Взаимоотношения сельскохозяйственных предприятий с финансовой системой

  Указ Президента України " Про заходи щодо державної підтримки с.-г. виробництва”// Урядовий курєр.-1998.-№57-58.-с.6. Указ Президента України " Про фіксований сільськогосподарський податок”.-№652/98//

Взаимоотношения сельскохозяйственных предприятий с финансовой системой

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
трахування та пенсійна реформа: теоретичні основи //Право України.-1999.-№10.-с.61-63.
 • Солоненко Т. Точка зору практикуючого аудитора на Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”// Бухгалтерський облік і аудит.- 1999.-№11.-с.32-36.
 • Порядок погашення заборгованості з виплат пенсій шляхом видачі з бажанням пенсіонерів товарів (надання послуг) переданних у рахунок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, затв.05.08.99р.// Праця і зарплата-2000р. - № 4 (200) С.10-11
 • Соціально-економічне становище України за 2000 рік /Повідомлення Державного комітету статистики України //Урядовий Курєр.-2001.-№52.-с.9-13.
 • Стюбен М. Ефективна податкова система. Основні принципи побудови// Все про бухгалтерський облік.-2000.-№115.с.5-9.
 • Тулуш Л. Д. Фіксований сільськогосподарський, податок //Вісник податкової служби України.-2000.-№23.-с.47-51.
 • Україна 2010. Конспект програми економічного зростання// Урядовий курієр.-1999.-№71.-с.11-14.
 • Шаланский А. Порядок уплаты ежегодного сельскохозяйственного налога// Баланс Агро.-1999.-№8.-с.31-33.
 •  

   

   

  Похожие работы

  << < 11 12 13 14 15