦЮВАННЯ НАПРЯМКІВ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В структуроваНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ А

Виконав студент 4 курсу групи Ф-03ЗВ

Волнянський Станіслав Костянтинович

Керівник: Гетьман Оксана Олександрівна

Дніпропетровськ – 2003

Етап 1.Коротка характеристика галузі промисловості, до якої належить підприємство, та його місце в галузевій структурі регіону (країни)

Хімічна промисловість забезпечуює народне господарство мінеральними добривами, содою, фарбами, паливно-мастильними продуктами, пластмасами, синтетичними волокнами, та багатьма іншими видами сировини й матеріалів. Особливістю хімічної промисловості є здатність забезпечити народне господарство матеріалами з наперед визначеними властивостями, поліпшеної якості і в необхідній кількості.

В Україні розвинута багатогалузева хімія і нафтохімія. Найкрупнішими підрозділами названої галузі є виробництва основної хімії (49 % всієї товарної продукції галузі), лакофарбова (6 %), промисловість пластмасових виробів, скловолокнистого лиття (5 %), шинна (10 %), гумоазбестова (7 %) та багато ін. На власне хімічну промисловість припадає близько 80 % випуску продукції всієї галузі, на нафтохімічну – 20 %.

Неорганічна хімія переважно виробляє напівфабрикати, що використовуються в інших галузях промисловості. Виняток становлять мінеральні добрива, котрі продукує окрема галузь.

У дніпропетровській області у цій галузі працюють 46 підприємств, на яких у 2002 році вироблено продукції на 1420,5 млн. грн., або 5,3% обсягу промислового виробництва в області та 13,2% від виробництва цієї продукції в Україні. Чисельність працюючих – 21,6 тис. осіб.

На ВАТ “Дніпрошина” виробляється 24,3% загальнодержавного виробництва шин. Тут освоєно понад 130 типорозмірів шин, у тому числі великогабаритних та низького тиску для сучасної сільськогосподарської техніки.

Лакофарбове виробництво є одним з найбільших по Україні (43% від загального обсягу виробництва). На ВАТ “Дніпропетровський лакофарбовий завод”, ВАТ “Завод “Спектр”, ТОВ ПП “ЗІП” освоєно понад 120 видів лакофарбової продукції. На ВАТ “Дніпроазот” виробляється 14,9% загальноукраїнського випуску мінеральних добрив і 11,1% – аміаку.

За даними Статистичного щорічника, щастка хімічної промисловості у загальному експорті України у 2001 р складала 9.1% ($1478,4 млн.) . Також за 2001 р. Було виговленно 130 тис.т. лакофарбових виробів.

Етап 2. Характеристика виробничої структури підприємства [pic]

Для цього типу виробництва найбільш підходить лінійно-функціональна модель керування. Ця модель має наступні переваги :

. Стимулює ділову та професіональну спеціалізацію

. Зменшує дублювання зусиль і споживання матеріальних ресурсів в функціональних галузях

. Поліпшує координаціїю діяльності

[pic]

Етап 3.Оцінка виробничої програми підприємства

Вхідні дані з індивідуального варіанту завдання: Виробнича програма випуску продукції за рік 1100 тис. тонн Кількість виробничих агрегатів, одиниць 170 Паспортна потужність одного агрегату, тонн на годину 3 Фактична потужність одного агрегату, тонн на годину 3 Режим роботи основних виробничих підрозділів підприємства:

. змін за добу 1

. днів на тиждень 7

. тривалість зміни, годин 8,1 Перерви в роботі основного устаткування за рік, годин:

. технологічно неминучі перерви 600

. планово-запобіжні ремонти 200

Виробнича потужність [pic] [pic]

Виробнича потужність трохи менше ніж заявленна виробночи программа вирішити цю проблему можливо шляхом збільшення тривалості зміни.

[pic] [pic] [pic] Резерв потужності [pic] На даному підприємстві обладнання працює за паспортною потужністю (Кінт=1) , збільшення обсягу вироблюваної продукції можливо досягти шляхом збільшення часу роботи обладнання (Кекс=0,33)

Етап 4.Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Ефективний фонд робочого часу: [pic]

|Показники |днів |годин | |1. Календарний фонд |365 |2956,5 | |- святкові дні |10 |81 | |2. Номінальний фонд робочого часу |355 |2875,5 | |Планові невиходи по причинам: | | | |- основні відпустки |24 |194,4 | |- хвороби |4 |32,4 | |- виконання державних обов'язків |1 |8,1 | |- цілодобові простої |1 |8,1 | |- учбова відпустка |1 |8,1 | |Разом невиходів |31 |251,1 | |3. Ефективний фонд робочого часу |324 |2624,4 | |Тривалість зміни | |8,1 |

Вхідні дані для розрахунку заробітної плати робітників:

Тривалість робочої зміни, годин 8,1 Кількість змін на добу, шт. 1 Повна трудомісткість виробничої програми, тис. людино-годин /рік 2050 Коефіцієнт виконання норми виробітку, частка одиниці 1,05 Розподіл виробничих працівників на основні категорії, % до отриманої чисельності

Основні працівники 65%

Допоміжні працівники 25%

Черговий та ремонтний персонал 10% Годинна тарифна ставка за виконуваний обсяг робіт, грн. / годину

Основні працівники 1,2

Допоміжні працівники 1,2

Черговий та ремонтний персонал 1,0 Установлений відсоток премії до тарифного заробітку для всіх категорій працівників – 15%

Вихідні дані для розрахунку керівників, спеціалістів та службовців: Розподіл чисельності управлінського штату за відповідними категоріями, % до отриманої чисельності :

Керівники 20%

Спеціалісти 60%

Службовці 20% Посадовий місячний оклад, грн. :

Керівники 810

Спеціалісти 515

Службовці 320 Відсоток премії до посадового окладу за виконання службових обов'язків для всіх категорій управлінців, 30%

Склад, чисельність та фонд заробітної плати виробничих працівників підприємства |Групи та професії |Наявна |Тарифна |Ефе|Тарифний |Пре|Розмір|Річний | |працівників |чисельність|ставка |кти|заробіток,|міа|премії|фонд | | |, осіб |за |вни|грн. |льн|, грн.|заробітної| | | |розрядом|й | |ий | |плати, | | | |виконува|фон| |від| |грн. | | | |них |д | |сот| | | | | |працівни|роб| |ок | | | | | |ком |очо| |до | | | | | |робіт, |го | |тар| | | | | |грн. / |час| |ифн| | | | | |годину |у, | |ого| | | | | | |год| |зар| | | | | | |ин | |обі| | | | | | | | |тку| | | | | | | | |, %| | | |1. Керівники | | | | | | | |Разом |10 |810 |12 636 |30 |2916 |126 360 | |2. | | | | | | | |Спеціалісти | | | | | | | |Разом |29 |515 |8034 |30 |1854 |232 986 | |3. Службовці | | | | | | | |Разом |10 |320 |4992 |30 |1152 |49 920 | |Всього |49 | | | | |409 266 | |керівників, | | | | | | | |спеціалістів | | | | | | | |і службовців | | | | | | |

Штатний розклад |Посада |Кількість вакансій | |Дирекція | | |Генеральний директор |1 | |Фінансовий директор |1 | |Технічний директор |1 | |Головний бухгалтер |1 | |Начальник служби безпеки |1 | | |1 | |Заступник фінансового директора |1 | |Плановий відділ |1 | |Економісти |3 | |Відділ закупок | | |Економісти |3 | |Маркетинговий відділ | | |Маркетологи |2 | |Центральна заводська лабораторія | | |Головний інженер |1 | |Інженери-хіміки |15 | |Лаборанти |30 | |IT відділ | | |Інженер-системотехнік |4 | |Інженер-програміст |4 | |Складське господарство | | |Зав. Складським господарством |1 | |Комірник |5 | |Вантажники |20 | |Ремонтний цех | | |Робітники |40 | |Енергетичний цех | | |Головний енергетик |1 | |Електрики |20 | |Транспортний відділ | | |Водії |5 | |Виробничі цехі №1-4 | | |Робітники |121 | |Цех з виготовлення тари | | |Робітники |115 | |Відділ кадрів | | |Завідуючий відділом кадрів | | |Інспектори по праці з персоналом |5 | |Бухгалтерія | | |Бухгалтери |5 | |Служба безпеки | | |Охоронці |15 |

Обчислимо середньорічну вартість основних виробничих фондів та амортизаційні витрати згідно даних варіанту завдання: |Група|Фпг |Фвв |Фвиб |Т1 |Т2 |Фср |А | |I |2 700 |0 | | | |2 700 000|135 000 | | |000 | | | | | | | |II |740 000|200 | |Травень,| |823 333,3|205 833,33| | | |000 | |5 | |3 | | |III |1 700 | |340 000 | |Грудень, |1 360 000|204 000 | | |000 | | | |12 | | |

[pic] Розрахунок собівартості продукції

Калькуляція собівартості продукції (фактична) Найменування продукції: Емаль НЦ-132 червона Обсяг виробництва за рік (фактичний) 1100 000 Калькуляційна одиниця – 1 тонна |№ |Калькуляційні статті |Ціна за |Витрати | |з/п| |одиницю | | | | |ресурсів| | | | |, грн. | | | | | |На одиницю продукції|На річний обсяг | | | | | |виробництва | | | | |у |сума, |у |сума, грн. | | | | |натуральном|грн. |натуральном| | | | | |у | |у | | | | | |вимірюванні| |вимірюванні| | |1 |Сировина (за видами) | | | | | | | |Фракція етилового |1,19 |95,5 |113,65 |105 050 000|125 015 000| | |спирту | | | | | | | |Двоокис титана |6,04 |1,6 |9,66 |1 760 000 |10 626 000 | | |Оміакарб 2GU |1,51 |7,8 |11,78 |8 580 000 |12 958 000 | | |Пігмент жовтий |3,74 |15,7 |58,72 |17 270 000 |64 592 000 | | |Пігмент пурпуровий |26,61 |6,8 |180,95 |7 480 000 |199 045 000| | |Пігмент червоний |52,6 |5,3 |278,78 |5 830 000 |306 658 000| | |Крон світло-жовтий |13,55 |20,9 |283,2 |22 990 000 |311 520 000| | |Ацетон технічний |3,11 |14,6 |45,41 |16 060 000 |49 951 000 | | |Бутилацетат |3,99 |31,6 |126,08 |34 760 000 |138 688 000| | |Пластифікатор ДБФ |2,70 |19,1 |51,57 |21 010 000 |56 727 000 | | |Ізобутанол |3,22 |85,2 |274,34 |93 720 000 |301 774 000| | |Розчин колоксиліну |5,67 |310,5 |1 760,5|341 550 000|1 936 594 | | | | | |4 | |000 | | |Толуол |1,93 |33,4 |64,46 |36 740 000 |70 906 000 | | |Етилцелозольв |5,27 |61,3 |323,05 |67 430 000 |355 355 000| | |Хлорпарафін |2,8 |19,1 |53,48 |21 010 000 |58 828 000 | | |Колоксилін ВВХ |12,33 |6,1 |75,21 |6 710 000 |

Похожие работы

1 2 >