Варіанти інвестування грошових коштів

В цілому ситуація на підприємстві критична. Недостача оборотних коштів і великі витрати на сировину і матеріали призвели до зменшення обсягів

Варіанти інвестування грошових коштів

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти інвестування грошових коштів

 

1. Інвестування грошових коштів за рахунок прибутку

 

В результаті проведення аналізу фінансових ресурсів було виявлено недостачу оборотних коштів на суму 376 тис. грн., внаслідок чого підприємство скоротило випуск товарної продукції і було вимушене ліквідувати дільницю по виробництву корпусних меблів. Одним з варіантів інвестування грошових коштів в оборотні засоби підприємства, при умові максимального завантаження виробничих площ, може бути інвестування за рахунок прибутку. Це надасть можливість підвищити обсяг випуску товарної продукції, збільшити прибуток, зменшити постійні витрати.

а ) диван - ліжко:

 

Виручка від реалізації = Р * К = 388,90 * 3600 = 1400040 грн.

 

де: К - об'єм продажу, шт.

Р - ціна диван - ліжк, грн.

 

Валові витрати = V * K + FC = 311,52 * 3600 + 82102 = 1121472 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1400041 - 1121472 = 278569 грн.

 

Малюнок 1 Структура виручки від реалізації диванів

 

б ) крісло:

 

Виручка від реалізації = Р * К = 158,20 * 7200 = 1139040 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 108,98 * 7200 + 82102 = 866758 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1139040 - 866758 = 272282 грн.

 

Малюнок 2 Структура виручки від реалізації крісел

 

Балансовий прибуток від реалізації диванів та крісел становить 550851 грн.

Податок на додану вартість = 550851 * 0,2 = 110170,2 грн.

Податок на прибуток = 550851 * 0,3 = 165255,3 грн.

Чистий прибуток = 550851 - 110170,2 - 165255,3 = 275425,5 грн.

Як бачимо з розрахунків підприємство не в змозі погасити недостачу оборотних коштів за рахунок прибутку. Проаналізувавши кошторис витрат на виробництво диванів можна зробити висновок, що 57,48 % затрат складають затрати на матеріали, отже потрібно шукати комплексні шляхи виходу підприємства з кризового стану знижуючи собівартість виготовлення продукції і шукаючи зовнішні та внутрішні джерела інвестування.

 

2. Інвестування грошових коштів за рахунок внутрішніх резервів підприємства та банківського кредиту

 

Оскільки у підприємства немає оборотних коштів для того щоб розширити виробництво товарної продукції потрібно шукати внутрішні резерви зниження собівартості. Одним з напрямків зниження собівартості може бути зменшення витрат на сировину і матеріали.

 

Таблиця 1 Витрати на сировину і матеріали для виробництва диванів

Назва: сировини, матеріалуОдиниця виміруЦіна грн.Норма витратСумагрн.12345СировинаЧМЗ хвойнам3216,660,041468,98ЧМЗ тверда заготовкам3298,180,000340,10ДВПм21,968,274816,22Фанера 16 мм.м3589,760,001761,04Пластікп / м0,0454,40,20Заготовка шпонам21,772,95,13м21317,950,00273,56ДСПм32350,06615,51Всього сировина:50,74МатеріалиСмолакг.0,881,3731,21Шліферм28,000,01030,08Клей ПВАкг.3,790,62,27Нітролаккг.4,490,41,80Розчинниккг.1,920,03520,07Тканина меблевам28,357,562,62Тікм21,544,216,48Нитки х / бкот.2,120,3320,70Нитки капроновіп / м0,026,30,13Ватінм27,753,89630,19Паролонкг.11,410,22,28Пружинний блокм215,212,436,50Шнур круглийкг.4,850,0820,40Опора 1285шт.0,052,020,02Планкашт.0,0120,02Фіксаторшт.0,0120,02Колпачокшт.0,012,020,02Гудзикшт.0,0418,180,73Стяжка 445шт.0,068,4240,51Гвинт М8 х 80шт.1,842,023,71Марліям20,600,0050,003Шурупикг.3,220,1270,41Гвіздкикг.1,400,1330,19Всього матеріали:150,34Всього сировина і матеріали201,08

Як бачимо з структури витрат на сировину і матеріали, 41,6 % витрат займає меблева тканина і 20,08 % ватин тому, з допомогою технолога, переглянувши норми на споживання вдалось зменшити їх питому вагу в собівартості продукції до 52,66 % , це в свою чергу надасть можливість, зменшити собівартість виготовлення диванів і збільшити прибуток від реалізації.

 

Таблиця 2 Cтруктура собівартості, виготовлення дивану, по статтям затрат

N

п/пСтатті витратСобівартість по фактутис. грн.1231.Сировина50,742.Матеріали150,37Сушка дерева3,484.Фонд оплати праці18,205.Відрахування на заробітну плату9,286.Затрати на утримання і експлуатацію обладнання21,687.Цехові затрати14,808.Всього: цехова собівартість268,319.Загальнозаводські затрати36,7010.Всього: виробнича собівартість305,0111.Невиробничі затрати

9,5212.Всього: повна собівартість314,53

Малюнок 3 Питома вага витрат на сировину і матеріали в собівартості виготовлення дивану

 

Точка беззбитковості:

 

FC

Qc =

P V

 

де: Qc - критичний об'єм продажу, шт. ;

FC - умовно-постійні виробничі витрати, грн. ;

Р - ціна одиниці продукції, грн. ;

V - змінні виробничі витрати, грн.

Умовно - постійні витрати ( FC ) :

амортизаційні відрахування - 4118 грн.

комунальні витрати - 19200 грн.

управлінські витрати - 58784 грн.

Всього 82102 грн.

Змінні виробничі витрати на одиницю виготовлення продукції ( V ) :

сировина - 50,74 грн.

матеріали - 150,34 грн.

сушка деревини - 3,48 грн.

фонд заробітної плати - 18,20 грн.

утримання обладнання - 21,68 грн.

Всього 268,44 грн.

 

FC 82102

Qc = = = 619 шт.

P - V 401,11 - 268,44

 

де: Р - ціна диван ліжка, 401,11 грн.

Знизивши собівартість виготовлення продукції підприємство, за рахунок кредиту, може розширити виробництво продукції і збільшити оборотні кошти. Банк надає підприємству кредит для збільшення оборотних коштів в розмірі 376 тис. грн. терміном на один рік, під 70 відсотків річних. Після закінчення строку користування кредитом підприємство повинно буде повернути банку, з врахуванням відсотків 639,2 тис. грн.

Виручка від реалізації = Р * К = 401,11 * 3600 = 1443996 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 268,44 * 3600 + 82102 = 998486 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1443996 - 998486 = 445510 грн.

Будуємо графік розрахунку точки беззбитковості:

 

Витрати

 

c

248287 Q

 

 

реалізація продукції

валові витрати

 

змінні виробничі

витрати

умовно - постійні витрати

82102

 

0 619 Штук

Малюнок 4 Графік розрахунку точки беззбитковості (диван - ліжко)

 

Таблиця 3 Витрати на сировину і матеріали для виробництва крісел

Назва: сировини, матеріалуОдиниця виміруЦіна грн.Норма витратСума грн.12345СировинаЧМЗ хвойнам3216,660,00511,10ЧМЗ тверда заготовкам3298,180,000170,0512345ДВПм21,962,8635,61ДСПм32350,0286,58Шпонм31,170,250,44Всього сировина:13,78МатеріалиСмолакг.0,880,61680,55Шліферм28,000,0260,21Клей ПВАкг.3,790,722,73Нітролаккг.4,490,090,40Розчинниккг.1,920,00740,01Тканина меблевам28,353,025,05Тікм21,544,216,48Нитки х / бкот.2,120,20,42Нитки капроновіп / м0,023,90,08Ватінм21,383,54,83Ватнікм27,750,524,03Паролонкг.11,410,910,27Пружинний блокм215,210,263,95Шнур круглийкг.4,850,0160,08Опора 1285шт.0,0440,16Мішковинам21,540,85251,31Гудзик 1832 - 86шт.0,0410,10,40Стяжка 445шт.0,068,4240,51Гвинт М8 х 80шт.1,840,2860,53Шайба М 8,2шт.3,450,3741,12Гайка М 8,5шт.4,800,0430,21Гвіздкикг.1,400,040,06Скоба 417кг.3,450,320,96Шурупикг.3,220,0480,15Всього матеріали:64,5Всього сировина і матеріали78,28

Зменшивши норму витрат на меблеву тканину і ватин ми зменшили їх питому вагу в собівартості продукції на 8,54 грн.

 

Таблиця 4 Cтруктура собівартості, виготовлення крісла, по статтям затрат

N п/пСтатті витратСобівартість по фактутис. грн.1231.Сировина13,782.Матеріали65,4Сушка дерева1,314.Фонд оплати праці7,135.Відрахування на заробітну плату3,566.Затрати на утримання і експлуатацію обладнання13,727.Цехові затрати12,128.Всього: цехова собівартість102,699.Загальнозаводські затрати22,2310.Всього: виробнича собівартість124,9211.Невиробничі затрати3,2712.Всього: повна собівартість128,19

Малюнок 5 Питома вага витрат на сировину і матеріали в собівартості виготовлення крісел

Точка беззбитковості:

Умовно - постійні витрати ( FC ) :

амортизаційні відрахування - 4118 грн.

комунальні витрати - 19200 грн.

управлінські витрати - 58784 грн.

Всього 82102 грн.

Змінні виробничі витрати на одиницю виготовлення продукції ( V ) :

сировина - 13,78 грн.

матеріали - 64,5 грн.

сушка деревини - 1,31 грн.

фонд заробітної плати -7,13 грн.

утримання обладнання -13,72 грн.

Всього 102,44 грн

 

FC 82102

Qc = = = 762 шт.

P - V 210,21 - 102,44

Будуємо графік розрахунку точки беззбитковості:

 

Витрати

 

c

160180 Q

 

 

реалізація продукції

валові витрати

 

Похожие работы

1 2 3 > >>