Вексельный оборот в Украине

Отже, звичайний вексель є знаряддям комерційного кредиту і здатний здійснювати надзвичайно важливі функції. В сучасних умовах на фондовому ринку

Вексельный оборот в Украине

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
лів до їхнього строку оплати іншими.

Ломбардна операція, здійснювана у банках з векселями, складається у прийомі векселів, що мають як мінімум два підписи, в забезпечення виданих сум до їх урегулювання, а отже:

по позикам строковим по позичковим та кореспондентським рахункам;

по позичкам до востребування по спеціальним поточним та кореспондентським рахункам.

Усі аналогічні векселя забезпечуються передаточним надписом, так як хоча на базі особливого обовязку векселя і отримуються з погашенням їхнього боргу чи з заміною іншими векселями, але банк обовязково повинен гарантувати себе на випадок, коли предявник цього не зробить і банку самому прийдеться інкасувати вексель і отриманим розрахунком погасити видану позичку і нараховані проценти, а на це він може мати право тільки по передаточному надпису.

Комісійні операції, які банки здійснюють з векселями, складаються:

 • у прийомі простих та переказних векселів та супроводжуючих їх документів для інкасо до настання по них строку сплати, а у випадку несплати у протесті їх;
 • у прийомі переказних векселів для предявлення їх акцепту, а у випадку неакцепта у протесті їх;
 • у прийомі протестованих векселів для інкасо, але не судовим порядком, а шляхом предявлення їх до сплати тим особам, які вказані особою що їх довірила;
 • у сплаті векселів за платника міціліанта, але не інакше, як по отриманню від попереднього покриття.

Депозитні операції чи операції депо, які здійснюють банки з векселями складаються у прийомі векселів:

 • на зберігання (чисте депо);
 • на зберігання та в управління (кваліфіковане депо);
 • на зберігання, в управління та розпорядження.

Акцептна операція, яку здійснюють банки з векселями, складається у тому, що банк акцептує виставлений на нього клієнтом переказний вексель при умовах, що клієнт предявить банку покриття до наступу строку платежу по векселю. У цій операції банк сам стає платником.

Акцептовані векселі є більш авторитетними, приймаються до оплати у першу чергу, мають вищу цінність та ліквідність. За своїм характером і наслідками акцепт, підтверджуючи зобовязання боржника, є одним із найважливішим технічних засобів надання кредиту.

Гарантійна операція, яку здійснюють банки з векселями, складається з того, що банк приймає на себе відповідальність по зобовязанням довірника чи у формі письмової гарантії, чи у формі авальованого векселя і таким чином видає авальний кредит.

Аваль, це вексельна запорука, в силу якої особа (авалій), яка її здійснила, приймає на себе відповідальність за виконання зобовязань будь-якої із зобовязаних за векселем осіб: акцептанту, векселедавця, індосанта. Поручительство може означати гарантію повного або часткового платежу. Авалій, приймаючи на себе відповідальність за виконання зобовязання іншої особи, стає відповідачем, який відповідає за неспроможність боржника усім своїм майном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Узагальнюючи дану роботу, слід наголосити, що вексельний обіг становить собою складний економічно-правовий комплекс проблем, якій належить виважено вирішувати не тільки представникам державних органів але й банківській системі та субєктам підприємницької діяльності в цілому.

Отже, регулювання вексельного обігу за допомогою операцій комерційних банків набуває суворо визначеного і впорядкованого характеру. При цьому:

по-перше, комплексне здійснення операцій інкасо, обліку й застави векселів створює умови для передбачення строків надходження платежів. Якщо взяти до уваги, що без вексельного обігу підприємства України нині чекають їх місяцями, то це велике благо;

по-друге, вексельна форма безготівкових розрахунків компенсує постачальнику тимчасове відволікання коштів з його господарського обороту, відшкодовує затрати виробництва та обігу і значною мірою гарантує отримання чистого доходу у вигляді прибутку;

по-третє, включення у випуск векселів комерційних банків здатне пожвавити вексельний ринок і створити нову ситуацію як у самому випуску векселів, так і в покрашені оперативності управляння їхнім обігом;

по-четверте, впровадження вексельного обігу в Україні та його регулювання банківською системою повинно відбуватися одночасно з створенням спеціалізованих вексельних центрів, які будуть продавати, погашати векселі, надавати консультативні послуги щодо їх бухгалтерського обліку, дисконту, дослідження ланцюгів неплатежів, контролю безпеки вексельного обігу тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" 19.06.91 р.
 2. Лист НБУ ї 22001/85 від 25.02.93 р. "Про порядок проведення банками операцій з векселями".
 3. Постанова КМУ і НБУ ї528 від 10.091992 р. "Про застосування векселів у господарському обороті України"
 4. Лист НБУ ї15010/48 від 22.02.95 р.
 5. Едронова В.Н. Регулирование и учет операций с векселями М., 1996 г., 125 с.
 6. Калина А.В. Рынок ценных бумаг К., 1997 г., 214 с.
 7. Лысенков Ю.М. Операции банков с векселями К., 1995 г., 149 с.
 8. Лысенков Ю.М. Переводной и простой вексель: практика применения К., 1998 г., 355 с.
 9. Макеев А.В. Вексельное право М., 1997 г., 143 с.
 10. Мороз Ю.Н. Вексельное дело К., 1996 г., 471 с.
 11. Онищенко В.О. Основи банківської справи К., 199, 164 с.
 12. Семенова Е.В. Операции с ценными бумагами М., 1997, 325 с.
 13. Хабарова П.П. Операции с векселями М., 1995, 220 с.
 14. Фельдман А.А. Вексельное обращение М., 1995, 351 с.

 

Похожие работы

<< < 1 2 3 4