Вибір плану технологічного процессу виробництва тканини по типу арт. 4784 на ткацьких верстатах СТБ-2-180 потужністю 264 верстати

  Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник (Курс лекцій). Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. 312с. Кедров Б.И., Смирнова Ф.П. Экономика,

Вибір плану технологічного процессу виробництва тканини по типу арт. 4784 на ткацьких верстатах СТБ-2-180 потужністю 264 верстати

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Розділ 1. Вибір плану технологічного процесу

 

1.1 Вибір та обґрунтування схеми технологічного процесу виробництва суворої тканини

 

Таблиця 1.1 Вихідні дані

ПоказникиЗначення1. Кількість заправлених верстатів ( Мз )2642. Тип ткацького верстатуСТБ-2-1803. Лінійна щільність пряжі, текс: основи ( То )

утоку ( Ту )

крайки ( Ткр )29

29

294. Ширина тканини, см ( Шт )167,755. Щільність ниток на 10 см: по основі ( Ро )

по утоку ( Ру )226

1906. Уробітка, %: по основі ( ао )

по утоку (ау ) 8,257

6,8037. Число ниток в основі ( mо )37808. Істинний приклей, % ( Пі )2,9869. Маса пряжі на 100м без відходів, кг: по основі ( Мо )

по утоку ( Му )11,772

10,10510. Відходи, %: по основі ( Уо )

по утоку ( Уу )0,492

0,05611. У тому числі по основі: перемотування

снування

шліхтування

пробирання

привязування

ткацтво0,014

0,005

0,292

0,01

0,06

0,1112. Кількість крохмалю, кг/1т основи-13. Обривність на 1м тканини: по основі ( Чо )

по утоку ( Чу )0,27

0,1314. Довжина основи на ткацькому навої, м (Lн )1966,5215. Довжина рулону тканини,м ( Lр )196,29216. Норма виробки проборщиці, нит/год1500

Фарбована основна і утокова пряжа на бобінах мякої мотки надходить у склад сировини де зберігається у ящиках піддонах до моменту її використання. Пряжа під час зберігання на складі стабілізується і набуває необхідної вологості, що покращує іі властивості.

Перемотування основи і утоку здійснюється на мотальних машинах

М-150-2. Метою перемотування являється створення необхідного пакування, яке б забезпечило ефективне проведення наступного процесу снування, а також очищення пряжі від пуху і домішок, ліквідація пороків.

Наступним етапом підготовки пряжі до тканино формування є процес снування. Снування здійснюється на машина СП 180. Метою снування являється навивання на одне пакування певного числа ниток основи встановленої розрахунком довжини.

Вибір шпулярника, Ш-616-2 обумовлений видом снування партіонне приривне, при якому значно вищий швидкісний режим, оскільки радіус змотуваних паковок відносно-однаковий.

Наступний етап процес шліхтування, який необхідний для формування ткацького навою та надання ниткам необхідних фізичних властивостей для більш високої якості. Шліхта надає ниткам необхідної міцності та гладкості, що сприяє меншому стиранню в процесі ткацтва. Процес шліхтування виконується на машині ШБ-11/180.

Пробирання ниток в зйомні органи ткацького верстата виконуються при зміні зношених ремізок , галев та берд. Пробирання основ проводиться на проборних верстатах ПСМ-230. Особливості використання верстату є те, що він обладнаний механічною подачею і його може обслужити одна людина.

На вузловязальних машинах нитки основи, допрацьованої на ткацькому верстаті: звязують з нитками знов встановлюваної основи. Механічні звязування застосовують, якщо немає необхідності в ручному пробиранні. Процес вузлов`язання виконується на пересувній вузловязальній машині УП-5. Особливість даної машини є те, що вона забезпечує надійну якість вузлів.

Процес ткацтва виконується на безчовниковому ткацькому верстаті

СТБ-2-180.

Знята з верстату тканина надходить приймально-конструктивного відділу ткацької фабрики. Тут визначають сорт тканини та виявляють пороки зовнішнього вигляду, а також проводиться облік кількості виготовленої тканини. Процес ткацтва виконується на безчовниковому ткацькому верстаті.

СТБ-2-180.

Знята з верстату тканина надходить приймально-конструктивного відділу ткацької фабрики. Тут визначають сорт тканини та виявляють пороки зовнішнього вигляду, а також проводиться облік кількості виготовленої тканини. На рис.1.1 зображено схему технологічного плану ткацтва

 

Рис.1.1 Технологічний план ткацтва

 

1.1.1 Розрахунок норм продуктивності по переходам

1. Перемотування

Теоретична продуктивність основної і утокової пряжі:

 

кг ⁄год (1.1)

 

де Vм лінійна швидкість перемотування;

км.б кількість мотальних барабанчиків .

Норма продуктивності мотальної машини:

 

кг ⁄год (1.2)

 

  1. Снування

Теоретична продуктивність:

 

кг/год (1.3)

 

Фактична продуктивність :

 

кг ⁄год (1.4)

 

3. Шліхтування

Теоретична продуктивність :

 

кг/год (1.5)

 

 

Фактична продуктивність:

 

кг/год (1.6)

 

4. Пробирання

Продуктивність пробирання однієї основи :

 

, хв (1.7)

 

де - час на пробирання 100 ниток (3,5-5 хв. В залежності від кількості реміз у пристрої).

Допоміжний час :

 

хв (1.8)

 

де - час відповідно на отримання прибору (1,2 хв.), його установку (1,6 хв.), на зняття й установку навоїв (1,5хв.), на прибирання ниток після пробирання (звязування)(2,5 хв.), на установку пасету (0,5хв.), на зміну проборки та установку пробраної основи (2хв.) .

Норма виробітки на верстаті в зміну :

 

кг (1.9)

 

де Т тривалість роботи за зміну , хв. Т = 480 хв .

- час обслуговування робочого місця . = 20 хв .

Норма виготовлення за годину :

 

кг/год (1.10)

 

5. Привязування

Теоретична продуктивність :

 

кг/год (1.11)

 

Фактична продуктивність:

 

кг/год (1.12)

 

6. Контроль та облік

Теоретична продуктивність верстату :

 

кг / год (1.13)

 

де - швидкість руху тканини (50 м⁄ год)

Норма виготовлення :

 

, м / год (1.14)

 

Розрахунок плану ткацтва представляється у вигляді таблиці 1.2.

 

 

Таблиця 1.2 Розрахунок плану ткацтва

Машини по переходамТип чи система машинНазва продукту, який виходитьШвидкість випускних органівТеоретична продуктивність, кг/год, м/годКПВПланова продуктивність, кг/год, м/годКРОм/хвМотальніМ-150-2Бобіни600104,40,993,960,965СнувальніСП-180, Ш-616-2Снувальн. вал744,8699,8140,4314,9160,975ШліхтувальніШБ-11/180Ткацький навій74,54900,83920,945ПроборніПСМ-230Пробрана основа-79,4450,985Вузловяз.УП-5Привязанаоснова5001779,30,45800,6890,985ТкацькіСТБ-2-180Сурова тканина2407,5790,856,5790,94БракувальніБ-180Рулон тканини50300015000,97

Розрахунок норм витрат пряжи

Норма витрати основної пряжі на 100 м тканини, кг:

 

кг/100м (1.15)

 

де: - витрата пряжі на 100м відповідно по основі та утоку;

- маса ниток відповідно основи та утоку на 100 погонних метрів сурової тканини;

- уробітка відповідно ниток основи та утоку.

 

Норма витрати утокової пряжі на 100 м тканини:

 

 

кг/100м (1.16)

 

де: - витрата пряжі на 100м відповідно по основі та утоку;

- маса ниток відповідно основи та утоку на 100 погонних метрів сурової тканини;

- уробітка відповідно ниток основи та утоку.

Визначаємо тип тканини:

 

16 важка тканина

12,896+10,853=23,749 ≥ 16

 

1.3 Розрахунок коефіцієнта працюючого обладнання

 

З метою забезпечення високого рівня надійності роботи технологічного обладнання передбачені у плановому порядку періодичні зупинки машин для проведення капітального та середнього ремонту. Звязана з ремонтом втрата часу та зупинка виготовлення продукції враховується на підприємствах у вигляді проценту планових зупинок.

Для того, щоб розрахувати коефіцієнт роботи обладнання необхідно знайти планові зупинки верстата при капітальному, середньому та поточному ремонті, а також планові зупинки при скороченому робочому дні підлітків та жінок, які мають грудних дітей, а також зупинки верстату через інші причини.

Коефіцієнт працюючого обладнання визначається за наступною формулою:

 

 

(1.17)

 

де а відсоток планових простоїв верстата.

 

, % (1.18)

 

де - відсоток простоїв через капітальний ремонт; - відсоток простоїв через середній ремонт; - відсоток простоїв через поточний ремонт; 1,5%; - відсоток простоїв через скорочений робочий день підлітків та жінок, які мають грудних дітей; 0,375% - відсоток простоїв через інші причини; 0,5%.

Кількість днів роботи за рік:

 

днів (1.19)

 

де - кількість днів у році відповідно календарних, вихідних, святкових.

Годинний фонд часу:

 

, год/рік (1.20)

 

де - кількість змін; - тривалість однієї зміни.

Періодичність капітального та середнього ремонтів складає (для важкої тканини та легкої , вибирається з додатків):

 

= 36

= 6

 

Норма часу:

 

=234

=117

 

Кількість робітників:

 

3

 

Тривалість простою через капітальний ремонт:

 

годин=9днів+6годин (1.21)

 

де - норма часу на капітальний ремонт;

- кількість робітників, які проводять ремонт.

Тривалість простою через капітальний ремонт також визначається:

 

, год. (1.22)

 

де - тривалість капітального ремонту;

- час роботи за дві зміни (

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>