Ватикан - держава без податків

Відносини італійської держави з Римо-католицькою церквою регулюються спеціальними угодами - Латеранський конкордат, підписаним главою італійського уряду Муссоліні і статс-секретарем Святого

Ватикан - держава без податків

Информация

Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

Ватикан - держава без податків

 

Зміст

 

Вступ

1. Історичний аспект вивчення економіки держави Ватикан

2. Економічна основа держави Ватикан

3. Основні джерела доходів держави Ватикан

Висновки

Список використаних джерел

 

Вступ

 

Ватикан - папське держава-місто, резиденція глави католицької церкви, розташований в західній частині Риму - столиці Італії, на пагорбі Монте-Ватикан. Ватикан був створений на основі виданого Папою, як главою католицької церкви Конституції від 1 червня 1929 р. , і майже з усіх боків обнесений кам'яною стіною;

Глава держави - Папа - обирається довічно таємним голосуванням дорадчого органу - колегією кардиналів, що призначаються папою довічно. Папі належить верховна законодавча і виконавча влада. Функції прем'єр-міністра виконує держсекретар.

Адміністративне управління територією Ватикану здійснює спеціальна Папська комісія у складі 5 кардиналів і підлеглий їй губернатор. У 1968 з метою управління була створена Консульт - дорадчий орган до складу якого входить 30 чоловік мирян (24 з них проживають у Римі, а 6 почесні члени - іноземці).

Охорона Ватикану і церемоніальні функції покладені на швейцарську гвардію.

Економіка Ватикану є своєрідним унікумів, оскільки функціонує без податкової системи.

Тому, тема даного реферату «Ватикан - країна без податків» передбачає розкриття ключової проблеми: як держава може існувати без основного джерела доходів переважної числа країн - податків. Відповідно до даної проблемою роботи можна укласти, що метою даного реферату є розкриття економічної основи держави Ватикан, і виявити першочергові завдання, а саме:

 розкрити історичний аспект функціонування держави Ватикан;

 виділити головні напрямки його економічної діяльності;

 розглянути основні джерела його доходів.

 

1. Історичний аспект вивчення економіки держави Ватикан

 

Назва «Ватикан» походить від назви однойменного пагорба на березі Тибру, на якому в період раннього середньовіччя був побудований палац, що став з кінця 14 століття постійною резиденцією глави католицькоїцеркви. Після об'єднання Італії і приєднання до неї Риму в 1870 році було покладено край світської влади римського папи. Папа не визнав об'єднаного італійської держави, оголосив себе «ватиканським в'язнем». Конфлікт між «святим престолом» і урядом Італії була ліквідована в 1929 році Латеранські угоди. Згідно з цими угодами, було утворено держава Ватикан, визначені його нинішні кордони і за «святим престолом» визнавався безперечний суверенітет у міжнародній області. Італія виплачувала Ватикану щорічну грошову компенсацію, а католицизм признавався державною релігією Італії.

Держава Міста Ватикану не має кодифіковану конституції. Вона складається з Основного Закону 2001 р. і актів, Латеранські угоди, що включають три акти: Політичний договір між Святим престолом і Італією, Конкордат і Фінансову конвенцію, діють і понині. Політичний договір визнає за Ватиканом суверенітет у міжнародних справах, а за Святим престолом - виняткову й необмежену владу і юрисдикцію над Ватиканом. Конкордат регулює відносини між римсько-католицькою церквою і італійською державою. Фінансова конвенція вирішує питання компенсації Святому престолу втрат у зв'язку з ліквідацією Папської області. Конкордат двічі доповнювався в післявоєнний час. Латеранські угоди в 1984 р. було замінено новим законодавчим актом, який, подібно попередникові, встановлював повний суверенітет Папського престолу (юрисдикція Папи Римського) всередині Ватикану. На відміну від попереднього, новий конкордат надає італійцям формально повну свободу вибору релігії.

Крім державних у Ватикані функціонують церковні органи. Так, вищими консультативними органами служать Вселенський Собор римсько-католицької церкви, Колегія кардиналів і Єпископський синод. Політичної, релігійної та економічною діяльністю римсько-католицької церкви керує Римська курія. У її складі - Державний Секретаріат, інші секретаріати, Рада з державним справах, шість канцелярій, три трибуналу, десять згромаджень (духовних відомств) та інші служби. Ці церковні органи, безумовно, впливають і на вирішення низки державних справ.

Як випливає з Політичного договору й Основного Закону, головною метою створеного держави є забезпечення незалежності тата в здійсненні "його вселенської місії".

Ватикан має всі атрибути суверенної держави, крім армії (охорона територіальної цілісності довірена Італії).

Ватикан - абсолютна теократична монархія. Законодавча, виконавча і судова влада належить папі, довічно що обирається колегією кардиналів. Функції прем'єр-міністра виконує державний секретар. Адміністративне управління територією здійснює губернатор, який призначається папою.

В даний час Ватикан відіграє активну роль у міжнародних відносинах, підкреслює свою зацікавленість у розвитку позитивних міжнародних процесів, вважаючи, що нормальний політичний клімат у світі забезпечить більш сприятливі умови для діяльності католицької церкви і буде сприяти підвищенню її престижу на міжнародній арені.

Ватикан виступає з конструктивних позицій з ключових міжнародних проблем, включаючи ліквідацію зброї масового знищення, врегулювання регіональних конфліктів, охорону навколишнього середовища. У центрі уваги Ватикану - проблеми світу, що розвивається (відсталість, бідність, голод і злидні, безробіття), насамперед у країнах Азії, Африки та Латинської Америки.

Позиції Ватикану та його роль визначаються тим впливом, який має католицька церква на маси віруючих, і тим контролем, який Ватикан, як найбільший релігійно-ідеологічний центр католицизму, здійснює над масовими католицькими організаціями, численними католицькими навчальними закладами, католицької печаткою, радіо, кіно, телебаченням.

Роль Ватикану в світовій політиці та економіці визначається його впливом на католицьке населення планети (близько 1 млрд. чоловік), і виходить за межі його території. З допомогою величезного апарату церковнослужителів (св. 400 тис. священиків, понад 1 млн. членів чернечих і полумонашескіх орденів), католицьких організацій, благодійних товариств Ватикан надає безпосередній вплив на політичне життя Італії і ряду інших капіталістичних країн світу, населення яких сповідує католицизм.

Держава бере участь у 33-х міжнародних (міжурядових) організаціях та органах (наприклад, в Міжнародному агентстві з атомної енергії, Міжнародної організації праці), є спостерігачем в ООН, бере участь у десяти регіональних міжурядових організаціях та органах (у тому числі є членом ОБСЄ і делегатом Ліги арабських держав).

Таким чином, можна зробити висновок, що держава Ватикан, незважаючи на невелику площу займаної території, відіграє важливу роль у міжнародній політичного та економічного життя, оскільки значно впливає на католицьке населення світу, концентрує величезні фінансові ресурси і бере участь при вирішенні важливих проблем світового масштабу.

 

2. Економічна основа держави Ватикан

 

Економіка Ватикану заснована тільки на обслуговуванні Папської резиденції і туристів, проте сюди стікаються величезні фінансові кошти всього католицького світу, що і є основою багатства цього крихітного за розмірами держави.

Ватикан має в своєму розпорядженні великої нерухомістю в Європі, Латинській Америці, співпрацює з міжнародними банками і монополіями (банк Ротшильда, Моргана, «Креді Сюіс» тощо) та італійськими банками (Банк Риму, Комерційний банк Італії, Банк «Святого Духа» та багатьма іншими) . Вклади Ватикану в італійські банки складають 32 000 млрд. лір.

Ватикан володіє великими капіталами, інвестованими у промислові підприємства різних країн - США, Швейцарії, Великобританії, Франції та деяких латиноамериканських, але близько 3 / 4 капіталів Ватикану вкладено в Італії. Ватикан є учасником низки концернів (у сфері виробництва електрики, гумової, хімічної та інших галузей промисловості і т. п. ). Ватикан проник в усі сектори економіки Італії і володіє акціями багатьох компаній в електронній, хімічній, текстильній, харчовій і інших галузях промисловості. Майно Ватикану в США оцінюється в 40 млрд. дол

Ватикан є, також, великим земельним власником в Італії, Іспанії, ФРН та інших країнах (сплачується з орендованих земель десятина служить джерелом величезної прибуток). Також в Італії йому належить 482 тис. га оброблюваної площі, включаючи кілька тис. га. в районі Рима.

Таким чином, не дивлячись на те, Ватикан, держава-карлик, не має власної промисловості, населення не займається сільським господарством, його участь у світовій економіці відчутно, оскільки він є великим власником капіталу, землі і має добре налагодженими зв'язками з міжнародними організаціями та банками .

 

3. Основні джерела доходів держави Ватикан

 

Економічну основу діяльності держави в ім'я здійснення папою "вселенської місії" складають доходи, які надходять до Ватикану з трьох головних джерел:

а) Інститут релігійних справ;

б) "Грош Святого Петра" (пожертвування віруючих особисто Папі Римському);

в) власна підприємницька діяльність (доходи від туризму, продажу поштових марок, капіталовкладень).

Отже, «Інститут у справах релігії» є Центральним банком Ватикану. Він був заснований в 1887году. Згодом у 1989 році він був реорганізований, і в

Похожие работы

1 2 >