Вибір плану технологічного процессу виробництва тканини по типу арт. 4784 на ткацьких верстатах СТБ-2-180 потужністю 264 верстати

  Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник (Курс лекцій). Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. 312с. Кедров Б.И., Смирнова Ф.П. Экономика,

Вибір плану технологічного процессу виробництва тканини по типу арт. 4784 на ткацьких верстатах СТБ-2-180 потужністю 264 верстати

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
>

 

, тис. грн. (3.26)

 

де - періодичність ремонтів (кількість капітальних ремонтів за рік);

ДМ витрати на деталі і матеріали.

Розрахунок затрат на ремонт обладнання наведений у таблиці 3.8.

 

Таблиця 3.8 Розрахунок затрат на ремонт обладнання

Найменування обладнанняКількість машин у заправціПеріодичність капітальних ремонтів, роківКількість капітальних, машино-ремонтНорма витрат на 1 капітальний ремонт, грн.Річні витрати, грн.Мотальна 336/12 = 33/3 = 1350875Снувальна236/12 = 32/3 = 0,667551918,793Шліхтувальна236/12 = 32/3 = 0,667335558,613Вузловязальна 136/12 = 32/3 = 0,333157130,703Ткацький верстат26436/12 = 3288/3 = 881250275000Бракувальна260/12 = 52/5 = 0,47070Всього----277553,109

Кількість капітальних ремонтів за рік визначається:

 

(3.27)

 

де - періодичність капітальних ремонтів.

 

3.10 Транспортні витрати

 

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання визначаються:

 

, тис. грн. (3.28)

 

 

де А амортизація транспортних засобів, тис. грн.;

- затрати на рухому енергію, тис. грн.;

- затрати на ремонт транспортних засобів (50% від А), тис. грн.;

- заробітна плата транспортних робітників, тис. грн.

 

Таблиця 3.9

Назва затратСума, тис. грн. 1. Амортизаційні нарахування1447,0972. Витрати на рухому енергію1394,8773. Затрати на ремонт обладнання1734,5634. Транспортні витрати215,7055. Витрати всього на УЕО4792,242

3.11 Цехові витрати

 

Цехові витрати розраховуються за формулою:

 

, тис. грн. (3.29)

 

де %З відсоток затрат (35-45%).

 

3.12 Загальногосподарські витрати

 

Загальногосподарські витрати Визначаються за наступною формулою:

 

, тис. грн. (3.30)

 

де %З відсоток затрат (65-75%).

 

3.13 Позавиробничі витрати

 

Ця стаття калькуляції розраховується за формулою:

 

, тис. грн. (3.31)

 

де %З відсоток затрат (1,5 3 %);

- виробнича собівартість, тис. грн.

 

3.14 Складання калькуляції собівартості тканини арт.

 

Вартість на 100 м визначається:

 

, грн. (3.32)

 

Ціна за одиницю продукції:

 

, грн. (3.33)

 

де - повна собівартість на 100 м, грн.

 

 

Таблиця 3.10 Калькуляція собівартості тканини арт. 4784

Статті затратСобівартістьСтруктура,%Випуску, тис. грн. На 100 м, грн. Випуск за рік, тис. м6445,744--І Сировина (з відрахуванням відходів)18292,377283,7958,59ІІ Обробка

Допоміжні матеріали (на технологічні цілі)

Пар і паливо технологічні

Заробітна плата основна і додаткова виробничих робітників

Нарахування на заробітну плату

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

Цехові затрати

Загальногосподарські витрати

15,314

644,378

2556,161

1010,962

4792,242

1939,574

1357,702

0,238

9,997

39,657

45,684

74,347

30,091

21,064

0,049

2,064

8,187

3,238

15,349

6,212

4,349 Усього обробка12316,333191,07739,449Виробнича собівартість (І+ІІ)30608,71474,86798,04ІІІ Позавиробничі витрати612,1749,4971,96Повна собівартість (І+ІІ+ІІІ)31220,884484,364100Ціна за одиницю продукції-557,019-Вартість реалізованої продукції35904,017--Прибуток4683,133--Рентабельність продукції, %15--Затрати на 1 грн. товарної продукції, коп.86,957--

Вартість реалізованої продукції визначається:

 

, тис. грн. (3.34)

 

Рентабельність продукції визначається:

 

, % (3.35)

 

де Пр прибуток, тис.грн.

Затрати на 1грн. товарної продукції:

 

, коп. (3.36)

 

 

Розділ 4. Розрахунок техніко-економічних показників ефективності роботи фабрики та їх аналіз

 

4.1 Техніко-економічні показники з праці та заробітної плати

 

Чисельність робітників за списком:

 

, чол. (4.1)

 

Де Чя - явочна чисельність робітників;

Н - процент не виходів.

Продуктивність праці:

 

, грн. (4.2)

 

Середньогодинна заробітна плата:

 

, грн. (4.3)

 

Середньоденна заробітна плата:

 

 

, грн. (4.4)

 

Середньомісячна заробітна плата:

 

, грн. (4.5)

 

4.2 Вартість реалізованої продукції

 

Вартість реалізованої продукції розраховується за формулою (3.34):

 

, тис. грн.

 

4.3 Прибуток

 

Прибуток річний визначається за наступною формулою:

 

, тис. грн. (4.6)

 

де С собівартість продукції, тис. грн.

 

 

4.4 Вартість основних виробничих фондів

 

(4.7)

 

4.5 Рентабельність

 

Рентабельність є міра ефективності роботи виробництва (фабрики) і розраховується як відношення результату до витрат.

 

4.5.1 Рентабельність продукції

Рентабельність продукції показує прибутковість продукції, що випускається і розраховується за формулою:

 

, % (4.8)

 

4.5.2 Рентабельність продажів

Рентабельність продажів (рентабельність по ціні) розраховується:

 

, % (4.9)

 

 

4.5.3 Рентабельність виробництва

Рентабельність виробництва розраховується за формулою:

 

, % (4.10)

 

де - нормовані оборотні кошти (30 % від Фср).

 

4.6 Фондовіддача

 

Фондовіддача показує скільки продукції отримано у виробництві на 1грн. використаних при цьому ОВФ і розраховується за формулою:

 

, грн. (4.11)

 

де Т товарна продукція.

 

4.7 Фондоємність

 

Фондоємність показує скільки буде потрібно ОВФ для виробництва продукції на 1 грн. і розраховується:

 

(4.12)

 

4.8 Прибуток з гривні ОВФ

 

Прибуток з гривні ОВФ характеризує, який прибуток одержує виробництво з 1грн. вкладених ОВФ, і розраховується за формулою:

 

(4.13)

 

4.9 Зєм продукції з одного метра квадратного виробничої площі

 

Даний показник розраховується за формулою (у натуральному вираженні):

 

(4.14)

 

де В річний випуск, тис. м;

S площа цеху (виробництва і т.д.),;

Зєм продукції розраховується за формулою (у вартісному вираженні):

 

(4.15)

 

 

4.10 Термін окупності

 

Термін окупності характеризує період, за який вкладені в проект інвестиції окупляться.тІнвестиції в розрахунках розраховуються спрощено, виходячи зі співвідношення: - 80 %; І - 100 % , де І інвестиції.

 

 

Термін окупності інвестицій, як показник їхньої ефективності, розраховується:

 

(4.16)

 

де - середньорічний приведений чистий доход.

 

4.10.1 Чистий прибуток

 

, тис. грн. (4.17)

 

де Под обовязкові виплати (податки), 30 % від Пр.

 

4.10.2 Чистий доход

 

, тис. грн. (4.18)

 

де А амортизація (амортизація обладнання плюс амортизація транспортних засобів та інших ОВФ).

Загальна амортизація складає:

 

, тис. грн. (4.19)

 

де - амортизація обладнання, тис. грн.

 

4.10.3 Приведений чистий доход (грошовий потік)

 

, тис. грн. (4.20)

 

де - коефіцієнт дисконтування.

 

4.10.4 Коефіцієнт дисконтування

 

(4.21)

;

;

;

;

 

де Е ставка дисконту;

t - відповідний рік розрахунку.

За пять років існування проекту сумарний приведений чистий прибуток складе: табл.4.1

 

Таблиця 4.1 Сумарний приведений чистий прибуток

Показник1 рік2 рік3 рік4 рік5 рікПрибуток, тис. грн.4683,1334683,1334683,1334683,1334683,133Чистий прибуток, тис. грн.3278,1933278,1933278,1933278,1933278,193Амортизація, тис. грн.1973,1171973,1171973,1171973,1171973,117Чистий доход, тис. грн. 5251,315251,315251,315251,315251,31Приведений чистий доход, тис. грн. 4566,5393969,9903455,3623003,7492609,901Сумарний приведений чистий доход, тис. грн. 4566,5398536,52911991,83114995,6417605,541

4.11 Індекс прибутковості

 

Індекс прибутковості характеризує прибутковість проекту.

Індекс прибутковості характеризує не абсолютну, а відносну ефективність інвестицій. Він розраховується за формулою:

 

(4.18)

 

Відп

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 >