Види джерел забруднення навколишнього середовища

Сажа - неспалені частки вугілля або інших видів палива. Вони мають розміри близько 1 мкм і дуже легкі, але можуть

Види джерел забруднення навколишнього середовища

Курсовой проект

Экология

Другие курсовые по предмету

Экология

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра Транспортних систем і Логістики

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунково-графічна робота

З дисципліни: "Екологічна характеристика міст"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2009

 

Зміст

 

Вихідні дані

1. Опис проблемних екологічних питань, що повязані з експлуатацією різних видів транспорту

2. Розрахунок викидів забруднюючих речовин на території автотранспортного підприємства

3. Розрахунок питомих рівнів платежів (екокомпенсації) за викиди в атмосферу забруднюючих речовин автотранспортними засобами підприємства

Висновки

Список літератури

 

Вихідні дані

 

Доповідь на тему "Види джерел забруднення навколишнього середовища"; Опис токсичних властивостей сажі та вуглеводних.

 

Таблиця 1 - Середній час роботи двигуна при прогріві

Номер варіанта0Температура повітря,0С(-10…-5)˚СЧас прогріву, хв.20Примітка: При зберіганні автомобіля у приміщені tпр=0,5хв.

 

Таблиця 2.- Кількість автомобілів k-ї групи та пробіг по території АТП автомобілів k-ї

п/пГрупа автомобілівКількість автомобілівПробіг по території АТП одного автомобіляПри виїзд , кмПри поверненні , км1Вантажні й спеціальні вантажні з бензиновим двигуном140,40,52Вантажні й спеціальні вантажні з дизельним двигуном150,40,53Вантажні газобалонні, які працюють на стиснутому природному газі110,40,54Автобуси з бензиновими двигунами200,50,45Автобуси з дизельними двигунами100,50,46Легкові автомобілі (службові й спеціальні)20,60,3

Таблиця 3 Річний пробіг та витрати палива на різних режимах роботи двигуна автомобілів k-ї групи

Група автомобілівРічний пробіг , тис кмТермін експлуатаціїВитрати палива на різних режимах роботи двигуна автомобіляПри прогріві, На холостому ходу, При русі по території АТП, Вантажні й спеціальні вантажні з бензиновим двигуном32150,0450,0410,33Вантажні й спеціальні вантажні з дизельним двигуном2960,0420,0380,25Вантажні газобалоні, які працюють на стиснутому природному газі18100,0370,0330,22Автобуси з бензиновими двигунами13140,0530,0490,38Автобуси з дизельними двигунами27160,050,0450,32Легкові автомобілі (службові й спеціальні)3750,0170,0130,11

Таблиця 4 Питомі викиди і-ї речовини на різних режимах роботи двигуна

Група автомобіляРечовинаВантажні й спеціальні вантажні з бензиновим двигуном15,0013,5051,001,601,606,800,180,181,40Вантажні й спеціальні вантажні з дизельним двигуном5,004,5017,001,201,205,100,180,181,40Вантажні газобалоні, які працюють на стиснутому природному газі7,006,8025,501,101,104,900,170,171,33Автобуси з бензиновими двигунами13,8012,4046,901,261,265,400,170,171,30Автобуси з дизельними двигунами5,004,5017,001,201,205,100,180,181,40Легкові автомобілі (службові й спеціальні)5,004,5017,000,400,401,700,050,050,40

Таблиця 5 - Показники питомих викидів шкідливих речовин автомобілів к-ї групи з двигуном j-го типу

п/п.Група автомобілів1Вантажні й спеціальні вантажні з бензиновим двигуном49,610,76,32Вантажні й спеціальні вантажні з дизельним двигуном10,56,26,43Вантажні газобалоні, які працюють на стиснутому природному газі22,37,96,04Автобуси з бензиновими двигунами45,68,56,25Автобуси з дизельними двигунами10,86,26,46Легкові автомобілі (службові й спеціальні)14,91,31,8

Таблиця 6 - Залежність річного рівня викидів шкідливих речовин від терміну експлуатації автомобіля

Група автомобілівКоефіцієнт, що враховує технічний стан автомобіля, Вантажні й спеціальні вантажні з бензиновим двигуном1,71,60,9Вантажні й спеціальні вантажні з дизельним двигуном1,51,40,93Вантажні газобалоні, які працюють на стиснутому природному газі1,51,40,93Автобуси з бензиновими двигунами1,71,60,9Автобуси з дизельними двигунами1,71,60,9Легкові автомобілі (службові й спеціальні)1,51,40,93

Таблиця 6 - Рівень екокомпенсації за забруднення атмосфери шкідливими інгредієнтами

ПоказникиШкідливі інгредієнти[ПЛК1]сс,МГ/м331,50,04Клас небезпеки442Н1,грн../кг.24450

1. Опис проблемних екологічних питань, що повязані з експлуатацією різних видів транспорту

 

1.1 Види і джерела забруднення навколишнього середовища

 

В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис. сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі для людини властивості, а 12 тис. є токсичними

Під забрудненням навколишнього середовища розуміють надходження в біосферу будь-яких твердих, рідких і газоподібних речовин або видів енергії (теплоти, звуку, радіоактивності і т.п.) у кількостях, що шкідливо впливають на людину, тварин і рослини як безпосередньо, так і непрямим шляхом.

Біологічні забруднення - різні організми, що з'явилися завдяки життєдіяльності людства - бактеріологічна зброя, нові віруси (збудники СНІДу, хвороби легіонерів, епідемій, інших хвороб, а також катастрофічне розмноження рослин чи тварин, переселених з одного середовища в інше людиною чи випадково.

Види забруднення навколишнього середовища представлені на Рисунку 1.1.

 

 

Рисунок 1.1 Види забруднення навколишнього середовища

 

Джерела забруднення

Джерела забруднення дуже різноманітні: серед них не тільки промислові підприємства і паливно-енергетичний комплекс, але і побутові відходи, відходи тваринництва, транспорту, а також хімічні речовини, які людина цілеспрямовано вводить до екосистеми для захисту корисних продуцентів і консументів від шкідників, хвороб і бур'янів. Серед інгредієнтів забруднення тисячі хімічних сполук, особливо важкі метали та оксиди, токсичні речовини та аерозолі. Різні джерела викидів можуть бути однаковими за складом і характером забруднюючих речовин.

Джерела забруднюючих речовин різноманітні, також багаточисельнні види відходів і характер їхнього впливу на компоненти біосфери. Біосфера забруднюється твердими відходами, газовими викидами і стічними водами металургійних, металообробних і машинобудівних заводів. Величезної шкоди завдають водяним ресурсам стічні води целюлозно-паперової, харчової, деревообробної, нафтохімічної промисловості. Розвиток автомобільного транспорту призвів до забруднення атмосфери міст і транспортних комунікацій важкими металами і токсичними вуглеводнями, а постійне зростання масштабів морських перевезень викликало майже повсюдне забруднення морів і океанів нафтою і нафтопродуктами. Масове застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин призвело до появи отрутохімікатів в атмосфері, ґрунтах і природних водах, забрудненню біогенними елементами водойм, водотоків і сільськогосподарської продукції (нітрати, пестициди і т.п.). При гірських розробках на поверхню землі витягаються мільйони тонн різноманітних, найчастіше фітотоксичних гірських порід, що утворюють терикони і відвали, що пилять і горять . В процесі експлуатації хімічних заводів і теплових електростанцій також утворюються величезні кількості твердих відходів (недогарок, шлаки, золи і т.п.), що складуються на великих площах, вчиняючи негативний вплив на атмосферу, поверхневі і підземні води, грунтовий покров (пилування, виділення газів і т.п.).

 

1.2 Опис токсичних властивостей сажі та вуглеводних

 

Вуглеводні це хімічні сполуки водню та вуглецю, часом з деякими іншими елементами, що можуть існувати як у вигляді газів так і у вигляді твердих часточок. Так як рослинні відходи, по своїй природі, є вологими, в більшості випадків вони не горить, а просто тліють, а це сприяє вивільненню великої кількості вуглеводнів. Деякі з цих вуглеводнів, такі як альдегіди та кетони, викликають подразнення очей, носа, горла та легень. Альдегіди є причиною відчуття, коли дим "їсть" очі. Значна частка вуглеводнів у диму згорілих залишків складається з поліциклічних ароматичних вуглеводнів, деякі з яких є канцерогенними, тобто сприяють виникненню ракових клітин.

Сажа - неспалені частки вугілля або інших видів палива. Вони мають розміри близько 1 мкм і дуже легкі, але можуть об'єднуватися між собою, створюючи крупні конгломерати Вуглеводні (СН) складаються з молекул палива, які не задіялися в згорянні. Вуглеводні можуть викидатися в атмосферу внаслідок пропусків спалахування, негерметичності випускного клапана чи системи вентиляції картера, а також через випаровування бензину з бака або карбюратора. У дизелі СН утворюються в перезбагачених ділянках, де відбувається піроліз молекул палива (розпадання молекул палива під дією високих температур за браку хімічних реагентів). Якщо в процесі розширення в такі ділянки не надійде достатньої кількості кисню, то СН опиняються у ВГ. Кількість вуглеводнів, що утворюють цю групу токсичних речовин, перевищує 200. Деяким із них властива сильна отруйна дія (через процеси кровотворення, центральну нервову систему тощо). Особливу групу високотоксичних речовин становлять викиди бензолу, толуолу, поліциклічних ароматичних вуглеводів (ПАВ), зокрема бензопірену. Вони утворюються внаслідок піролізу легких і середніх фракцій палива за температури 300...400°С. Такі умови виникають у процесі робочого ходу побл

Похожие работы

1 2 3 > >>