Веди - як історичне джерело

  Авдієв В. Історія Стародавнього Сходу. К., 1949 Бонгард Левин Г. Древнеиндийская цивилизация. М., 1980 Бонгард Левин Г. Древняя Индия.

Веди - як історичне джерело

Информация

История

Другие материалы по предмету

История

Сдать работу со 100% гаранией
/p>

Різнопланова за змістом, ведійська література включає в себе і гімни богам, і захоплюючи похвали дарувальникам, і жертовні формули, і замовляння, і описи ритуалів, і перші релігійно-філософські трактати.

Авторство творів приписувалось давнім поетам і святим мудрецям ріші: тексти вважалися не тільки результатом самостійної творчості, але й словесним вираженням існуючої споконвічно і незалежно від людей істини, вираженням, що має магічну силу.

Для сучасного дослідника ведійська література має величезне значення і є цінним історичним джерелом, яке повною мірою дає знання про історичний період, повязаний з розселенням індоарійських племен в Північній Індії, освоєнням долини Гангу, еволюцією політичного і суспільного устрою цих племен, виникнення державності.

В текстах вед міститься багато історичного матеріалу про політичні організації, звичаї, розвиток землеробства і ремесла, даних про стан медичних, астрономічних та інших знань, відомостей про індійську релігію та географічні знання давніх індійців.

У давнину Веди не були записані, вони передавались від вчителя до учня в усній формі. Великий обєм творів і особлива складність запамятовування, здавалось, робили неможливим механічне вивчення текстів. Але усна традиція залишається в Індії і до сьогодні.

Багатовікова традиція складання звернень до богів і формул замовлянь сприяла формуванню навичок метричної мови; почали розроблятися різноманітні художні прийоми.

Особливий характер ведійської літератури того періоду визначив і специфіку її мови, стилю, композиції.

Водійські збірники дають зразки дають зразки індійської прози. Переважно це коментарі. У брахманах, хоча вони призначалися для показу правил проведення обрядів, містяться відривки, які зберігають самостійну цінність в якості памятників свого роду некультової літератури.

До літературних вартостей ведійських творів залучена увага багатьох сучасних педологів. Спеціально вивчаються композиція, особливості форми, поетичний стиль (епітети, порівняння, метафори), прослідковується вплив цих творів на подальший розвиток індійської літератури.

Величезний матеріал літератури, інтенсивні дослідження індійських археологів, пильна увага до проблем ведології значного кола дослідників різних спеціальностей є запорукою швидкого вирішення багатьох наукових питань. Але вже й зараз можна стверджувати, що ведійська культура була важливою основою для історико-культурного розвитку. Література мала суттєвий вплив на становлення і епічної, і класичної словесності, її сюжети і образи увійшли складовою частиною у культурний фонд Індії. Знання, набуті в минулому були розроблені наступними поколіннями математиків, астрономів, медиків, граматиків. Величезним був вплив ведизму і концепції упанішад на духовне життя давньої і середньовічної Індії. Цей вплив проявився у формуванні як індуських, так і релігійно-філософських систем.

Список використаної літератури

 

 1. Авдієв В. Історія Стародавнього Сходу. К., 1949
 2. Бонгард Левин Г. Древнеиндийская цивилизация. М., 1980
 3. Бонгард Левин Г. Древняя Индия. М., 1969
 4. Бонгард Левин Г., Ильин Г. Индия в древности. М., 1985
 5. Борзова Е. История мировой культуры. М., 2002
 6. Васильев Л. История Востока. М., 2001. Т. 2
 7. Доценко Р. З глибини віків. // Всесвіт. 1984. - № 8. С. 148 149
 8. История всемирной литературы. М., 1985. Т. 2
 9. История Древнего Востока. М., 1983
 10. История древнего мира. М., 2000
 11. История Древнего мира. Древний Восток. Индия, Китай, страны Юго Восточной Азии. Мн., 2000
 12. Кин М. Религии мира. Харьков, 2003
 13. Косамби Д. Культура и цивилизация древней Индии. М., 1968
 14. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу: курс лекцій. К., 1996
 15. Крижанівський О. Культура Стародавньої Індії // Історія України. 2001. - № 18. С. 5 9
 16. Крижанівський О. Релігія стародавньої Індії // Історія України. 2001. - № 16. С. 6 8
 17. Магидович в., Магидович И. Очерки по истории географических открытий. Открытия древних народов. М., 2003
 18. Миллер В. Очерки арийской мифологии в связи с древнейшей культурой // Избранные труды русских индологов филологов. М., 1962. С. 130-136
 19. Немировский А. Мифы и легенды Древнего Востока. М., 1994
 20. Осипов А. Кратний очерк истории Индии до Х в.- М., 1948
 21. Ростовцев М. Заметки об Индии и её древнейшем искусстве // Вестник древней истории. 1995. - № 3. С. 204 211
 22. Серебряков И. Древнеиндийская литература. М., 1963
 23. Синха Н. История Индии. М., 1954
 24. Страны. Народы. Цивилизации. М., 2000

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6