Вибір схеми видачі потужності електростанції типу АЕС

МВт годB10,13000l1/0,5B2 B4 B7 B10 B1352,9B20,13000 (l1) b1/16B1 B32116,4B30,13000b1/16B2 B6 B9 B12 B152116,4B40,13000b2/16B5 B1 B7 B10 B132116,4B50,13000 (l2) b2/16B4 B62116,4B60,13000l2/0,5B5

Вибір схеми видачі потужності електростанції типу АЕС

Курсовой проект

Физика

Другие курсовые по предмету

Физика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ:

ВИБІР СХЕМИ ВИДАЧІ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ТИПУ АЕС

Cодержание

 

1. Вихідні дані завдання

2. Розподіл генераторів між РУ ВН і РУ СН

3. Вибір генераторів і блокових трансформаторів

4. Вибір АТ

5. Визначення втрат у трансформаторах блоків і АТ

6. Вибір провідників для ЛЕП на РУ-330 кВ і РУ-750 кВ

7. Кількість з'єднань на РУ-330 кВ і РУ-750 кВ

8. Вибір варіантів схем РУ всіх напруг

9. Техніко-економічний аналіз варіантів схем

9.1 Визначення втрат електроенергії від потоків відмов елементів схем РУ СН

9.2 Техніко-економічне зіставлення варіантів розглянутих схем

Література

 

1. Вихідні дані завдання

 

Виконати техніко-економічне зіставлення схем.

Вихідні дані завдання зведені в таблицю №1.

 

Тип електростанції й число встановлених на ній генераторівДані РУ вищої напругиДані РУ середньої напруги

напруга, кВпотужність к.з. від системи, МВАНапряже

ние, кВнавантаження, МВтпотужність к.з. від системи, МВААЕС 71000 МВт750140003303800/320012000

Кількість ЛЕП на напругу 750 кВ (4, довжиною 300 км.

Кількість ЛЕП на напругу 330 кВ (5, довжиною 30 км.

Час використання максимального навантаження Тнагр.мах=6000 годин.

Час використання встановленої потужності генераторів Тг.вуст.=7200 годин. Максимальна активна потужність, що віддається в енергосистему (7000 Мвт.

 

2. Розподіл генераторів між РУ ВН і РУ СН

 

Схема видачі потужності визначає розподіл генераторів між РУ різних напруг, трансформаторний і автотрансформаторний зв'язок між РУ, спосіб з'єднання генераторів із блоковими: трансформаторами, точки підключення резервних трансформаторів власних потреб.

Звичайно до РУ середньої напруги (СН) підключається стільки генераторів, скільки необхідно, щоб покрити навантаження в максимальному режимі.

Інші підключаються до РУ вищої напруги (ВН), тобто:

 

nг-сн = Рнг max / Рг = 3800/1000 4

 

де: Рнг max - максимальне навантаження РУ СН; Рг - потужність одного генератора; nг-сн - число генераторів, підключених до РУ СН.

 

3. Вибір генераторів і блокових трансформаторів

 

Згідно завдання вибираємо генератори проектованої станції (вибираються по активній потужності):

Вибираємо по (Л.3) генератор ТВВ-1000-4

 

ГенераторНом. частота обертання, про/хвНомінальна потужністьНом. напруга, кВCos ном.Ном. струм, кАх”ТаS, МВАР, МВтТВВ-1000-4150011111000240,926,730,3240,25

Згідно завдання вибираємо по (Л.3) блокові трансформатори:

 

Sбл. расч. = 1,05 Sг = 1,05 1111 = 1166,55 МВА

 

По літературі (3) вибираємо ОРЦ-417000/750 і ТЦ-1250000/330

 

Тип трансформатораSн, МВАРхх, кВтРк, кВтНН, кВuквн-нн, %uксн-нн, %IххОРЦ 417000/7503 4173 3203 8002414450,35ТЦ 1250000/330125050028002414,5-0,55

4. Вибір АТ

 

Вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці №1.

Повна потужність генератора Sг дорівнює:

 

Sг = Рг / cos = 1000 / 0,9 = 1111 МВА

 

Тому що навантаження власних потреб (с.н.) Sсн не задані, то задаємо її самі з розрахунку 4-6% від потужності генератора:

 

Sсн = Sг 5% / 100% = 1111 5% / 100% = 55,55 МВА

 

Максимальна повна потужність РУ СН:

 

Sн max = Р Снmax / cos = 3800 / 0,85 = 4470,59 МВА

 

Мінімальна повна потужність РУ СН:

 

Sнг min = Р Сн min / cos = 3200 / 0,85 = 3764,7 МВА

 

Розглянемо два варіанти схем:

 

Рис.1 3 блоки на СН і 4 блоки на ВН

 

Розглядаємо 1-й варіант: 3 блоки на СН і 4 блоки на ВН.

 

SП min = SГсн - Sнг min - Sсн = 3333 - 3764,7 - 166,65 = - 598,35 МВА

SП max = Sн max - SГсн + Sсн = 4470,59 - 3333 + 166,65 = 1304,24 МВА

Sпа = Sн max - (SГсн - Sг1) + Sсн = 4470,59 - (3333 - 1111) + 166,65 = 2415,24 МВА

 

де:

Sсн - потужність власних потреб;

Sг1 - потужність одного генератора;

SП min - мінімальна потужність перетікань РУ СН РУ ВН;

SП max - максимальна потужність перетікань РУ СН РУ ВН;

Sпа - потужність перетікань РУ СН РУ ВН при відключенні одного блоку;

SГсн - сумарна потужність генераторів на СН;

Sнг min - мінімальна потужність навантаження на генератори СН;

Sн max - максимальна потужність навантаження на генератори СН.

Розглядаємо 2-й варіант: 4 блоки на СН і 3 блоки на ВН.

 

SП min = SГсн - Sнг min - Sсн = 4444 - 3764,7 - 222,2 = 457,1 МВА

SП max = Sн max - SГсн + Sсн = 4470,59 - 4444 + 222,2 = 248,79 МВА

Sпа = Sн max - (SГсн - Sг1) + Sсн = 4470,59 - (4444 - 1111) + 222,2 = 1359,79 МВА

 

Рис.1 4 блоки на СН і 3 блоки на ВН

 

Вибираємо 2-й варіант: 4 блоки на СН і 3 блоки на ВН, тому що згідно розрахунку в другому варіанті максимальні потужності перетікань РУ СН (РУ ВН в аварійному режимі (відключення одного блоку) виявилися нижче майже вдвічі за значенням стосовно першого варіанта, що спричиняється вибір АТ з Л.3.

Розраховуємо потужність АТ:

 

SаТ расч. = 1359,79 МВА

 

По літературі (3) вибираємо 1 групу однофазних АТ: АОДЦТН-417000/750/330

 

Sн = 3 417 МВА; ВН = 750/ кВ; СН = 330/ кВ

 

5. Визначення втрат у трансформаторах блоків і АТ

 

Визначаємо втрати в автотрансформаторі.

Величина втрат у трифазній групі однофазних двох обмотувальних трансформаторів визначається по формулі:

 

 

Мвт (ч/рік

де:

n - число паралельно працюючих трансформаторів;

Sn - номінальна потужність трансформатора;

Snmax - максимальне навантаження трансформатора за графіком;

Рхх, Ркз - втрати потужності одного трансформатора потужністю Sn;

ТГ - число годин використання потужності (7200 годин);

max - час найбільших втрат (1% від ТГ).

Визначаємо втрати в трансформаторах блоку:

Величина втрат у трифазному двох обмотувальному трансформаторі визначається по формулі:

на напругу 330 кВ:

 

 

Мвт (ч/рік) на напругу 750 кВ:

 

 

Мвт (ч/рік

 

6. Вибір провідників для ЛЕП на РУ-330 кВ і РУ-750 кВ

 

Вибір провідників для ЛЕП на РУ-330 кВ:

 

 

де: n - кількість ліній.

По Л.3 вибираємо провідник АС 400/51

Iдоп. = 835 А.

Вибір провідників для ЛЕП на РУ-750 кВ:

 

 

де: n - кількість ліній.

По Л.3 вибираємо провідник АС 400/51

 

Iдоп. = 835 А.

 

7. Кількість з'єднань на РУ-330 кВ і РУ-750 кВ

 

У виді того, що групи РТСН живляться від ОРУ-330 і 150 кВ Запорізької ТЕС, що перебуває в 2-х км від АЕС, то на РУ-330 кВ і РУ-750 кВ АЕС ми їх не враховуємо.

Кіл-сть з'єднань на РУ 750 кВ:

 

n = nЛЭП + nг + nпртсн + nсекц. + nат = 4 + 3 + 0 + 0 + 1 = 8

 

Кіл-У з'єднань на РУ 330 кВ:

 

n = nЛЭП + nг + nпртсн + nсекц. + nат = 5 + 4 + 0 + 0 + 1 = 10

 

8. Вибір варіантів схем РУ всіх напруг

 

Схеми розподільних пристроїв (РУ) підвищених напруг електричних станцій вибираються по номінальній напрузі, числу приєднань, призначенню й відповідальності РУ в енергосистемі, а також з урахуванням схеми прилягаючої мережі, черговості й перспективи розширення.

Схеми РУ напругою 35 - 750 кВ повинні виконаються з урахуванням вимог і норм технологічного проектування.

При наявності декількох варіантів схем задовольняючих перерахованим вище вимогам перевага віддається:

  1. більше простому й економічному варіанту;
  2. варіанту, по якому потрібне найменша кількість операцій з вимикачами а роз'єднувачами РУ підвищеної напруги при режимних перемиканнях виводу в ремонт окремих ланцюгів і при відключенні ушкоджених ділянок в аварійних режимах.

Розглянемо основні види схем, застосовувані в схемах РУ330/750 кВ.

 

Схема №1. Схема із двома системами шин і трьома вимикачами на два ланцюги (3/2).

 

Схема із двома системами шин і трьома вимикачами на два ланцюги (сх.1). У розподільних пристроях 330 - 750 кВ застосовується схема із двома системами шин і трьома вимикачами на два ланцюги. Кожне приєднання включене через два вимикачі В нормальному режимі всі вимикачі включені, обидві системи шин перебувають під напругою Для ревізії будь-якого вимикача відключають його й роз'єднувачі, установлені по обох сторони вимикача Кількість операцій для виводу в ревізію - мінімальне, роз'єднувачі служать тільки для відділення вимикача при ремонті, ніяких оперативних перемиканні ними не роблять Достоїнства розглянутої схеми:

  1. при ревізії будь-якого вимикача всі приєднання залишаються в роботі;
  2. висока надійність схеми;
  3. випробування

Похожие работы

1 2 3 4 > >>