Вибір плану технологічного процессу виробництва тканини по типу арт. 4784 на ткацьких верстатах СТБ-2-180 потужністю 264 верстати

  Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник (Курс лекцій). Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. 312с. Кедров Б.И., Смирнова Ф.П. Экономика,

Вибір плану технологічного процессу виробництва тканини по типу арт. 4784 на ткацьких верстатах СТБ-2-180 потужністю 264 верстати

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
овідає нерівності Іп>1, отже даний проект прибутковий.

 

Висновок

 

У даній курсовій роботі на тему "Вибір плану технологічного процессу виробництва тканини по типу арт. 4784 на ткацьких верстатах СТБ-2-180 потужністю 264 верстати" виконувались розрахунки плану технологічного процессу, коефіцієнта роботи обладнання, нормувальної карти ткацького верстату, виробничої програми.

У другому розділі була розрахована чисельність персоналу ткацького цеху, а також заробітні плати робітників, крім того, розрахований місячний фонд заробітної плати ткацького цеху та виробництва вцілому. Джерелами для складання плану по праці являються виробнича программа та нормативні матеріали по формам і системам оплати праці і т.д.

У третьому розділі було виконано розрахунок плану по собівартості, прибутку і рентабельності. Також були розраховані затрати на шліхтувальні матеріали, на пар і гарячу воду, амортизаційні відрахування, вартість матеріалів на утримання обладнання, витрати на стисле повітря, електроенергію і ремонт обладнання. На основі всіх цих розрахунків булла складена калькуляція собівартості тканини арт. 4784.

У четвертому розділі були розраховані техніко-економічні показники, а саме: вартість реалізованої продукції, прибуток, вартість основних виробничих фондів, рентабельність продукції та продажів, фондовіддача, фондоємність, прибуток з гривні ОВФ, зєм продукції з 1 м2 виробничої площі, термін окупності, чистий прибуток, чистий дохід, коефіцієнтдисконтування, індекс прибутковості та ін. За отриманими даними визначено,що підприємство прибуткове, а термін окупності складає 5 років.

 

 

Список літератури

 

  1. Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник (Курс лекцій). Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. 312с.
  2. Кедров Б.И., Смирнова Ф.П. Экономика, организация и планирование хлопчатобумажного производства: Учебник для техникумов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1990. 272с.
  3. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему "Розрахунок норм праці у ткацькому відділі" з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач Херсон, ХНТУ, 2005. 13с.
  4. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему "Розрахунок виробничої програми ткацького цеху" з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач Херсон, ХНТУ, 2005. 9с.
  5. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему "Розроблення плану по праці та кадрам" з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач Херсон, ХНТУ, 2005. 9с.
  6. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему "Планування витрат на сировину" з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач Херсон, ХНТУ, 2005. 6с.
  7. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему "Розрахунок плану з собівартості" з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач Херсон, ХНТУ, 2005. 17с.
  8. Хлопкоткачество: Справочник, 2-е изд., перераб. и доп./Букаев П.Т., Оников Э.А., Мальков Л.А. и др. Под ред. П.Т. Букаев. М.: Легпромбытиздат, 1987. 576с.

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5