Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

Вид грошових виплат / надходженьРегулярністьСумаВиручка по контракту № 1/23456, грн.10 січня26 015Виручка по контракту № 1/23457, грн.5 лютого30 178Виручка по

Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економічного аналізу і фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Банківські операції”

“Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ 2007

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ (ВАРІАНТ №4)

1.1 Вхідні дані для підприємства варіант №4

1.2 Методологічні вхідні дані завдання

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКИ ВАРІАНТІВ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Етап 1. Складання графіку обслуговування боргу

2.2 Етап 2. Алгоритм та розрахунок ліміту овердрафту

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ РІЧНОГО ГРАФІКУ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Етап 3. Складання графіку платежів

3.2 Аналіз результатів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП

 

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами за час вивчення дисципліни, їх застосування для розрахунку платежів по різним видам кредитів, складання звіту про рух коштів на поточних рахунках, визначення необхідних сум овердрафту для фінансування поточних потреб підприємства.

В курсовій роботі були вирішені наступні задачі:

 1. на базі вихідних даних застосовані теоретичні та практичні знання, отримані під час вивчення дисципліни;
 2. пояснені методичні підходи до віднесення окремих показників, що розраховуються;
 3. визначені найбільш сприятливі умови кредитування для підприємства та обґрунтувати їх ефективність;
 4. складені звіти про обороти підприємства за поточним рахунком з урахуванням отриманих кредитів, порядку проведення розрахунків в іноземній та національній валюті;
 5. пояснені прийняті рішення щодо відстрочки платежу, чи інших операцій по поточному та кредитним рахункам підприємства;
 6. пояснені причини та наслідки виникнення відємних залишків по поточному рахунку підприємства (поточні овердрафтні кредити).

Розділи курсової роботи відповідають трьом основним етапам її виконання, а саме:

 1. Етап 1. Складання графіку обслуговування боргу.
 2. Етап 2. Розрахунок ліміту овердрафту.
 3. Етап 3. Складання графіку платежів

Курсова робота виконана згідно методичних вказівок на базі комплексу вихідних даних для умовного підприємства варіант №4.

При виконанні курсової роботи застосований комплекс побудованих програмно-повязаних “електронних” таблиць Excel2000.

РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ (ВАРІАНТ №4)

 

1.1 Вхідні дані для підприємства варіант №4

 

Таблиця 1.1 Вхідні дані для розрахунку графіку обслуговування боргу (Варіант №4)

Вартість обладнання, яке підприємство планує придбати за кредитні кошти, грн.124 872Базова процентна ставка24,0%Ставка LIBOR4,5%Плата за оформлення обєкту застави0,1%Плата за відкриття кредитного рахунку4,0%Плата за перевірку документів0,5%РКО1,0%Активи, що передаються у заставу, грн..156 091Витрати на оформлення страхової гарантії кредиту5,0%Вексель 1, грн.49 949Строк погашення векселя №1 (надходження коштів)15.08.2007Вексель 2, грн.12 487Строк погашення векселя №2 (надходження коштів)30.10.2007Вексель 3, грн.24 974Строк погашення векселя №3 (надходження коштів)15.12.2007Курс грн. /дол..5,05Плата за покупку валюти на міжбанківській біржі1,0%Збір в Пенсійний Фонд за покупку валюти на біржі1,0%Плата за вільний продаж валюти на міжбанківській біржі0,5%Плата за обовязковий продаж валюти на міжбанківській біржі0%Ставка оподаткування прибутку25,0%Норматив обовязкового обсягу продажу валюти по експортних контрактах ЗЕД50,0%Строк продажу валюти з момента надходження на валютний розр.рахунок (в задачі), днів1

Таблиця 1.2 Вхідні дані для розрахунку графіку платежів (Варіант №4)

Вид грошових виплат / надходженьРегулярністьСумаВиручка по контракту № 1/23456, грн.10 січня26 015Виручка по контракту № 1/23457, грн.5 лютого30 178Виручка по контракту № 1/23458в, дол.20 березня10 198Виручка по контракту № 1/23459, грн.13 квітня19 667Виручка по контракту № 1/23460, грн.7 травня24 870Виручка по контракту № 1/23461, грн.17 червня12 956Виручка по контракту № 1/23462в, дол.12 липня14 090Виручка по контракту № 1/23463в, дол.27 серпня3 642Виручка по контракту № 1/23464, грн.14 вересня14 464Виручка по контракту № 1/23465, грн.18 жовтня25 287Виручка по контракту № 1/23466, грн.21 листопада22 872Виручка по контракту № 1/23467, грн.27 грудня35 901Виплата заробітної плати, грн.До 30 числа кожного місяця4 683Оплата комунальних послуг, грн.До 10 числа кожного місяця624Оплата електроенергії, грн.До 15 числа кожного місяця1 301Оплата водопостачання, грн.До 20 числа кожного місяця572Оплата матеріалів по контракту № 2/312, грн.15 січня4 683Оплата матеріалів по контракту № 2/313, грн.23 лютого8 325Оплата матеріалів по контракту № 2/314, грн.2 березня13 528Оплата матеріалів по контракту № 2/315, грн.5 квітня10 271Оплата матеріалів по контракту № 2/316, грн.13 травня17 659Оплата матеріалів по контракту № 2/317, грн.7 червня11 291Оплата матеріалів по контракту № 2/318, грн.1 липня12 029Оплата матеріалів по контракту № 2/319, грн..21 серпня10 781Оплата матеріалів по контракту № 2/320в, дол..18 вересня4 433Оплата матеріалів по контракту № 2/321, грн.13 жовтня12 238Оплата матеріалів по контракту № 2/322, грн.24 листопада10 614Оплата матеріалів по контракту № 2/323, грн.16 грудня10 968Оплата податку на землю, грн.До 25 числа кожного місяця наступного за звітним754Оплата податку на прибуток за IV квартал 2006 року, грн.До 20 лютого місяця наступного за звітним кварталом7 076Вид грошових виплат / надходженьРегулярністьСумаОплата податку на прибуток за IІІІ квартали 2007 року, грн.До 20 числа місяця наступного за звітним кварталомЗгідно розрахункуОплата податку на фонд оплати праці, грн.При виплаті заробітної плати36,5% від ФОПОплата інших обовязкових податків та зборів, грн.До 25 числа місяця наступного за звітним151Погашення дебіторської заборгованості, грн.12 січня4 745Погашення дебіторської заборгованості, грн.16 лютого5 909Погашення дебіторської заборгованості, грн.6 березня3 592Погашення дебіторської заборгованості, дол.19 квітня6 597Погашення дебіторської заборгованості, грн.23 травня8 221Погашення дебіторської заборгованості, грн.4 червня9 730Погашення дебіторської заборгованості, грн.12 липня4 776Погашення дебіторської заборгованості, дол.1 серпня2 393Погашення дебіторської заборгованості, грн.22 вересня2 914Погашення дебіторської заборгованості, грн.16 жовтня2 556Погашення дебіторської заборгованості, грн.22 листопада2 279Погашення дебіторської заборгованості, грн.19 грудня3 388Залишок на гривневому рахунку на 01.01.20071 516Залишок на валютному рахунку на 01.01.2007255

Таблиця 1.3 Вхідні дані для розрахунку ліміту овердрафту (Варіант № 4)

ПоказникЛистопад 2007 р.Грудень 2007 р.Виручка від реалізації, грн.37 23340 286Дебіторська заборгованість (неторгова), грн.2 9793 210Відстрочка платежу6,0%5,0%Неплатежі по неторговій заборгованості0,6%0,7%Неплатежі по торговій заборгованості0,8%Кредитний рейтинг0,90Коефіцієнт стабільності грошових потоків0,85Коефіцієнт перспективності галузі0,93

Завдання

 1. Скласти графіки обслуговування боргу по всіх перелічених формах кредиту (овердрафт, стандартний короткостроковий кредит, кредитна лінія, авальний кредит, кредит по лінії ЄБРР) та обрати найбільш вигідний варіант фінансування капітальних потреб підприємства.
 2. Визначити максимально можливу суму овердрафту з урахуванням всіх платежів в тому числі по обслуговуванню кредиту.
 3. Скласти графік платежів по поточному рахунку підприємства.
 4. На основі розрахованих показників проаналізувати отримані результати та зробити ґрунтовані висновки щодо динаміки показників та стану платежів на підприємстві.

1.2 Методологічні вхідні дані завдання

 

Вартість обладнання, яке підприємство планує придбати за кредитні кошти становить М= 124 872 грн.

Згідно з календарним планом надходжень та витрат, підприємство може сплачувати відсотки та погашати основну суму боргу (крім овердрафту) до 20 числа місяця наступного за звітним.

Всі розрахунки підприємства за торговими контрактами здійснюються за допомогою платіжного доручення.

Динаміка процентних ставок по кредитах наведена у таблиці 1.4.

 

Таблиця 1.4 Динаміка зміни процентної ставки на кінець кожного місяця, +/ %

Вид кредитуСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньКороткостроковий кредит2,501,50 2,204,50Кредитна лінія3,50Ставка LIBOR0,250,371,680,140,16 0,28Вид кредитуЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГруденьКороткостроковий кредит1,502,503,80Кредитна лінія5,704,20Ставка LIBOR0,230,50,650,240,870,48

За січень проценти нараховуються у відповідності з початковими вихідними даними задачі R1%=24%, ставка LIBOR складає R2%=4,5%.

Відсотки по стандартному короткостроковому кредиту та кредиту ЄБРР нараховуються на залишок боргу, а основна сума боргу може погашатись рівними сумами або за амортизац

Похожие работы

1 2 3 4 > >>