Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

Розповідь про Запорізьку Січ учитель доповнить показом репродукції картини І. Є. Рєпіна «Запорожці». Доречно буде привести слова художника: «Наше Запоріжжя

Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

Методическое пособие

Педагогика

Другие методички по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

1. Методичний коментар до системи уроків за творчістю М.В. Гоголя (4 год + урок звязного мовлення)

1.1 Урок № 1. Тема: Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Патріотичний пафос повісті

1.2 Урок № 2 Тема: Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Романтичне уславлення героїки подвигів

1.3 Урок № 3. Тема. Зображення історичних подій в Україні, Запорізької Січі, побуту й звичаїв козаків, картин української природи

1.4 Урок № 4. Тема. Порівняльна характеристика Остапа і Андрія

2. Система уроків по вивченню творчості Гоголя та повісті „Тарас Бульба( 8 уроків)

2.1 Урок 2. Коментоване читання першого розділу повісті «Тарас Бульба», знайомство з героями, усне малювання. Опис, портрет, діалог. Значення експозиції в літературному творі

2.2 Урок 3. Робота над другим, третім і четвертим розділами повести. Степ як символ батьківщини. Запорізька Січ («От те гніздо, звідки вилітають всі ті горді й міцні, як леви!»)

2.3 Урок 4. Похід запорожців. Бій під Дубно. Робота над п'ятою, шостою й сьомою главами повісті

2.4 Урок 5. «Немає уз, святіших товариства!»; «Нехай же цвіте вічно російська земля!» Робота над восьмою й дев'ятою главами повісті

2.5 Урок 6. «Та хіба найдуться на світі такі вогні, мука й така сила, яка б пересилила російську силу!» Робота над десятою - дванадцятою главами повісті

2.6 Урок 7. «Остапу, здавалося, був на роду написаний битвенний шлях, важке вміння вершити ратні справи»

2.7 Урок 8. Тарас Бульба - народний герой. «Немає в нас нікого, рівного йому в доблесті!»

Висновок

Література

 

Вступ

 

Згідно з Програмою із зарубіжної літератури для середньої загальноосвітньої школи 2001 року ( За редакцією Д. В. Задонського , К. О. Шахової, Є. В. Волощук) на ознайомлення з творчістю М. В. Гоголя у 7-ому класі відводиться 4 години . Приводимо дослівно зміст програми з цього питання:

З російської літератури

Микола Гоголь (1809-1852)

«Тарас Бульба» (4 год.)

Короткі відомості про письменника. М.Гоголь і Україна.

Зображення історичних подій в Україні, побуту й» звичаїв Запорозької Січі в повісті «Тарас Бульба». Патріотичний пафос твору. Уславлення військового товариства, романтичне звеличення подвигу, засудження зради. Втілення суперечливих рис українського козацтва в образі Тараса Бульби. Протиставлення життєвого вибору в долях його синів. Цілісність натури Остапа, його самовідданість ідеї захисту рідної землі. Трагедія Андрія; конфлікт почуття та обов'язку. Майстерність розкриття характерів героїв. Картини української природи.

Теорія літератури. Поняття про повість, образ автора.

У новій програмі 12-річної школи 2005 року (За редакцією Д. С. Наливайка, автор програми Ю. І. Ковбасенко ) на вивчення теми „УКРАЇНА ТА її ІСТОРІЯ В ЛІТЕРАТУРІ відводиться 10 годин, в тому числі 8 - на вивчення творчості Гоголя:

Микола Гоголь (1809-1852). «Тарас Бульба»

Гоголь і Україна. Зображення в повісті любові до України, героїзму, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю. Бойове товариство, побут і звичаї запорожців. Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака. Остап і Андрій. Картини природи в творі.

У цій програмі є перелік знань і вмінь учня, якими він мусить оволодіти під час роботи над темою:

Учень:

розповідає про зв'язки Гоголя з Україною та її культурою; переказує близько до тексту ключові епізоди повісті «Тарас Бульба»; сприймає великий за обсягом текст цілісно; визначає ідейний зміст твору: зображення любові до Батьківщини, героїзму та подвигу, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю;

розповідає про бойове товариство, побут і звичаї запорожців на основі тексту повісті;

характеризує образ Тараса Бульби, звертаючи увагу на втілення в ньому кращих рис запорозького козака і визначення цією домінантою інших його якостей: ставлення до дружини, синів, побуту;

порівнює образи Остапа («добрий козак») і Андрія (неоднозначність: з одного боку, нестійкість моральних позицій, зрада, а з другого - любов до матері, ставлення до коханої, усвідомлення злочину і прийняття смерті як справедливої кари);

пояснює роль пейзажів у творі;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

порівнює відомості про козацьку добу, отримані на уроках історії України та зарубіжної літератури.

ТЛ Дає визначення поняття повість.

У курсовій роботі ми приводимо два варіанти системи уроків по вивченню повісті „Тарас Бульба Один - розрахований на 4год., де розроблені різні типи уроків, як от:

урок-інтерв'ю з елементами поглиблення та засвоєння нових знань;

урок-спостереження вслід за автором;

урок-компаративістське дослідження з елементами бесіди за твором на основі діалогу культур;

урок-діалог читача та героїв;

розвиток зв'язного мовлення.

Другий варіант системи уроків з вивчення повісті «Тарас Бульба» розрахований на 8 годин: 1-й урок - підготовка до сприйняття повісті (історична основа, народно-поетичні витоки), 2-6 й - літературознавчий аналіз тексту (слідом за автором, коментоване читання), 7- 8-й уроки - робота над образом Тараса Бульби.

Кожна представлена система уроків має свої переваги й недоліки (про наш погляд на це буде у висновках), але може стати у пригоді вчителю під час його підготовки до роботи над цією темою.

 

1. Методичний коментар до системи уроків за творчістю М.В. Гоголя (4 год. + урок звязного мовлення)

 

1.1 Урок № 1. Тема: Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Патріотичний пафос повісті

 

Тема: Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Патріотичний пафос повісті.

Мета: поглибити знання учнів про творчість М.Гоголя, формувати біографічні навички учнів, дати уявлення про історичну основу повісті «Тарас Бульба», її тематику; розвивати уважність, узагальнювати навички, робити логічні висновки, виховувати повагу до батьківського дому, рідного краю.

Тип уроку: урок-інтерв'ю з елементами поглиблення та засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет М.Гоголя, виставка творів, збірник «Гоголь у портретних ілюстраціях».

Хід уроку

Епіграф:

О Гоголь, наш безсмертний Гоголь!

З «Щоденника Т.Г. Шевченка»

1. Вступне слово вчителя.

2. ОСС за біографією письменника

 

ОСС композиція повісті „Тарас Бульба

 

Експозиція«Добрий буде козак! Ну здоров синку!»Зав'язка«Тепер благослови, мати, дітей своїх! - сказав Бульба. - Моли Бога, щоб вони воювали хоробро, боронили б завжди честь лицарську, щоб стояли завжди за віру Христову".Розвиток дій«Ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді й дужі, як леви! Ось звідки розливається воля й козацтво на всю Україну!»Кульмінація«Годяться ще шаблі, не стомилася козацька сила, не погнулись ще козаки».Розв'язка«Та хіба знайдуться в світі такі вогні, муки і така сила, що пересилила б руську силу!»

 

 

 

 

 

 

5. Підсумок уроку провести у вигляді телемосту. Гоголь у спогадах друзів і сучасників.

6. Домашнє завдання: розробити маршрут подорожі Гоголя по Україні.

 

1.2 Урок № 2 Тема: Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Романтичне уславлення героїки подвигів

 

Мета уроку: вчити порівнювати твори різних видів мистецтва на одну тему; показати захоплення Гоголя Січчю, козаками; виховувати в учнів повагу до героїчного минулого.

Тип уроку: урок-спостереження вслід за автором.

Обладнання: репродукція картини І.Рєпіна «Запорожці», ілюстрації Е.Кібріна до повісті.

Хід уроку

Епіграф:

Да, были люди в наше время,

не то, что нынешнее племя...

М. Лермонтов

1. Вступне слово вчителя.

2. ОСС № 1.

 

3. Дорога на Січ Повернення батька - Зустріч з синами - У світлиці Тараса Бульби - Підготовка до подорожі - «Степи, які ви хороші!» - «Ось вона, Січ!»

4. ОСС № З

 

Героїзм запоріжців - захисників батьківщини.

 

5. Підсумок уроку.

6. Домашнє завдання: повідомлення про національно-визвольний рух в Україні

 

1.3 Урок № 3. Тема. Зображення історичних подій в Україні, Запорізької Січі, побуту й звичаїв козаків, картин української природи

 

Мета уроку: показати захоплення Гоголя Запорізькою Січчю, історичними подіями в Україні, побутом і звичаями козаків, розкрити роль пейзажу в повісті, дати уявлення про особливості картин природи та їхній зв'язок з головною думкою твору; вчити учнів бачити красу в повсякденні, виховувати художній смак.

Тип уроку: урок-компаративістське дослідження з елементами бесіди за твором на основі діалогу культур.

Обладнання: виставка книг М.Гоголя, репродукція картини І.Рєпіна «Запорожці», уривки з опери М.Лисенка «Тарас Бульба». Грамзапис уривку з повісті «Степ удень».

Хід уроку

Е

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>