Вибіркове спостереження

ПідприємствоВипуск продукції, тис. шт.Ціна одиниці продукції, гр.од.Товарооборот, тис. гр. од.Базисн. періодЗвітний період.Базисн. періодЗвітний періодБазисн. періодЗвітний періодq0q1р0р1р0q0р1q1№ 122024518519940700?№. 2192190350330?62700№ 3145140?2953915041300№ 4?1352652803180037800Разом

Вибіркове спостереження

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
при ризику помилки 5% (Р05); 99% графа 3, при ризику помилки 1% (P01) і 99.9%-графа 4, при ризику помилки 0,01% (Р001).

 

Розвязати наступні задачі та дати пояснення одержаних результатів

 

ЗАДАЧА 1.1. В табл. 1.1. наведено інформацію про стаж роботи та суми виплачених дивідендів робітникам підприємства «ТРЕМБІТА».

  1. Визначити величину інтервалу групування та згрупувати робітників підприємства за двома ознаками окремо та в комбінації, утворивши 5 груп з однаковими інтервалами.
  2. За згрупованими даними визначити моду за ознакою стажу роботи та середній рівень дивідендів, пояснити економічний зміст цих показників.
  3. Визначити дисперсію та коефіцієнт варіації для ознаки “середній рівень дивідендів”, пояснити їх економічний зміст.

 

Таблиця 1.1 Дані кадрової служби підприємства “ТРЕМБІТА” про вік та виплачені робітникам підприємства дивіденди

Табельний номер робітникаСтаж роботи, роківВиплачені дивіденди, грн.1842027456324804547353649564500755508756093400106450119490128670132350144370157470163395178630187520194460209600

Розвязання задачі:

 

  1. Визначити величину інтервалу групування та згрупувати робітників підприємства за двома ознаками окремо та в комбінації, утворивши 5 груп з однаковими інтервалами

Визначимо величину інтервалу групування за формулою

 

h = ximin ximax / n

h = 670 - 350 / 5 = 64

 

Згрупуємо робітників за дивідендами, грн.

 

Межі інтервалів ознаки хximin ximaxКількість елементів ni350-4144414-4786478-5425542-6063606-6702 ∑ 20

Визначимо величину інтервалу групування за формулою

h = ximin ximax / n

h = 36 - 2 / 5 = 6,8

 

Згрупуємо робітників за стажем роботи, роки

 

Межі інтервалів ознаки х ximin ximax350-414414-478478-542542-606606-6702-8,81,1,1,11,1,1,1,1,11,1,11,11,18,8-15,61115,6-22,422,4-29,229,2-36 ∑46532

  1. За згрупованими даними визначити моду за ознакою стажу роботи та середній рівень дивідендів, пояснити економічний зміст цих показників

 

Визначимо середній рівень дивідендів робітників

 

хfхх* fS350-4144 38215284414-4786 446267610478-5425 510 255015542-6063 574 172218606-6702 638 127620 ∑ 20=510 9752

Визначимо середній рівень дивідендів за формулою

 

= 9752 / 20 = 487, 6 грн грош. од

Визначимо моду за формулою

 

 

де ХМо - нижня межа модального інтервалу; fMo, fMo-1, fMo+1 - частоти або частки відповідно модального, передмодального і післямодального інтервалів.

 

Мо = 414 + 64 * (5 - 6) / (5 - 6)+ (5 - 3) = 350 грн грош. од.

 

Отже, середній рівень дивідендів робітників складає 487, 6 грн грош. од, а модальне значення за ознакою стажу роботи - 350 грн грош. од.

 

  1. Визначити дисперсію та коефіцієнт варіації для ознаки “середній рівень дивідендів”, пояснити їх економічний зміст

 

Визначимо дисперсію за формулою

за згрупованими даними

 

- зважена

= ∑ (446- 487,6)* 6 + (510 487,6)+ (574 487,6)* 3 / 20 = 1764, 35 грош. од.

 

Якщо з дисперсії добути корінь квадратний, дістанемо середнє квадратичне відхилення σ:

 

= = 42

Знайдемо коефіцієнт фаріації за формулою

 

= 42 / 487,6 * 100 = 8,6%

 

Можна зробити висновок, що сукупність однорідна в звязку с тим, що менше 33%

 

Задача 2.2. Спостереження міцності на розрив 140 зразків шерстяної тканини, які зрізано з різних шматків, відібраних у випадковому порядку, дало такі результати (див. табл. 2.2).

 

Таблиця 2.2 Дані про міцність ниток на розрив, одержані за результатами вибіркового спостереження

ГрупиМіцність тканини на розрив, кгКількість зразків120-25 (+)25225-3035330-3540435-4030540 і більше15Разом145

Визначити

 

  1. середню та граничну помилку середньої міцності тканини з ймовірністю 0,954;
  2. дати пояснення одержаних результатів.

Визначимо середню та граничну помилки середньої міцності тканини.

 

Обчислимо середнє значення і вибіркову дисперсію всієї сукупності:

ххfх* f20-2522,525562,525-3027,535962,530-3532,540130035-4037,5301125 40 і більше42,515637,5 ∑ = 32,51454587,5

Визначимо середнє значення за формулою

 

= 4587,5 / 145 = 31, 6

 

Визначимо вибіркову дисперсію за формулою

 

= = 11,38

 

Обчислюємо стандартну (середню) помилку вибірки

 

.

 

Гранична помилка вибірки обчислюється за формулою:

 

у=tу,

де t довірчий коефіцієнт

При довірчій ймовірності р=0,954, t=2

 

Тоді у= 21,5086=3,0173.

 

Визначаємо довірчий інтервал для середнього розміру ознаки всієї сукупності

 

 

Отже, з ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що середнє значення у генеральній сукупності буде знаходитись в межах від 28,5827 до 34,6173 для безповторної вибірки.

 

Задача 7.3. Проаналізуйте динаміку середньої ціни однорідної продукції чотирьох підприємств взуттєвої підгалузі з використанням системи взаємоповязаних індексів (табл. 10.3). Розрахуйте відсутні показники та заповніть всі клітинки таблиці.

 

Таблиця 10.3 Дані про динаміку випуску та цін чотирьох підприємств взуттєвої підгалузі

ПідприємствоВипуск продукції, тис. шт.Ціна одиниці продукції, гр.од.Товарооборот, тис. гр. од.Базисн. періодЗвітний період.Базисн. періодЗвітний періодБазисн. періодЗвітний періодq0q1р0р1р0q0р1q1№ 122024518519940700?№. 2192190350330?62700№ 3145140?2953915041300№ 4?1352652803180037800Разом 677710--178850?ПідприємствоВипуск продукції, тис. шт.Ціна одиниці продукції, гр.од.Товарооборот, тис. гр. од.Базисн. періодЗвітний період.Базисн. періодЗвітний періодБазисн. періодЗвітний періодq0q1р0р1р0q0р1q1№ 12202451851994070048755№. 21921903503306720062700№ 31451402702953915041300№ 41201352652803180037800Разом 67771010701204178850190555

Список використаної літератури:

 

1. Удотова Людмила Федосіївна Соціальна статистика.- К.: КНЕУ, 2002.- 376с.

2. Головач Анатолій Варфоломійович та ін. Статистика банківської

діяльності.- К.: МАУП, 1999.- 176с.

3. Уманець Тетяна Василівна, Пігарєв Юрій Борисович Статистика.- К.: Вікар, 2003.- 624с.

4. Турчин Валерій Миколайович Математична статистика.- К.: Видавничий центр "Академія", 1999.- 240с.

5. www. ukrreferat.com

6. Статистика: Пыдручник С. С. Герасименко та ін. К.: КНЕУ, 1998. 468 с.

Похожие работы

< 1 2