Вибір джерел фінансування переозброєння, модернізації та розвитку виробництва

ПоказникиЖиттєвий цикл проекту1-й рік2-й рік3-й рік4-й рік5-й рік6-й рікЛізингова маржа Мt25526,3921697,4318442,8215676,4013324,9411326,20Лізинговий платіж Рлt260383,27227100,78198810,66174764,06154324,45136950,78Післяподаткова вартість лізингового платежу Рnлt195287,45170325,58149107,99131073,05115743,34102713,09Можлива кінцева вартість обладнання

Вибір джерел фінансування переозброєння, модернізації та розвитку виробництва

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни: Гроші та кредит

на тему: “Вибір джерел фінансування переозброєння, модернізації та розвитку виробництва”

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

 

Мета роботи: проаналізувати альтернативні варіанти фінансування придбання підприємством необхідного виробничого обладнання i вибрати найбільш ефективний варіант фінансування технічної реконструкції виробництва підприємства.

Завдання: розрахувати i порівняти рух грошових потоків підприємств при різних варіантах придбання обладнання, вибрати оптимальну форму фінансування програми придбання для підприємства. Для порівняння варiантiв фінансування необхідно порахувати загальну чисту приведену вартість по кожному з них i вибрати той варіант, у якого загальна чиста приведена вартість буде менше.

 

Вихідні дані

№ п/пНазваОдин. виміруРозмір1Вартість обладнаннягрн..1540 053,902Група основних фондів-33Прогнозна ціна продажу обладнання після 6 років експлуатаціїгрн..50 435,004Строк використання обладнаннярічна65Річна норма амортизаційних відрахувань (вважаємо датою придбання обладнання період 01.01.2004 р.)%156Розмір кредитугрн..1540053,907Ставка кредиту (річна)%188Вартість технічного обслуговування на рік у випадку придбання у власність устаткування за рахунок кредитугрн..46200,009Вартість технічного обслуговування на рік у випадку придбання в лізинггрн..38500,0010Ставка лізингової маржі (річна)%13

І. Розрахунок загальної чистої приведеної вартості проекту купівлі обладнання за рахунок кредиту банку

 

Для розрахунку чистої приведеної вартості проекту обладнання за рахунок кредиту банку визначимо рух грошових потоків витрат підприємства за даними умовами.

При укладанні кредитного договору банком розраховуються і встановлюються по роках за допомогою спеціального розрахунку платежі по кредиту для позичальника з урахуванням виплат основного боргу і відсотків по ньому.

Розрахуємо середній розмір платежів по кредиту по роках кредитного договору за формулою:

 

 

де Pkt платіж по кредиту в t-у році;

Б сума основного боргу відповідно до кредитного договору;

dk річна відсоткова ставка за користування кредитом;

t строк користування кредитом.

Pkt = 440317,01 грн.

Відсотки за користування кредитом розрахуємо на основі величини несплаченої частини основного боргу по кредиту за минулий (t-1)-ий розрахунковий період:

 

 

де Pkpt розрахунковий річний відсоток за користування кредитом у поточному t-у році;

Pnt-1 розрахункова сума залишку несплаченого основного боргу по кредиту за попередній (t-1)-й рік;

dk річна відсоткова ставка за користування кредитом.

Розрахуємо неоплачену частину основного боргу:

 

Рнt = Рнt-1 Рбt, де

 

Рнt, Рнt-1 неоплачена частина основного боргу по кредиту за поточний і попередній розрахунковий періоди.

Рнt1 = 1376946,59 грн.

Рнt2 = 1184479,97 грн.

Рнt3 = 957369,35 грн.

Рнt4 = 689378,83 грн.

Рнt5 = 373150,01 грн.

Рнt6 = 0,00 грн.

Розрахункова сума основного платежу боргу по кредиту являє собою платіж по кредиту, встановлений банком по роках кредитного договору, за мінусом відсотків за кредит і визначається як:

 

Рбt = Рkt Рkpt,де

 

Рбt основна сума боргу по кредиту, що підлягає сплаті позичальником банку в поточному розрахунковому t-у році;

Рkt платіж по кредиту, встановлений банком на поточний t-й розрахунковий рік.

Розрахуємо відсотки за перший рік користування кредитом:

Рkpt1 = 277209,70 грн.

Рkpt2 = 247850,39 грн.

Рkpt3 = 213206,39 грн.

Рkpt4 = 172326,48 грн.

Рkpt5 = 124088,19 грн.

Рkpt6 = 67167,00 грн.

Розрахуємо суму основного платежу боргу Рбt по кредиту за роками користування:

Рбt1 = 163107,31 грн.

Рбt2 = 192466,62 грн.

Рбt3 = 227110,62 грн.

Рбt4 = 267990,53 грн.

Рбt5 = 316228,82 грн.

Рбt6 = 373150,01 грн.

Розрахунок платежів позичальника по обслуговуванню боргу запишемо в таблицю 1.

 

Таблиця 1. Платежі по обслуговуванню боргу

ПоказникиЖиттєвий цикл проекту0-й рік1-й рік2-й рік3-й рік4-й рік5-й рік6-й рікПлатежі по кредиту Рkt440317,01440317,01440317,01440317,01440317,01440317,01Відсоток за користування кредитом Рkpt277209,70247850,39213206,39172326,48124088,1967167,00Основний платіж по боргу Рб163107,31192466,62227110,62267990,53316228,82373150,01Неоплачена частина основного боргу Рнt1540053,901376946,591184479,97957369,35689378,83373150,010,00

Розрахуємо суму амортизаційних відрахувань i залишкову вартість обладнання: суму амортизаційних відрахувань по придбаному обладнанню визначимо за формулою:

 

 

Рat сума амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих у 1:-у поточному роцi;

Сзt-1 залишкова вартiсть обладнання на початок (t-1)-го попереднього розрахункового перiоду;

Нa рiчна норма амортизацiйних вiдрахувань, яка дорiвнює рiвна 15% для третьої групи основних фондiв.

Рa1 = 231 008,09 грн.

Рa2 = 196 356,87 грн.

Рa3 = 166903,34 грн.

Рa4 = 141 867,84 грн.

Рa5 = 120 587,66 грн.

Рa6 = 102 499,51 грн.

Залишкову вартiсть обладнання визначимо як рiзницю мiж залишковою вартiстю (t-1)-го попереднього розрахункового року i сумою амортизацiї, що нараховується в t-му розрахунковому роцi:

 

 

Сзt1 = 1 309045,82 грн.

Сзt2 = 1112 688,94 грн.

Сзt3 = 945 785,60 грн..

Сзt4 = 803 917,76 грн.

Сзt5 = 683 330,10 грн.

Сзt6 = 580 830,58 грн.

Розрахунок суми амортизацiйних вiдрахувань i залишкової вартостi обладнання по роках розрахункового перiоду запишемо до таблицi 2.

 

Таблиця 2 Амортизаційні відрахування і залишкова вартість обладнання по роках життєвого циклу

ПоказникиЖиттєвий цикл проекту1-й рік2-й рік3-й рік4-й рік5-й рік6-й рікЩорічна амортизація обладнання РatЗалишкова вартість обладнання Сзt

Розрахуємо рух засобів, виходячи з володіння майном. Обчислимо величину після податкової вартості технічного обслуговування по формулі:

 

Cnmt = Cmt Pnmt, де

 

Cnmt вартість технічного обслуговування устаткування t-го розрахункового року з урахування суми податкового щита;

Pnmt податковий щит у звязку з виконанням технічного обслуговування обладнання в t-у поточному році.

Сума податкового щита, одержаного підприємством за рахунок самостійного виконання технічного обслуговування придбаного обладнання в t-у поточному році визначається як:

 

 

Cmt річна вартість технічного обслуговування в t-у поточному році;

Hn діюча ставка податку на прибуток підприємства дорівнює 25%.

Pnmt = 46200,00 25 / 100 = 11550,00 грн.

Cnmt = 46200,00 11550,00 = 34650,00 грн. в рік

Амортизаційний податковий щит розраховується для кожного року використання обладнання за формулою (враховується зі знаком “мінус”):

 

 

Рna1 = 57752,02 грн.

Рna2 = 49089,22 грн.

Рna3 = 41725,84 грн.

Рna4 = 35466,96 грн.

Рna5 = 30146,92 грн.

Рna6 = 25624,88 грн.

Для останнього року дії проекту розраховуємо ліквідаційну вартість обладнання з урахуванням податку на прибуток 25%, ПДВ 20%:

50435,00 50435,00 0,25 50435,00 0,2 = 27739,25 грн.

Ліквідаційна вартість враховується зі знаком “мінус”.

Розрахуємо рух витрат підприємства для кожного року у звязку з купівлею і володінням обладнання за формулою:

 

Dt = Cnmt Pnat Cлt, де

 

Dt рух витрат підприємства в t-у поточному році;

Cлt ліквідаційна вартість обладнання в t-у поточному році.

Dt1 = - 23102,02 грн.

Dt2 = - 14439,22 грн.

Dt3 = - 7075,84 грн.

Dt4 = - 816,96 грн.

Dt5 = 4 503,08 грн.

Dt6 = - 18 714,13 грн.

Розрахунок руху грошових витрат підприємства, які звязані з купівлею i володінням обладнанням запишемо до таблиці 3.

 

Таблиця 3 Розрахунок руху засобів, виходячи з володіння майном

ПоказникиЖиттєвий цикл проекту1-й рік2-й рік3-й рік4-й рік5-й рік6-й рікПісля податкова вартість технічного обслуговування (+) (Сnmt)34650,0034650,0034650,0034650,0034650,0034650,00Амортизаційний податковий щит (-) (Рnat)-57752,02-49089,22-41725,84-35466,96-30146,92-25624,88Ліквідаційна вартість обладнання (-) (Слt)-27739,25Рух витрат (-) (Dt)-23102,02-14439,22-7075,84-816,964503,08-18714,13

Розрахуємо грошові витрати по обслуговуванню кредиту:

Визначимо відсотковий податковий щит за кожний рік користування кредитом за формулою (зі знаком “мінус”):

 

 

Рnkt1 = 69302,43 грн.

Рnkt2 = 61 962,60 грн.

Рnkt3 = 53 301,60 грн.

Рnkt4 = 43081,62 грн.

Рnkt5 = 31 022,05 грн.

Рnkt6 = 16 791,75 грн.

Розрахуємо рух грошових витрат по обслуговуванню кредиту за формулою:

 

Dкt = Pkt Pnkt, де

 

Dкt рух грошових витрат по обслуговуванню платежів по кредиту в t-у по

Похожие работы

1 2 >