Вибір способу збирання породи й розрахунок продуктивності збирального встаткування

1У.К. Шехурдин. - Задачник по гірських роботах, проведенню й кріпленню гірських вироблень К., 1995 Ю.І. Вельський. - Методичні рекомендації з виконання

Вибір способу збирання породи й розрахунок продуктивності збирального встаткування

Курсовой проект

Геодезия и Геология

Другие курсовые по предмету

Геодезия и Геология

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовий проект на тему:

"Вибір способу збирання породи й розрахунок продуктивності збирального встаткування"

 

 

Вихідні дані

 

Скласти проект на проходку бурового орта при наступних умовах:

Глибина залягання - 400 м.

Довжина вироблення - 100 м.

Міцність породи - 14

Термін служби - 6 мес.

Час проходки - 2 мес.

ВВЕДЕННЯ

 

Перед гірничодобувною промисловістю України стає завдання інтенсифікації видобутку й переробки мінеральної сировини при мінімальних витратах для забезпечення зростаючих потреб народного господарства.

За останні роки техніка й технології гірського виробництва перетерпіли більші зміни.

При підземного видобутку на прохідницьких і очисних роботах одержало широке поширення нове високопродуктивне бурове, й допоміжне устаткування.

У зв'язку із впровадженням потужних забійних механізмів, засобів автоматики й телемеханіки міняється вигляд самих шахт, міняються системи розробки й створюються їхні нові варіанти, відбувається концентрація гірських робіт.

Кожне гірське підприємство зобов'язане мати затверджений у встановленому порядку проект розробки родовища, по якому повинні здійснюватися вироблення шахти й підготовка горизонтів, а так само маркшейдерська й геологічна документація. У проекти складовою частиною повинні входити заходи щодо техніки безпеки.

1. ВИБІР ФОРМИ Й ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ВИРОБЛЕННЯ

 

1. На підставі вихідних даних (міцність порід, глибина розробки й т.д.) вибираємо прямокутно-склепінний перетин вироблення.

При проходці приймаємо наступне встаткування: 2УБН-2П (бурильна установка), ПТ-4.

При експлуатації буровий верстат: НКР-100М

 

Таблиця 1 - Технічна характеристика НКР-100М

Діаметр шпари, мм105Глибина шпари, мДо 50Робочий тиск стисненого повітря, атм.5-6Робочий тиск води, атм.10-12Витрата води, л/хв15-20Максимальне зусилля подачі, кг600Зусилля подачі на інструмент при буравленні, кг150Хід подачі, мм365Потужність електродвигуна, кВт2,8Габарити верстата, мм:

Довжина

Ширина

Висота

1300

640

650Робоча довжина штанги, мм1200Діаметр штанги, мм63,5

1. Висота бурового орта при експлуатації НКР-100М

Н = 3м.

Ширина вироблення у світлі:

 

В = А + n

 

де А - довжина бурового верстата, мм

А = 1300+1200+200 = 2700 мм

 

n - ширина проходу для людей, з урахуванням місця розміщення у виробленні вентиляційного трубопроводу, мм

В = 2700+700=3400 - приймаю ширину вироблення рівну 3400 мм.

3. Розрахунок висоти коробкового зводу:

Висота зводу залежить від міцності порід по шкалі Протодъякова.

При міцності порід f≤14 hСВ = В/3

 

hСВ = 3400/3 = 1130 мм

 

4. Висота п'яти зводу визначається по формулі:

 

hПЯТи = 300-1130 = 1870 мм

 

Перевіряємо висоту проходу для людей hmin = 1.8м., h1≥hmin = 1.87≥1.8м.

5. Висота вироблення визначається по формулі: H = hПЯТи + hСВ

 

Н = 1870+1130 = 3000 мм

 

6. Перетин вироблення у світлі: SСВ. = 3400 (1870 + 0,26*3400) = 9,36 м2

7. Радіус осьової й бічної дуг:

 

r = 0,262*В = 0,262*3400 = 890 мм - радіус бічної дуги

R = 0.692*B = 0.692*3400 = 2350 мм - радіус осьової дуги

 

2. ВИБІР ТИПУ КРІПЛЕННЯ Й РОЗРАХУНОК КРІПИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Кріплення в буровому орті не потрібна, тому що вироблення служить мінімальний строк (6 місяців) і після цього вибухає.

Звідси треба, що площа вироблення дорівнює площі вироблення у світлі, тобто 9,36 м2

 

3. ВИБІР НАЙБІЛЬШ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБЛЕННЯ

 

1. Вибір способу проходки гірського вироблення.

Для проходки вироблення вибираю буро вибуховий спосіб проведення гірських робіт. Тому що він є основним способом відбиття гірських порід при проведенні вироблень і видобутку руди. Заряди вибухових речовин розташовують у вертикальних, похилих і горизонтальних шпурах або шпарах.

Вибір устаткування для збирання породи.

Для збирання породи застосовується машина ПД-4

Вибір бурового встаткування.

Тому що вироблення не має рейкових шляхів, те бурильна установка повинна мати гусеничний або пнемошиний хід. Беручи до уваги ширину й висоту вироблення (3,4/3,1 м) по зоні обурівання, приймаю бурильну установку 2УБН-2П

2. Технічні характеристики навантажувальної машини.

 

Таблиця 2 - Технічна характеристика ПД-4

Вантажопідйомність, т4Місткість кузова, м31,5Габарити, мм:

Довжина

Ширина

Висота

3350

1800

2120Найбільша висота при навантаженні й розвантаженні, мм2240Радіус повороту, мм4000Подоланий підйом, гр.8ПриводПневматичнийМаксимальна швидкість, км/год4,8Установлена потужність, кВт90Маса, т7,1

3. Технічна характеристика бурового встаткування.

 

Таблиця 3 - Технічна характеристика 2УБН-2П

Площа вибою, м214Найбільша висота розташування горизонтального шпуру, м3,2Ширина вибою з однієї установки, м4,5Число перфораторів2Найбільша глибина шпурів, м2,8Коефіцієнт міцності по шкалі Протодъякова6-20Тип ходової частиниПневмоколеснийВитрата стисненого повітря (при буравленні), м2/м25Швидкість пересування, км/год3,5Потужність привода, кВт36,8Максимальний подоланий кут, гр.12Тип перфоратораПК-60Габарити, мм:

Довжина

Ширина

Висота

6800

1450

1500Маса, т6,3

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БУРО ВИБУХОВОГО КОМПЛЕКСУ Й РОЗРАХУНОК ПАСПОРТА БВР

 

1. Спосіб висадження, тип ВВ і засобу висадження

Шахта не небезпечна по газі й пилу. Спосіб висадження електричний із застосуванням електродетонатора від силової лінії на поверхні (напругою 380 У) за допомогою приладів ПИВ-100М, КВП-1/100 з діючих вироблень на свіжому струмені повітря. Для більше повної детонації ВВ і зменшення виділення отрутних продуктів вибуху використовується забойка простору між зарядом ВВ і устям шпуру інертним матеріалом.

Конструкція заряду ВВ у шпурі - суцільний стовпчик з розташуванням патрона бойовика першим від устя шпуру (пряме ініціювання).

ВВ при відбої породи напівчутлива й водостійка Амоніт 6ЖВ у патронах діаметром 32 мм довжиною LП = 250 мм, масою nп = 250гр. у поліетиленовому впакуванні.

Характеристика ВВ:

1. Щільність, г/см3 1,2

2. Працездатність, див3 360-380

3. Бризантність, мм - 14 - 16

4. Швидкість детонації, км/з - 3,6-4,8

2. Питома витрата ВВ, визначається по формулі М. М. Протодъякова:

 

 

де, е коефіцієнт працездатності ВВ

рВВ працездатність ВВ

е = 525/ рВВ

е = 525/380 = 1,38

 

 

3. Середня довжина шпурів визначається виходячи з місячної швидкості проведення вироблення:

LШ = VМЕС/(25*tM*nCM*nC*η), м

 

де, tM = 2 час проведення вироблення на місяць, мес.

nCM = 3 число змін у добу на проведення вироблення, зміна

nC = 1 число циклів у зміну

? = 0,9 - коефіцієнт використання шпуру (КИШ)

VМЕС = 65 місячна швидкість проходки, м/мес.

 

LШ = 65/(25*2*3*1*0,9) = 0,48 м

 

4. Довжина ходки за цикл

 

Lух = LШ* η, м

Lух = 0,48* 0,9 = 0,43 м

 

5. Число шпурів на цикл:

 

 

де, = 14 міцність порід за умовою

= 9,61 площа перетину вироблення в черне, м2

Остаточна кількість шпурів уточнюється в графічній частині проекту 29 шт.

6. Кількість компенсаційних шпурів (у врубі)

 

N0 = (η* LШ.К./А)3/VK. , шт.

де, А = 9,35 - масштабний коефіцієнт

VK об'єм компенсаційного шпуру, див3

LШ.К. довжина компенсаційного шпуру, див

? = 0,9 - КИШ

 

LШ.К. = 0,2 + LШ = 0,2 + 0,48 = 0,68 м = 68 див

VK = 0,785*d*2* LШ.К., див

 

де, d = 0,76 - діаметр компенсаційного шпуру, див

 

VK = 0,785*7,6*2*68 = 811,376 див3

N0 = (0,9* 68./9,35)3/811,376 = 0,34 = 1 шт.

 

При міцності порід до f≤14 кількість врубових шпурів NВР = 6 шт.

Конструюємо прямий вруб з 7 шпурів (один із яких компенсаційний)

7. Лінія найменшого опору (відстань між що оконтурюють і відбійними шпурами):

 

 

де, Р - місткість ВВ в одному метрі шпуру, кг/м

m = 1 - коефіцієнт зближення зарядів

q = 1,7 питома витрата ВВ, кг/м3

 

Р = π*d2*Δ/4

 

де, Δ - щільність зарядження, для амоніта 6ЖВ = 900 кг/м3

 

Р = 3,14*0,0422*900/4 = 1,24

 

8. З огляду на форму вироблення й різні умови роботи зарядів приймаємо наступне розташування шпурів: відстань між шпурами в ґрунту 640 мм; з боків вироблення 740 мм; по покрівлі - 790 мм (тому що зарядам у покрівлі працювати легше, ніж у ґрунту)

 

Таблиця 4 - Порядок розташування шпурів

Найменування шпурівНомера шпурів1. Компенсаційні02. Врубові1,2,3,4,5,63. Відбійні й допоміжні7-14

9. Сумарна довжина всіх шпурів

Врубових і компенсаційних:

 

 

Похожие работы

1 2 >