Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

  Конституція України К.: Преса України, 1997. 80 с. Господарський кодекс України. К.: Юрінком Інтер, 2006. 304 с. Авраменко Е.В.

Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
с.
 • Ткаченко С.О. Фактор масштабу як складовий елемент фінансового управління оборотним капіталом субєкта підприємництва // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - 2006. - № 608. -С. 104-107.
 • Ткаченко С.О. Кредиторська заборгованість як фактор фінансування оборотного капіталу // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - 2007. - №630. - С. 87-89.
 • Фінанси підприємств: Навчальний посібник: курс лекцій / За ред. Г.Г.Кірейцева. К.: ЦУЛ, 2002. 268 с.
 • Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2002. 571 с.
 • Шнипко О. Нагромадження основного капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки // Економіка України (укр.).- 2008.- № 7.- C.23-36
 • Економіка підприємства: Підручник.- Суми: Університетська книга, 2008.- 648 c.- ISBN 966-680-156-6
 • Зелль Аксель Корпоративное планирование. Долгосрочная и среднесрочная перспектива: Наукове видання: нем.- Бремен: , 2006.- 140 c.
 • Экономическая теория (политэкономия). Учебник / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. - М.: ПРОМО-Медиа, 2008, с. 290 -315.
 • Приходченко Т.А. Микроэкономика: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплин. - К.: Изд-во Европейского унив-та, 2008, с.19-41.
 • Економічна теорія. Посібник для вищої школи / Воробйов Е., Гриценко А., Соболєв В. - Харків-Київ, 2007, с.290-306.
 • Основи економічної теорії. Підручник / Мамалуй О., Грищенко О., Дарнопих Т. та інш - К.: Юрінком інтер, 2007, с. 115-І26.
 • Дорогунцов С., Чижова В.І. Методологічні проблеми відтворення основного капіталу в трансформаційний період // Економіка України (укр.).- 2006.- № 12.- C.29-35
 • Аржевитин С.М. Акционерные общества в Украине // Акционер. - 2008. - № 1. - С.10.
 • Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 2008. - 288 с.: ил.
 • Ганієв А. Капітал акціонерного товариства: принципи формування, оптимізація структури // Ринок цінних паперів України. - 2006. - № 7 - 8. - С.41 - 45.
 • Гончарова Н. Особливості правового становища відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації: [Правове становище відкритих акціонерних товариств] // Право України. - 2007. - № 2. - С.49 - 54.
 • Узунов В.М. „Фінансові аспекти розвитку підприємства в Україні” // Фінанси України. №8. - 2008р. С.57.
 • Устинова К. Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах // Економічний вісник. - №8. 2008.
 •  

  Додаток А

  Основні показники фінансово господарської діяльності ВАТ “Полтавський ТРЗ” за 2006 2008 роки

  Показники 2006 рік2007 рік2008 рікВідхилення (+,-) 2007 року від 2006 рокуВідхилення (+,-) 2008 року від 2007 рокуВідхилення (+,-) 2008 року від 2006 рокуабсолютне, тис.грн.відносне, %абсолютне, тис.грн.відносне, %абсолютне, тис.грн.відносне, %А1234567891. Майно та капітал1.1.Середньорічна вартість майна, тис.грн.58345,0559535,7082076,101190,65102,0422540,40137,8623731,05140,671.2.Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн.29346,2020770,8026779,60-8575,4070,785708,80127,48-2866,6090,231.3. Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.26413,8036219,2032088,759805,40137,12-4130,4543,825674,95107,201.4. Середньорічна вартість статутного капіталу, тис.грн.324,00324,00324,0000,0000,0000,0000,0000,0000,001.5.Середньорічна вартість власного капіталу, тис.грн.42884,4543539,5037029,15654,05101,52-6510,3560,99-5859,382,98

   

   

  Продовження додатку А

  А1234567892.Економічні показники2.1.Валовий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн.56074,2086933,2083242,4030859,00155,0346309,20153,2777168,20237,622.2. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.50020,1077366,9070255,3027346,80154,67-7111,685,4420235,20240,412.3. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.39937,8055735,6093899,1015797,80139,5638163,50168,4753961,30235,112.5. Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис.грн.4039,5012056,3010981,708016,80298,46-1074,6091,096942,20271,862.6. Чистий прибуток (збиток), тис.грн.1990,608785,705785,406795,10441,36-3000,365,853794,80290,643. Трудові ресурси3.1. Середньоспискова чисельність робітників, осіб 18561886145030101,6214100,7444102,37

  Продовження додатку А

  А1234567893.2. Фонд оплати праці, тис.грн.12167,0016142,409910,603975,40132,678768,20154,3212743,60204,743.3. Середньомісячна заробітна плата, грн.546,29713,26683,48166,97130,5679,3153,18546,28199,993.4. Продуктивність праці, тис.грн./осіб26,9541,0248,4514,07152,2122,27155,7836,34234,844. Фінансові показники4.1. Коефіцієнт фінансової незалежності 0,7440,7240,6710,02097,31-0,05392,68-0,07390,194.2. Коефіцієнт маневрування власного капіталу 0,4620,4660,4120,004100,870,016103,430,02104,334.3. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними коштами 0,5730,5500,496-0,02395,99-0,05490,18-0,07786,564.4. Рентабельність виручки, %3,5510.114,346,56х-5,77х0,79х

   

   

  Додаток Б

  Аналіз складу та структури оборотного капіталу ВАТ “Полтавський ТРЗ” за 2006 2008 роки

  Оборотний капітал2006 рік2007 рік2008 рік

  Відхилення (+,-) 2007 року від 2006 рокуВідхилення (+,-) 2008 року від 2007 рокусума, тис.грн.питома вага, %сума, тис.грн.питома вага, %сума, тис.грн.питома вага, %сума, тис.грн.питома вага, %сума, тис.грн.питома вага, %1. Грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення Короткострокові фінансові вкладення (р.220)----122,40,21--122,40,21 Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті (р.230)162,50,600131,50,29293,64,60-31,0-0,322562,14,31 Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

  (р.240)2,00,01507,61,11184,32,02505,61,10676,70,91РАЗОМ164,50,61639,11,4600,36,83474,60,793361,25,432. Розрахунки з дебіторами та інші оборотні активи Векселі одержані (р.150)1177,04,4117,50,261126,21,92-1059,5-4,141008,71,66 за товари, роботи та послуги (р.160)10881,540,6815016,232,8614947,725,554134,7-7,82-68,5-7,31 з бюджетом (р.170)--279,90,61325,70,56279,00,6145,8-0,05 за виданими авансами (р.180)--12594,727,5613878,223,7212594,727,561283,5-3,84Продовження додатку В

  1234567891011 із внутрішніх розрахунків (р.200)504,01,881006,42,21189,42,03502,40,32183,0-0,17 Інша поточна дебіторська заборгованість (р.210)1201,74,49477,61,0567,30,12-724,1-3,44-410,3-0,93 Інші оборотні активи (р.250)840,03,14344,20,75932,31,59-495,8-2,39588,10,84РАЗОМ14604,254,5929836,565,2932466,855,4915232,310,72630,3-9,803. Запаси Виробничі запаси (р.100)5148,919,256907,115,115150,78,801758,2-4,14-1756,4-6,3 Незавершене виробництво (р.120)4013,315,003799,38,315620,69,61-214,0-6,691821,3-1,30 Готова продукція (р.130)2799,910,474478,79,811227,619,201478,8-0,676748,99,4 Товари (р.140)18,40,0728,50,0622,30,0410,1-0,01-6,2-0,02РАЗОМ11980,544,7915213,633,2822021,237,653233,1-11,516807,64,37 Витрати майбутніх періодів (р.270)2,90,0112,50,0319,50,039,60,027,00-0,4 РАЗОМ ОБОРОТНИХ КОШТІВ26752,10100,0045701,70100,0038507,80100,0018949,60х12806,10хДодаток Г

  Оборотність оборотних коштів ВАТ “Полтавський ТРЗ” за 2006 2008 роки

  Показники 2006рік2007 рік2008 рікВідхилення (+,-) 2007 року від 2006 рокуВідхилення (+,-) 2008 року від 2007 рокуабсолютне, тис.грн.відносне, %абсолютне, тис.грн.відносне, %123456781. Середні залишки оборотних коштів, всього, тис.грн.26413,836219,232088,759805,437,12-4130,4543,821.1. Грошових коштів,тис. грн.163,7401,8319,7238,1145,45-82,177,331.2. Коштів у розрахунках, тис.грн.12378,622220,3511151,659841,7579,51-11068,740,191.3 Матеріальних цінностей, тис.грн.13871,513597,0518617,4-274,45-1,985020,3536,922. Виручка від реалізації (продукції, робіт, послуг) без ПДВ, тис.грн.50020,177366,970255,327346,854,67-7111,655,432.1 Одноденна виручка, тис.грн.138,94214,91334,0475,9754,67119,1355,433.Оборотність оборотних коштів, дні190,11168,53155,94-21,58-11,35-12,59-7,47

  Продовження додатку Г

  123456783.1. Грошових коштів, дні1,181,876,940,6958,475,07271,123.2. Коштів у розрахунках, дні89,09103,3993,2614,316,05-10,139,83.3. Матеріальних цінностей, дні99,8463,2755,73-36,57-36,63-7,54-11,924.Число оборотів оборотних коштів, раз1,892,142,310,2513,230,177,944.1. Грошових коштів, раз305,56192,4851,84-113,08-37,01-140,64-73,074.2. Коштів у розрахунках, раз4,043,483,86-0,56-13,860,3810,924.3. Матеріальних цінностей, раз3,615,696,462,0857,620,7713,535. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів0,5280,4680,433-0,06-11,36-0,035-7,486. Вивельнення (-), залучення (+) оборотних коштів у звязку зі зміною їх оборотності, тис.грн.х-4637,76-4205,56хх432,20х

   

  Продовження додатку Г

  123456786.1. Грошових коштів, тис.грн.Х148,291693,58хх1545,29х6.2. Коштів у розрахунках, тис.грн.Х3073,21-3383,83хх-6457,04х6.3. Матеріальних цінностей, тис.грн.х-7859,26-2518,66хх5340,6х

  Похожие работы

  << < 13 14 15 16 17