Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту

Поняття текст належить до багатогранних мовних явищ. Це зумовило появу в сучасній мовознавчій літературі різних його тлумачень: складне синтаксичне ціле,

Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту

Информация

Педагогика

Другие материалы по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией
до іншої, не повторювати одного й того ж кілька разів.

Під точністю мовлення необхідно розуміти вміння мовця не просто передавати факти, спостереження, почуття у відповідності з дійсністю, але й уміння вибрати з цією метою найкращі мовні засоби - такі слова й словосполучення, які передають саме ті риси, які притаманні певному предмету.

Необхідно навчити учня вибирати в різних випадках ті слова, які найбільше розкривають тему й мету висловлювання.

Мовлення лише тоді впливає на читача й слухача з відповідною силою, коли воно виразне, виразність мовлення - це вміння яскраво, переконливо стисло передати думку, це здатність впливати на людей інтонацією, добором фактів, побудовою фрази, вибором слів.

Ясність мовлення - це його доступність адресатові. Воно завжди будь-кому адресоване. Той, хто розповідає чи пише, повинен ураховувати можливості, інтереси та інші якості адресата. Мовленню шкодить зайва заплутаність. Його не рекомендується переобтяжувати термінами, цитатами.

І виразність, і ясність мовлення передбачають також його чистоту, тобто відсутність зайвих слів (так званих слів-паразитів: ну, значить, розумієш та ін.), грубих слів і висловів, іншомовних, просторічних слів і виразів.

Для оволодіння учнями рідною мовою необхідно дотримуватися такої вимоги, як правильність. Це відповідність літературним нормам. Розрізняють правильність (побудова речень, утворення морфологічних форм), орфографічну, пунктуаційну для письмового мовлення, а для усного -орфоепічну і правильність вимови.

Розробляючи комунікативні завдання для учнів, ми дотримувалися, щоб ці вимоги мовлення включалися в зміст запропонованих завдань.

Наведемо зразки завдань:

Завдання 1.

Знайди і прочитай речення в якому висвітлюється головна думка твору. Чи точно вона виражена?

Є в нашій мові коротке, але напрочуд тепле слово „дякую. Чи часто користуємось ми ним, особливо в магазинах? Цілий день стоїть за прилавком продавець. Беручи покупку, ми нерідко забуваємо сказати одне-сдине слово. А може, воно б зняло в людині втому, піднесемо настрій.

Подумай і скажи, коли й де потрібно вживати це слово. Запиши слова ввічливості, які ти знаєш. Позмагаймося: хто більше знає слів ввічливості.

Завдання 2.

Прочитай виразно вірш, роблячи паузи та передаючи голосом інтонацію.

Є слова - ну й цікаво!означають те саме,

Є слова - просто диво!Ось дивіться: корок, біб,

Прочитаймо їх з вами:око, Кирик, зараз, піп...

Чи то зліва направо,Є ще й інші на умі,

чи то справа наліво -та назвіть ви їх самі.

Д. Білоус

Назви ці слова, А які подібні до цих слів ще знаєш?

Чи розумієш тобі пояснення до цих слів?

Знайди в тексті слова, які означають назви предметі.

Постав до них питання.

Завдання 3.

Прочитай текст. Подумай, чи правильно він побудований. Знайди в ньому початок і кінець. Розкажи, який текст у тебе вийшов. Знайди слова, що означають дію, постав до них питання.

У мене такого бажання не було, але із ввічливості я погодився.

Двірник колов лід, а я скидав шматки в отвір каналізації. Наш двірник поцікавився, чи хочу я допомогти йому колоти лід. Прийшло ще кілька хлопців і почали нам допомагати.

За Я. Стельмахом

Одним із шляхів удосконалення культури усного мовлення учнів є інтонаційно-пунктуаційний аналіз. Досягти ефективності можна лише за умови систематичного й послідовного вдосконалення необхідних умінь на основі правильного добору вправ, які поєднують орфоепічні, стилістичні, текстові, граматичні, пунктуаційні завдання з тими, які розвивають інтонаційні вміння.

Завдання.

Визначити тему і мету, стиль тексту. Довести свою думку Прочитати текст виразно, додержуючи пауз, логічного наголосу, перелічувальної інтонації.

Отже, можна зробити висновок, що робота над текстом - це складова частина діяльності з розвитку звязного мовлення, її теоретична база, тому проводитися вона повинна не епізодично, а систематично, з урахуванням характеру засвоюваного матеріалу та доцільності й ефективності вправ на кожному етапі. Робота над текстом продовжується на уроках підготовки до написання переказів і творів.

 

Список використаної літератури

 

1.Бадер В. Розвиток звязного мовлення школярів // Рідна школа. - 1999. - № 11. - С. 60-62.

2.Еілецька М.А., Вашуленко М.С. Рідна мова. Підручник для 2 класу чотирирічної початкової школи. - К.: Освіта, 1993. - 272 с.

3.Большакова І. Ситуативна навчально-мовленнєва діяльність школярів на уроках української мови // Початкова школа. - 2002. - № 10. - С. 9-11.

4.Вашуленко М.С. Державний освітній стандарт з української мови // Початкова школа. - 1997. - №2. - С. 2-5.

5.Демченко Г.С. Опанування багатства рідної мови // Початкова школа. - 1990. - №8. - С. 30-32.

6.Демченко Г.С. Розвивальні засоби на уроках мови // Початкова школа.- 1987. - 6. - С. 20-23.

7.Методика викладання української мови в початкових класах / За ред. С.І. Дорошенка. - К.: Вища школа, 1992. - С.83-95.

8.Нікоденко Л.Т. Розвиток мовлення молодших школярів // Початкова школа. - 1987. - №7. - С. 39-44.

9.Пономарьоеа К. Увиразнення синонімами мовлення молодших школярів // Початкова школа. - 2001. - № 4. - С. 23-26.

10.Савченко О.Я. Сучасний урок у початковій школі. - К.: „Магістр, 1997. - С. 15-28.

11.Семчинський С.В. Загальне мовознавство. - К.: Вища школа, 1988. - С.4-18.

Похожие работы

<< < 1 2 3