Вибірковий метод визначення попиту

Техніка використання псевдовипадкових чисел може бути такою: рядки таблиці (рис. 2.3.10) закріплюються на екрані. Для цього табличний курсор розміщується у клітині

Вибірковий метод визначення попиту

Контрольная работа

Маркетинг

Другие контрольные работы по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией
ому список магазинів треба відразу впорядкувати за типом магазинів, а всередині цієї впорядкованості за часткою продажу товару (команда Дані/Сортування).

Нехай повний список магазинів, що торгують товаром, попит на який вивчається, займає 52 рядки робочого аркуша. У такому разі в клітину С53 треба завести формулу =СЧЕТ(С3:С52), а у клітину F53 формулу =ДИСПР(F3:F52). Перша формула дасть змогу обчислити загальну кількість магазинів, а друга дисперсію розподілення частки продажу товару в цій сукупності магазинів. Слід звернути увагу на те, що використання функції ДИСПР передбачає, що її параметри представляють усю генеральну
сукупність. Якщо дані представляють тільки вибірку з генеральної сукупності, то дисперсію слід обчислювати, використовуючи функцію ДИСП.

Для полегшення подальшого використання у формулах значень клітин С53 і Е53 (кількості магазинів і дисперсії), цим клітинам і робочому аркушу слід надати імена (наприклад, N, D і СписокМ відповідно). Щоб дати імя клітині, можна завести курсор у цю клітину, клацнути мишею в полі імені, набрати там нове імя й обовязково натиснути клавішу Enter. Можна також надавати імена клітинам, використовуючи діалогове вікно Надати імя. Для цього необхідно виконати таку послідовність дій:

 1. розташувати курсор в клітині, якій треба надати імя;
 2. вибрати команду Вставка/Імя/Надати;
 3. у діалоговому вікні Надати імя, що зявиться після цього, набрати нове імя у текстовому полі Імя;
 4. натиснути на кнопку Додати, а потім на кнопку ОК.

Для того щоб надати нове імя робочому аркушу, треба клацнути правою кнопкою миші на ярлику відповідного робочого аркуша, у контекстному меню вибрати команду Перейменувати, ввести потрібне імя і натиснути клавішу Enter.

Для проведення розрахунків на окремому робочому аркуші створюється таблиця.

Коефіцієнт граничної помилки вибираємо виходячи з 10% рівня помилки середньої від її значення. Сьомий та восьмий рядки робочої таблиці показують межі вибірки, дотримання яких з вибраною ймовірністю гарантуватиме вірогідність результатів вибіркового обстеження. Останній показник у цій таблиці це частка магазинів (n/N), що мають потрапити у вибірку.

 

Формули у робочому аркуші для обчислення обсягу вибірки

ABCD1ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ВИБІРКИ2Середня вибірки (середня частка продажу)= СРЗНАЧ (СписокМ! F3:F52)3Гранична помилка середньої= 0,1*B24Довірча ймовірність (надійність)0,95450,98760,99735Коефіцієнт кратностi помилки (t)22,536Обсяг вибiрки (n)= B4^2*D*N / ($B3^2 *N + B4^2*D)= C4^2*D*N / ($B3^2*N + C4^2*D)= D4^2*D*N / ($B3^2*N + D4^2*D)7Нижня межа вибірки= B6-$B3= C6-$B3=D6-$B38Верхня межа вибірки= B6+$B3= C6+$B3=D6+$B39Частка вибірки = B6/N= C4/N=D6/N

У табл. наведено результати обчислень за середньої 16 і трьох значень коефіцієнта довірчої ймовірності (0,9545; 0,9876; 0,9973). Після аналізу отриманих результатів слід вибрати значення довірчої ймовірності та надати відповідній клітині девятого рядка робочого аркуша імя ЧасткаВ.

 

Результати обчислення обсягу вибірки

ABCD1ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ВИБІРКИ2Середня вибірки (середня частка продажу)163Гранична помилка середньої1,64Довірча ймовірність0,95450,98760,99735Коефіцієнт кратностi помилки (t)22,536Обсяг вибiрки (n)33,7438,2141,187Нижня межа вибірки32,1436,6139,588Верхня межа вибірки35,3439,8142,789Частка вибірки 0,670,760,82

Найпростіший спосіб підрахувати кількість магазинів кожного типу полягає у створенні на новому робочому аркуші зведеної таблиці, для чого слід виконати такі дії:

 1. Установити курсор на будь-якій клітині списку магазинів.
 2. Вибрати з меню команду Дані/Зведена таблиця.
 3. На першому кроці Майстра зведених таблиць вибрати режим «у списку або базі даних Microsoft Excel».
 4. На другому кроці просто клацнути по кнопці Далі.
 5. На третьому кроці:
 6. перетягнути поле Тип магазину в область діаграми Колонка;
 7. ще раз перетягнути поле Тип магазину в область діаграми Дані і подвійно клацнути по ньому лівою кнопкою миші;
 8. у діалоговому вікні Обчислення поля зведеної таблиці вибрати операцію Кількість значень і клацнути по кнопці ОК;
 9. завершити формування зведеної таблиці натисканням кнопки Готово.

Таблиця, створювана Майстром зведених таблиць займатиме лише перші три рядки (на рисунку їх подано жирним курсивом).

У четвертий рядок, безпосередньо за останнім рядком зведеної таблиці з метою отримання для кожного типу магазину такого розміру вибірки, щоб вона була пропорційна чисельності даного типу магазину, в клітини В4 та С4 вводяться формули, що обчислюють добуток частки вибірки (ЧасткаВ), яка відповідає вибраній довірчій імовірності і чисельності відповідного типу магазину.

 

Вигляд зведеної таблиці (перші три рядки) списку магазинів

ABCD1Кількість значень по
полю Тип магазинуТип магазину2КульттовариУнівермагПідсумок3Всього4111524Кількість магазинів у вибірці= ОКРУГЛ (ЧасткаВ*В3)= ОКРУГЛ (ЧасткаВ*С3)5Генератори псевдови-падкових чисел= 1 + ЦІЛЕ (В3* СЛЧИСЛ())6Найпростіший спосіб відбору одиниць у вибіркову сукупність з допомогою псевдовипадкових чисел. Саме цей спосіб доцільно застосувати для включення у вибірку конкретних магазинів, тобто для визначення опорних магазинів з вивчення споживацького попиту.

Техніка використання псевдовипадкових чисел може бути такою:

 1. рядки таблиці (рис. 2.3.10) закріплюються на екрані. Для цього табличний курсор розміщується у клітині D6 і виконується команда Вікно/Закріпити ділянки;
 2. у клітину В5 уводиться формула, яка завдяки використанню функції СЛЧИС( ) виконуватиме роль генератора випадкових чисел у діапазоні від 1 до кількості магазинів відповідного типу, тобто роль генератора випадкових порядкових номерів магазинів відповідного типу у їх списку. Функція СЛЧИС( ) повертає рівномірно розподілене випадкове число, що більше або дорівнює 0 і менше 1. Нове випадкове число повертається цією функцією кожного разу, коли перераховується робочий аркуш;
 3. після введення формули і натискання клавіші Enter у клітині В5 буде відображено порядковий номер магазину, який може виконувати роль опорного магазину типу «Культтовари». Далі слід змістити табличний курсор у клітину В6, занести туди цей номер і натиснути клавішу Enter (а краще клавішу ). У клітині В5 зявиться порядковий номер наступного магазину. Кількість повторів цієї операції визначається значенням клітини В4;
 4. після копіювання формули з клітини В5 у клітину С5 аналогічно визначаються опорні магазини типу «Універмаг».

Оброблення результатів опитування

Припустимо, що проведено вибіркове анкетування 10000 сімей з метою отримати відповіді на такі запитання:

 1. Наскільки населення регіону забезпечене певним виробом?
 2. Який середній вік експлуатації цього виробу?
 3. Яке зношення (середній вік) виробів, що знаходяться в експлуатації?

Нехай з 255 розісланих анкет повернулося 208, з яких виявлено, що 183 сімї вже мають зазначений виріб. На викладене в анкеті прохання вказати термін експлуатації виробу отримано такі відповіді: вироби, що використовувалися до 3 років, має 21 сімя, від 4 до 6 років мають 47 сімей, від 7 до 9 років 96 сімей, від 10 років і більше 19 сімей. Бажання про заміну виробу на сучасніший висловили 137 сімей (рис. 2.3.11).

Ступінь забезпеченості сімей товаром визначається як відношення кількості сімей, що використовують виріб, до загальної кількості отриманих відповідей.

Для визначення середнього «віку» виробів, що має населення, і дисперсії середньої використовуються такі формули:

 

xcep = xf / f,

2 = (x xcep)2 f / f .

 

Оброблення результатів опитування

Термін експлуатації виробуСереднє значення терміну експлуатації (x)Кількість сімей, що мають виріб (f)Загальний час експлуатації
(x · f)(х хсер)2·fДо 3 років22142516Від 4 до 6 років547235180Від 7 до 9 років896768105Від 10 років і більше1219228483Разом18312731283,65Кількість сімей, N10 000Відправлено анкет255Отримано відповідей, n208Кількість сімей, що мають виріб183Кількість сімей, що планують заміну виробу137Ступінь забезпеченості товаром, w88%Середній «вік» виробів, що знаходяться в експлуатації, хсер7Середній «вік» спрацьованості виробів, що знаходяться в експлуатації9,29Дисперсія середнього віку виробів, що знаходяться в експлуатації7,01Коефіцієнт кратностi помилки, t2Гранична помилка забезпеченості товаром4,5%Гранична помилка середнього віку виробів, що знаходяться в експлуатації0,36

Гранична помилка ступеня забезпеченості сімей товаром обчислюється за формулою для альтернативної ознаки:

 

,

 

де w ступінь забезпеченості сімей товаром (клітина С14);

n обсяг вибірки.

Гранична помилка середнього «віку» товару обчислюється (yклітинi С18) за формулою для середнього значення кількісної ознаки:

 

.

 

Отримані результати дозволяють стверджувати:

 1. забезпеченість населення товаром, що вивчається, з імовірністю 0,954 у межах інтервалу від 83,5% до 92,5% (88 4,5);
 2. середній «вік» експлуатованих населенням виробів в інтервалі від 6,64 до 7,36 року (7 0,36);
 3. середній термін зношення виробу в інтервалі від 8,34 до 9,06 років (8,7 0,36).

Похожие работы

<< < 1 2 3