Вагон пасажирський жорсткий

В повітроохолоджувачі кипить рідкий фреон при низькому тиску і низькій температурі, охолоджуючи повітря, яке подається системою вентиляції у вагон. Пара

Вагон пасажирський жорсткий

Курсовой проект

Транспорт, логистика

Другие курсовые по предмету

Транспорт, логистика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство транспорту та звязку України

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Кафедра «Вагони»

 

 

 

 

 

 

ВАГОН ПАСАЖИРСЬКИЙ ЖОРСТКИЙ

 

Курсова робота з дисципліни Енергохолодильні системи вагонів

та їх технічне обслуговування

Пояснювальна записка

ЕХСП − 03613.00.00.00.ПЗ

 

 

 

Керівник:

В.М. Іщенко

2009р

 

Розробив: студент

В.В. Войтенко

Група 4 − В

2009р

 

 

 

2009

ЗМІСТ

 

Вступ

1 Визначення площі теплопередаючих поверхонь огородження кузова вагону

2 Розрахунок зведеного коефіцієнта теплопередачі огородження кузова вагону

3 Теплотехнічний розрахунок вагону та визначення холодопродуктивності холодильної машини

4 Опис прийнятої схеми холодильної машини та системи охолодження

5 Побудова в I−d діаграмі процесів обробки повітря в системі охолодження

6 Побудова в lg p−i діаграмі циклу холодильної машини та його розрахунок

7 Визначення обємних коефіцієнтів поршневого компресора

8 Розрахунок основних параметрів поршневого компресора (діаметра циліндра та ходу поршня)

9 Визначення енергетичних коефіцієнтів та потужності, що споживається компресором

10 Розрахунок трубопроводів

11 Індивідуальне завдання (розрахунок і конструювання конденсатора)

12 Основні вимоги охорони праці та техніки безпеки при експлуатації холодильної установки

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

 

Санітарно − гігієнічні вимоги передбачають створення у вагоні комфортних умов для пасажира, оберігаючих його від дії недостатку кисню, надмірної жари або холоду.

Одна з умов комфорту - це поєднання в найсприятливіших межах температури, вологості і швидкості переміщення повітря в зоні знаходження людини. Забезпечення цих умов у вагоні ускладнюється низькою теплостійкістю кузова, малим об'ємом приміщення, що приходиться на одного пасажира, а також швидкою зміною кліматичних зон і погодних умов протягом доби. Донести повітря у вагоні до потрібної кондиції допомагає установка кондиціонування повітря, що складається з систем опалювання, охолоджування і вентиляції.

Під терміном «кондиціонування повітря» розуміється така його обробка, в результаті якої повітря насищається киснем, міняє свою вологість, нагрівається або охолоджується до температури, найсприятливішої для людини.

Основою установки кондиціонування повітря є холодильна машина. Сучасний рівень техніки отримання штучного холоду дозволяє робити такі пристрої практично повністю автоматизованими, компактними і надійними. Це зводить до мінімуму об'єм робіт при технічному огляді і ремонті пасажирського вагону, максимально збільшивши при цьому час роботи устаткування між плановими видами технічного обслуговування.

Додатковий комфорт для пасажирів створює охолоджувач питної води, а також наявність у вагонах − ресторанах шаф − холодильників.

В даній курсовій роботі розрахована парова компресійна, одноступеневого стиснення холодильна машина з одноступеневим стисненням, яка працює на холодоагенті R134а.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ТЕПЛОПЕРЕДАВАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ОГОРОЖІ КУЗОВА ВАГОНА

 

Площа теплопередавальних поверхонь огорожі кузова вагона визначається згідно з геометричними розмірами та плануванням вагона.

 

Рисунок 1.1 − Поперечний переріз вагона

 

Кут , що обмежує дугу даху, визначається конструктивними параметрами за формулою:

 

,(1.1)

 

де зовнішня ширина вагона, м;

радіус даху у середній частині, м;

− радіус даху у бічних стін, м.

 

.

 

Площа теплопередавальних поверхонь підлоги пасажирського вагона визначається, не враховуючи площу підлоги тамбурів (дивись рисунок 1.2).

,(1.2)

 

де − довжина кузова вагона, не враховуючи довжину тамбурів, м.

 

м2,

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 − Планування пасажирського вагона

 

Площа теплопередавальних поверхонь бічних стін пасажирського вагона знаходиться за формулою:

 

, (1.3)

 

де − площа теплопередавальних поверхонь кожної бічної стінки вагона без врахування площі вікон, м.

Площа теплопередавальної поверхні бічної стінки вагона без врахування площі вікон знаходиться за формулою:

 

; (1.4)

, (1.5)

де − сумарна площа вікон бічної стінки вагона, м2.

Сумарна площа вікон бічної стіни вагона знаходиться за формулою:

 

, (1.6)

 

де ширина вікна, м;

висота вікна, м;

кількість однакових вікон бічної стіни вагона.

 

м2,

м2,

м2,

м2,

м2.

 

Площа теплопередавальних поверхонь даху знаходиться за формулою:

 

(1.7)

м2.

 

Площа теплопередавальних поверхонь торцевих стін знаходиться за формулою:

 

(1.8)

м2.

 

Сумарна площа теплопередавальних поверхонь огорожі кузова вагона:

 

(1.9)

м2.

 

2. РОЗРАХУНОК ЗВЕДЕНОГО КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖЕНЯ КУЗОВА ВАГОНА

 

Основним показником теплотехнічної якості кузова вагона є коефіцієнт теплопередачі.

Коефіцієнт теплопередачі багатошарової плоскої стінки, Вт/м2∙К:

 

,(2.1)

 

де − коефіцієнт тепловіддачі від зовнішнього повітря до зовнішньої поверхні стінки, Вт/м2∙К; − товщина іго шару стінки, м;

− коефіцієнт теплопровідності іго шару стінки, Вт/м2∙К;

− коефіцієнт теплопровідності від внутрішньої поверхні стінки до повітря в середині приміщення вагона, Вт/м2∙К;

Коефіцієнт тепловіддачі від зовнішнього повітря до зовнішньої поверхні сішки вагона знаходиться за формулою, Вт/м2∙К:

 

,(2.2)

де − швидкість поїзда, м/с;

− довжина кузова вагона, м.

 

, Вт/м2∙К

 

Коефіцієнт тепловіддачі від внутрішньої поверхні стінки до повітря в середині приміщення вагона в курсовій роботі приймаємо Вт/м2∙К.

Розрахунок теплопровідності

 

 

 

 

Рисунок 2.1 − Переріз підлоги

 

Таблиця 2.1 − Матеріали шару підлоги і його характеристика

№ позиціїМатеріалТовщина ,мКоефіцієнт теплопровідності , Вт/м2∙К1лінолеум0,0030,192деревоволокниста плита0,01950,0553пінополістирол0,0750,044сталевий лист0,00558,0

Вт/м2∙К.

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2− Переріз бічної стіни

Таблиця 2.2 − Матеріали шару бокової стіни і його характеристика

№ позиціїМатеріалТовщина ,мКоефіцієнт теплопровідності , Вт/м2∙К1сталевий лист0,00258,02мастика0,00110,233пінополістирол0,0750,0354фанера0,0090,355склопластик0,00480,4

Вт/м2∙К

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 − Переріз даху

 

Таблиця 2.3 − Матеріали шару бокової стіни і його характеристика

№ позиціїМатеріалТовщина ,мКоефіцієнт теплопровідності , Вт/м2∙К1сталевий лист0,001558,02мастика0,00110,233пінополістирол0,0750,0354фанера0,0090,35

Вт/м2∙К

 

 

 

 

Рисунок 2.4 − Переріз торцевих стін

Таблиця 2.4 − Матеріали шару торцевих стін і його характеристика

№ позиціїМатеріалТовщина ,мКоефіцієнт теплопровідності , Вт/м2∙К1склопластик0,00170,42фанера0,0090,353пінополістирол0,0750,035

Вт/м2∙К

 

 

 

 

Рисунок 2.5− Переріз вікна

 

Таблиця 2.5 − Матеріали вікна і його характеристика

№ позиціїМатеріалТовщина ,мКоефіцієнт теплопровідності , Вт/м2∙К1скло0,0050,762повітря0,0250,023

Вт/м2∙К

 

Розрахунок зведеного коефіцієнта теплопровідності:

Зведений коефіцієнт теплопередачі огорожі кузова вагона, Вт/м2∙К:

 

, (2.3)

 

де − коефіцієнт теплопередачі іго елемента огорожі кузова вагона, Вт/м2∙К

− площа іго елемента огородження кузова вагона, м.

 

Вт/м2∙К.

 

Підлога, стіни, дах вагона мають містки, які утворені балками, стійками, тому розрахунковий зведений коефіцієнт теплопередачі огорожі кузова вагона складає, Вт/м2∙К:

 

;(2.4)

Вт/м2∙К

 

Згідно з ГОСТ не повинне перевищувати 1,105 Вт/м2∙К для пасажирських вагонів.

 

3. ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВАГОНА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ХОЛОДОПРОДУКТИВНОСТІ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ

 

Теплотехнічний розрахунок вагона дозволяє визначити кількість тепла, яке надходить до приміщення вагона у літній період.

Теплонадходження крізь огорожу кузова вагона, Вт:

 

, (3.1)

 

де − температура зовнішнього повітря, 0C; 0C

− температура в середині вагона, 0C; 0C

 

Вт

Інтенсивність прямої сонячної радіації на площадку перпендикулярну сонячним променям, кД.ж/м2 год:

&

Похожие работы

1 2 3 4 > >>