Важливі питання з ділового українського спілкування

Текст протоколу складається із вступної та основної частин, у вступній частині після слова «Присутні» зазначають прізвища присутніх на засіданні членів

Важливі питання з ділового українського спілкування

Контрольная работа

Иностранные языки

Другие контрольные работы по предмету

Иностранные языки

Сдать работу со 100% гаранией

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання

Сєвєродонецьке відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни:"Українська мова професійного спілкування"

Варіант №20

Важливі питання з ділового українського спілкування

 

 

Виконав: студент групи УФЗ-103

Спеціальності фінанси та кредит

Пчелінцева О.М

Перевірив: Курінна І.М.

 

 

 

Сєвєродонецьк,2010 р.

 

Документи, їх різновиди. Дати характеристику одному з довідково-інформаційних документів

 

Основною класифікаційною ознакою конкретного документа є його зміст, зокрема, відношення зафіксованої в ньому інформації до особи, структури, предмета або до напрямку діяльності укладача чи адресата. Відповідно до цього і згідно з унормованими вимогами за ознаками класифікації та групами вирізняють види документів, що наведені у таблиці 1.1

 

Таблиця 1.1 Різновиди документів

Ознаки класифікаціїГрупиЗа найменуванням (назвою)1

Автобіографія, акт, довідка,

доручення, заява, інструкція, лист, протокол та ін.За змістом і спеціалізацієюЗагальні;

з адміністративних питань;

з питань планування оперативної діяльності;

із питань підготовки та розподілу кадрів;

спеціалізовані: з фінансово-розрахункових і комерційних питань, бухгалтерського

обліку, постачально-збутові, зовнішньоторговельної та кредитної діяльності та ін.За призначеннямЩодо особового складу: організаційно-розпорядчі, кадрово-контрактні;

довідково-інформаційні; господарсько-договірні;

обліково-фінансові, господарсько-претензійні, зовнішньоекономічніЗа походженнямСлужбові (офіційні) укладаються працівниками, які офіційно уповноважені від імені установи, закладу

це робити, для вирішення службових питань

Особисті (приватні) укладаються будь-якою особою для вирішення індивідуальних питаньЗа місцем укладанняВнутрішні, що мають чинність у межах установи, закладу, де їх укладено

Зовнішні, що є чинником або результатом спілкування з іншими підприємствами, організаціями, особамиЗа напрямом (і прямуванням)Вхідні, що надходять до закладу, підприємства, фірми

Вихідні, що адресовані за межі установи, організаціїЗа способом виготовлення, структурними ознаками (формою) і ступенем стандартизації й регламентаціїСтандартні, типові укладаються на трафаретних, бланкових паперах із захисними символами в суворо регламентованій послідовності (паспорт, свідоцтво, атестат, диплом, військовий квиток тощо)

Ці документи мають відповідну позначку вгорі праворуч, а користування ними попередньо обумовлюється угодою, розпискою тощо про міру відповідальності в разі розголошення їхнього змісту.

У свою чергу, документи поділяються за призначенням та за найменуванням. Останні можуть називатися однаково, але виконувати різні функції. Класифікація документів за призначенням і найменуванням наведені у таблиці 1.2

 

Таблиця 1.2 Класифікація документів за призначенням і найменуванням

Призначення (спеціалізація)Назва (найменування)Документи в управлінській діяльностіОрганізаційні документиПоложення

Статут

Інструкція

Правила

Постанова

Ухвала

Розпорядження

Накази та витяги з наказу

ВказівкиРозпорядчі документиДовідково-інформаційні документиАкти

Відгуки

Висновки

Довідки

Доповіді

Службові, доповідні та пояснювальні

записки

Запрошення (повідомлення)

Пропозиції

Звіти

Огляди

Плани робіт

Оголошення

Протоколи та витяги з протоколу

Службові листи (офіційна кореспонденція)

Телеграми

Факси

ТелефонограмиДокументи з кадрово-контрактових питаньАвтобіографії

Заяви

Контракти

Особові листки (анкети)

УгодиОсобисті офіційні документиХарактеристики

Доручення

Заповіти

Заяви

Посвідчення

Розписки

Списки. ПерелікиСпеціалізована документаціяДокументи з господарсько-договірної діяльностіДоговір на постачання

Договір підрядуДокументи з посередницької діяльностіДоговір на матеріальну відповідальність

Договір на спільну діяльність

Договори оренди обладнання, транспорту, приміщення

Договори щодо створення нових форм господарювання Господарські договори в науковій діяльності

Договори про взаємовідносини підприємств і банку

Договори про надання посередницьких послугДокументи з господарсько-претензійної діяльностіДоговір про інформаційне обслуговування

Протоколи розбіжностей до договорів

Комерційні акти

Претензійні листи

Позовні заяви

Документи в банківській діяльностіДоговір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування

Договір на депозитний вклад

Кредитний договір

Договір про спільну діяльність

Договір лізингу (лізингова угода) Договір про пайовий внесокОбліково-фінансові документиАкт

Відмова від акцепту

Відомість

Гарантійний лист

Заява-зобов' язання

Заявка

Квитанція

Накладна

Оформлення відкриття рахунка

в банку

Заява

Картка зі зразками підписів

Чекові книжки (чеки)

Реєстр чеків

Платіжне дорученняДокументи з організації зовнішньоекономічної діяльностіКонтракти

Додаток (до контракту)

Запис бесіди

Протокол намірів

Договір

СтатутДокументи в рекламній діяльностіДоговір

Угода

Протокол це один з найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відбиваються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення.

Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа. Протоколи загальних зборів (нарад) підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій усі члени президії.

Протокол складають на основі рукописних, стенографічних, магнітофонних записів, зроблених під час засідання. Крім того, при оформленні протоколу використовуються подані до засідання матеріали тексти, тези доповідей і виступів, довідки, проекти рішень та ін. Протокол повинен відрізнятися повнотою і точністю викладу виступів і ходу зборів. У ньому необхідно відображувати всі міркування, які виникали в процесі обговорення, погляди і заяви, а також прийняті рішення.

Протокол має такі реквізити:

1) назву виду документа, яку пишуть посередині рядка;

2) порядковий номер протоколу;

3) назву зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада);

4) назву установи, підприємства чи організації, де відбулися збори, конференція;

5) дату проведення зборів, засідання, наради, яку пишуть нижче від назви організації з лівого боку. У цьому ж рядку з правого боку пишуть місце проведення (назву міста);

6) кількісний склад учасників, який пишуть з нового рядка. При великій кількості присутніх на засіданні їх список складають окремо й додають, а в протоколі зазначають лише загальну кількість. Якщо кількість учасників сягає 10 12 осіб, то вказують усіх присутніх;

7) посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії);

8) порядок денний, тобто питання, що їх розглядають на зборах, нараді або конференції. Питання у порядку денному формулюють у називному відмінку;

9) текст;

10) перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

11) підписи керівників зборів, засідання, конференції (голови й секретаря).

Залежно від повноти висвітлення процесу засідання протоколи бувають стислими і повними. В стислих протоколах зазначають прізвища доповідачів, теми доповідей, прізвища тих, хто виступив, рішення. За такими протоколами важко судити за перебіг зборів. Стислий протокол доцільно оформляти, коли є стенограми, тексти доповідей. Стисло протоколюють оперативні наради. В решті випадків слід складати повний протокол, який містить записи всіх виступів, а отже, відбиває роботу колективу, процес напрацювання рішення в сутичці думок, у дискусіях.

Проведенню таких заходів колегіальних органів передує велика підготовча робота, в ході якої складають низку документів, що супроводжують протокол: порядок денний, списки учасників засідання, списки запрошених, тексти доповідей чи тези виступів, довідки щодо обговорюваних питань, проекти рішень (постанов) із кожного питання порядку денного засідання.

Протокол ведуть під час засідання колегіального органу. Якщо засідання стенографують або записують на магнітну плівку, то протокол можуть складати після розшифрування записів. Веде протокол технічний секретар чи обрана особа. Призначення особи для протоколювання - важливий етап підготовки роботи колегіального органу, оскільки від її кваліфікації, вміння вникатив суть обговорюваних питань та обізнаності в них залежить якість запису виступів.

Протоколи можна оформляти від руки в спеціальному прошнурованому журналі або за допомогою друкарської машини чи іншої оргтехніки.

Оформляють протоколи на чистих аркушах паперу формату А4 або на загальних чи спеціальних бланках підприємства, організації, установи.

Назву виду документа (ПРОТОКОЛ) розташовують зліва або посередині рядка. Вона зумовлює особливості викладу й побудови тексту документа, характеризує його при

Похожие работы

1 2 3 > >>