Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

Чисельність працівників складає майже 1510 чол., які мають багаторічний досвід в сфері литтєвого виробництва та механічної обробки. Управлінський персонал підприємства,

Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

Курсовой проект

Маркетинг

Другие курсовые по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності»

Зміст

 

Вступ

  1. Загальна характеристика підприємства

1.1 Загальні відомості про підприємство: структура, досвід роботи на ринку, спеціалізація, конкурентні переваги

1.2 Характеристика та оцінка конкурентних переваг підприємства

1.3 Маркетингова стратегічна сегментація

1.4 Аналіз маркетингового середовища

  1. Вибір стратегії

2.1 Ринкова стратегія

2.2 Цінова стратегія

2.3 Комунікаційна стратегія

2.4 Маркетингова стратегія управління портфелем бізнесу підприємства

2.5 Маркетингові конкурентні стратегії

  1. Оцінка ефективності вибору стратегії

3.1 Етапи реалізації стратегії

3.2 Аналіз ефективності виконання стратегій

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

 

Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. Аналіз діяльності вітчизняних промислових підприємств показав, що стратегічне управління у промисловому комплексі України на сьогоднішній день переживає стадію зародження.

Стратегічне управління як технологія ефективного керування в умовах підвищеної нестабільності й невизначеності факторів зовнішнього середовища стає особливо актуальним.

Стратегічний маркетинг є складовою маркетингового та стратегічного менеджменту фірми. Його основна мета полягає в розробці маркетингової стратегії для досягнення маркетингових цілей фірми з урахуванням ринкових вимог та можливостей фірми.

Основні завдання стратегічного маркетингу полягають в уточненні місії фірми, визначення цілей, розробка стратегії розвитку й забезпечення збалансованої структури товарного портфелю крізь максимально гнучке й ефективне використання наявних маркетингових інструментів, ресурсів, науково-технічного потенціалу, інноваційної діяльності і підприємницької ініціативи.

Основною метою роботи є вивчення основних маркетингових стратегій і застосування їх на прикладі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»

1. Загальна структура ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»

 

1.1 Загальні відомості про підприємство: структура, досвід роботи на ринку, спеціалізація, конкурентні переваги

 

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» знаходиться в м. Конотопі, по вул.. Вирівській 64, Сумської області. Конотоп розташований у північній частині України в 250 км від м. Києва і 120 км від кордонів з Росією і Білорусією. Він є основним центром залізничних і автомобільних перевезень з України в Росію і Білорусію. Близько до Конотопа розташовані такі важливі промислові регіони як Донецька і Дніпропетровська області, звідкіля підприємство одержує сировину.

В основі організаційної структури управління ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», закладений принцип розподілу підприємства за функціональною ознакою на 11 структурних одиниць, що мають у своєму підпорядкуванні виробничі підрозділи.

Переваги даної структури полягають у тому, що:

─ стимулювання ділової і професійної спеціалізації;

─ зменшується дублювання зусиль і споживання матеріальних ресурсів у функціональних напрямках;

─ поліпшується координація і комунікація між функціональними підрозділами.

Структура, що найкраще дозволяє організації ефективно взаємодіяти з зовнішнім середовищем, продуктивно і доцільно розподіляти і направляти зусилля своїх співробітників і, таким чином, задовольняти потреби клієнтів і досягти встановлені цілі з високою ефективністю.

Спеціалізація ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», зосереджена на виробництві гільз циліндрів високої якості, що відповідають вимогам ведучих світових двигунобудівних корпорацій. Наявна база виробничого устаткування дає ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» можливість випускати гільзи повітряних компресорів, кораблів і іншої техніки, де як силову установку використовуються 4-х тактні двигуни.

Існують три види на які поділяються гільзи:

  1. Гільзи циліндру для автотракторних ДВЗ з компресійним запаленням;
  2. Гільзи циліндру для автотракторних ДВЗ з іскровим запаленням;
  3. Гільзи (втулка) циліндру для тепловозних, судових і стаціонарних дизелів.

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» стало найбільшим в Україні виробників поршнів та гільзових циліндрів до автомобільних, тракторних, корабельних та тепловозних двигунів і займає провідне місце в цій галузі. Більша частка продукції експортується в розвинені країни світу.[9]

Основними конкурентами: КП «Київтрактородеталь», «Харківській тракторний завод», ВАТ «Мотордеталь», ВАТ «Алпомиш», MAHEL GmbH та інші.

Відповідно до наявних домовленостей постачання гільзи циліндрів компанії «Nemak» здійснюється через компанію «ERS Engineering Co (США)», що забезпечує представлення інтересів ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» в Північній Америці.

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» почав постачання гільзи циліндрів для сектора запасних частин Північної Америки з травня 2002 року. У даний час підприємство здійснює постачання 3-х типів гільзи циліндрів: 1815674С1, 1810504С2, 189935С4.

Для подальшого розвитку проекту по поставкам гільзи циліндрів для компанії «Nemak» потрібне розширення існуючих виробничих потужностей на підприємстві, що забезпечать виконання обумовленого замовником плану поставок.

1.2 Характеристика та оцінка конкурентних переваг підприємства.

 

Проведемо оцінку конкурентних переваг ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» в Україні.

 

Таблиця 1.1 Оцінка конкурентних переваг

Сфера конкурентних перевагПоказники конкурентних переваг в УкраїніОрганізаційні конкурентні перевагиРозміри підприємства

Досвід діяльності

Ефективність менеджменту

Фінансова могутність

Розмір ресурсної базиСьогодні ТОВ «Мотрдеталь-Конотоп» є одним з найбільших в Україні виробників гільз для різної техніки. Впродовж останніх років підприємство постійно збільшує обсяги випуску продукції. Воно співробітничає з багатьма підприємствами з різних частин світу, і продовжує освоювати нові іноземні ринки.

У підприємства великий досвід 70 років успішної діяльності.

Широка номенклатура, освоєння нових перспективних видів продукції, а також широка географія поставок гарантує стабільні фінансові надходження, від яких залежить безперебійна робота підприємства, виплата заробітної платні персоналу, платежі до державного бюджету та ін.Функціональні конкурентні перевагиМаркетингІмідж фірми

Знання споживачів

Ефективність маркетингових стратегійМаркетингова служба на підприємстві знаходиться на досить високому рівні. Компанія має стабільно високий імідж серед своїх партнерів завдяки високій якості продукції, тривалого періоду роботи на ринку та своєчасності виконання контрактів.Виробни-

цтвоТехнологія

Якість товарів

Ефективність виробництв

Підприємство оснащене сучасним устаткуванням і має унікальні технологічні можливості.

Також можна сказати, що на підприємстві розроблена і ефективно діє система управління якістю продукції, яка є частиною загальної системи управління виробництвом. Сьогодні система управління якістю включає всі елементи, регламентовані національними і міжнародними стандартами в цій області.КадриКваліфікація персоналу

Досвід практичної діяльності персоналу

Чисельність працівників складає майже 1510 чол., які мають багаторічний досвід в сфері литтєвого виробництва та механічної обробки. Управлінський персонал підприємства, відкритий новими ідеями і впевнено себе почуває до умов ринкової економіки. Кваліфікаційні менеджери приймають важливі рішення по модернізації технологічного процесу системи якості і здійснення контролю якості. Також на підприємстві відбувається періодично навчання, що включає як практичні так і теоретичні заняття з підвищення кваліфікації кадрів.Переваги, які ґрунтуються на взаємовідносинах із зовнішніми організаціямиНалагоджені відносини з постачальниками Підприємство має постійних постачальників, які постачають якісну сировину з таких областей, як: Донець, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Нікополь та інші.Робота з посередникамиПідприємство співпрацює з декількома посередницькими організаціями. Основною є компанія «ERS Engineering Co» - займається проектуванням, конструюванням і надання консультаційних послуг

Отже, із приведеної таблиці ми бачимо конкурентні переваги підприємства ТОВ «Мотордеталь-Конотоп. Підприємство має свою цільову аудиторію, постачальників, з якими досить давно співпрацює та посередників. Свою продукцію підприємство не тільки на території України, але й за кордон. Підприємство має дуже якісну продукцію, яка була сертифікована системою якості за ISO/TS 16949

 

1.3 Маркетингова стратегічна сегментація

 

Проведемо оцінку сегмента ринку гільзи циліндрів, що займається ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», м. Конотоп. Будемо враховувати, що для більш якісної оцінки у даному випадку слід використовувати множинну сегментацію. Таким чином, проаналізуємо специфіку споживчих запитів за такими факторами:

Географічні:

─ регіон, в якому працює фірма м. Конотоп;

─ чисельність населення 96 000 чоловік;

─ щільність населення 954 чол. на 1 км2;

─ кліматичний пояс помірний.

Демографічні:

─ вік не вплив

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>