Вартість грошей та способи її вимірювання. Форми кредиту і його види

За формою залучення кредиторів до кредитних операцій банківський кредит буває двосторонній, консорціумний (синдикатний), паралельний (багатосторонній). У двосторонньому кредиті беруть участь

Вартість грошей та способи її вимірювання. Форми кредиту і його види

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
бто він сприяє обороту товарів. Таким чином, комерційний кредит сприяє прискоренню кругообігу капіталу у грошовій формі як на окремих підприємствах, так і в цілому в суспільстві.

Рух комерційного кредиту збігається з рухом промислового капіталу: зі зростанням обсягів промислового виробництва цей вид кредиту розширюється, а зі зменшенням - звужується. Обсяги комерційного кредиту падають під час економічної, ще більше платіжної кризи, як це відбувається наразі у нас в Україні.

4. Аванс, як різновид міжгосподарського кредиту є одним із джерел формування оборотного капіталу підприємств, що його отримало.

5. Лізинг, як різновид міжгосподарського кредиту, у нашій державі знаходиться на початковій стадії розвитку, у країнах з розвиненою економікою - одним із поширених способів продажу праці.

6. Банківський кредит має переваги над комерційним тим, що він надає можливість вибору постачальника товарів.

P. S.

Активізація дешевого і довгострокового кредитування державними та комерційними банками реального сектора економіки дозволить забезпечити підприємства обіговими коштами, відновити вітчизняне промислове виробництво та підняти економіку країни на вищий ступінь розвитку.

Кредитор останньої інстанції - це, як правило, Національний банк України, до якого може звернутися банк або інша кредитна установа для отримання рефінансування у разі вичерпання інших можливостей рефінансування.

Основними засадами грошово-кредитної політики є - комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, що дають можливість Національному банку України з допомогою інструментів (засобів та методів) грошово-кредитної політики здійснювати регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України як монетарної передумови для економічного зростання і підтримки високого рівня зайнятості населення..3. Задача №4

Умова задачі:

Визначити термін обігу коштів у розрахунках по операції факторингу. Розмір кредиту склав 20 тисяч грн., річна ставка 180%, плата за кредит 500 грн.

Теорія:

Що таке факторинг?

Це короткотерміновий кредит.

Факторинг - (від англ. Factoring - посередник) фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою:

 1. миттєвого отримання більшої частини платежу;
 2. гарантії повного погашення заборгованості;
 3. зниження витрат по веденню рахунків.

Як правило клієнт є постачальником, який віддає факторинговій компанії право на отримання платежу за товари або послуги. Факторингова компанія відразу виплачує клієнту від 70% до 90% потрібних йому грошей у виді кредиту, а залишок (без проценту за кредит та комісію за факторингові послуги) перераховують після стягнення всього боргу.

Спочатку факторинг з'явився як операція торговельних посередників, а потім отримав форму кредитування.

Розвязок 1способом:

Застосуємо формулу:

 

Pt=P0 (1+rt)

 

де:

Pt - ЦЕ РОЗМІР КРЕДИТУ ТА ПЛЮС ПЛАТА ЗА НЬОГО

P0 - ЦЕ ЧИСТИЙ РОЗМІР КРЕДИТУ

r - річна ставка

t - це термін обігу коштів, що слід знайти в задачі.

 

20000+500=20000 (1+1,8t/365)

20500=20000+20000*0,005t

100t = 500

t = 5

 

Відповідь: за пять днів користування кредитом у розмірі 20000 грн. при 180% річних слід буде сплатити додатково 500 грн.

Розвязок 2 способом:

1. Складемо пропорцію: 20 тис. грн. це 100%, а Х грн. за рік складе 180%.

 

20000 - 100%

Х - 180% Х=36000

 

Вирахувавши пропорцію і знайшли, що плата за рік користування кредитом у сумі 20 тис. грн. з 180% річною ставкою буде 36 000 грн.

2. Якщо 36 000 грн. розділити на 360 банківських днів то отримаю скільки йде переплата за 1 день користування кредитом у сумі 20 000 грн.: 36 000/360 = 100 грн. у день.

3. То 500 грн. буде за 5 днів.100*Х=500 Х=5 Відповіді у двох варіантів однакова.

Список використаної літератури

 

 1. Автор, назва книги (журналу тощо), рік випуску
 2. Закон України:
 3. "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р., зі змінами й доповненнями
 4. В.М. Іванов "Гроші і кредит" курс лекцій друге видавництво. м. Київ-2001
 5. Бланк І.А. Словник - довідник Фінансів менеджменту А. Демківський "Гроші та кредит". Навчальний посібник рекомендований МОН України. Випуск у м. Києві-2007
 6. Загальна редакція доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України М.І. Савлука "Гроші та кредит". м. Київ - 2001
 7. Журнал "Фінанси України" №2,4,6-7. Видання 2008
 8. Стаття Василя Петьовки, Народного депутата України, "Старий Замок "Паланок".
 9. Адреса для посилань на цю статтю: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/26751

A

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5