Вагон вантажний рефрижераторної секції

До складу холодильної установки входять (рис. 4.1): компресор-поршневий, фреоновий з повітряним охолодженням, конденсатор повітряний; ребристо-змієвиковий примусової циркуляції повітря від вентилятора;

Вагон вантажний рефрижераторної секції

Курсовой проект

Транспорт, логистика

Другие курсовые по предмету

Транспорт, логистика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВЯЗКУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУ

КАФЕДРА «ВАГОНИ»

 

 

 

 

 

 

ВАГОН ВАНТАЖНИЙ РЕФРИЖЕРАТОРНОЇ СЕКЦІЇ

Курсова робота з дисципліни Енергохолодильні системи вагонів

та їх технічне обслуговування

Пояснювальна записка

ЕХСР − 048.04.00.00.00.ПЗ

 

 

 

Керівник: ст. викладач

В.М. Іщенко

2006р.

Розробив: студент

А.А. Стецько

Група 4 - В - 2

2006р.

 

 

 

 

2006

ЗМІСТ

 

Вступ

1Визначення площі теплопередавальних поверхонь огорожі кузова вагона

2Розрахунок зведеного коефіцієнта теплопередачі огорожі кузова вагона

3Теплотехнічний розрахунок вагона та визначення холодопродуктивності холодильної машини

4Опис прийнятої холодильної машини та системи охолодження

5Побудова в Id-діаграмі процесів обробки повітря в системі охолодження

6Побудова в lg р-і діаграмі циклу холодильної машини та його розрахунок

7Визначення об'ємних коефіцієнтів поршневого компресора

8 Розрахунок основних параметрів поршневого компресора (діаметра циліндра та хода поршня)

9Визначений енергетичних коефіцієнтів та потужності, що споживається компресором

10Розрахунок трубопроводів

11Індивідуальне завдання (розрахунок та конструювання

конденсатора)

12Основні вимоги охорони праці та безпеки при експлуатації холодильних установок

Висновок

Література

ВСТУП

 

Холодильна техніка широко застосовується на залізничному транспорті. Транспортні холодильні системи використовуються в рефрижераторних вагонах для перевезення швидкопсувних вантажів. Так більшість сільськогосподарської харчової продукції і практично вся продукція рибної промисловості відносяться до групи швидкопсувних, які потребують спеціальних умов зберігання та перевезення. Ці умови, оптимальні для кожного виду продукту, і забезпечують збереження вантажу під час зберігання і транспортування. Дуже давно для зберігання та перевезення швидкопсувних продуктів використовувався холод. Тай зараз основним засобом консервування продуктів є низькі температури. Звичайно швидкопсувні продукти в залежності від виду зберігають при температурах від -30°С до +14°С.

Забезпечити повне зберігання якості та кількості вантажу можливо лише за умови правильної організації технологічних операцій, підготовки швидкопсувних вантажів до залізничного перевезення.

Процес підготовки вантажів до перевезення найчастіше включає наступні три технологічні операції: підготовку продуктів за якістю; перевірку стану тари; термічну підготовку продуктів для перевезення. Підготовка продуктів за якістю дозволяє забезпечити зберігання їх смакових та поживних властивостей не тільки в кінці процесу транспортування, але й після довготривалого зберігання до реалізації. В цьому випадку скорочується потреба в рухомому складі для перевезення недоброякісної продукції.

Для холодильної техніки залізничного транспорту характерні надійна робота в умовах руху у різних кліматичних зонах, мала маса та габарити, високий рівень автоматизації роботи та малі експлуатаційні витрати.

Розрахунки приводяться відповідно до [5].

1 ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ТЕПЛОПЕРЕДАВАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ОГОРОЖІ КУЗОВА ВАГОНА

 

Площа теплопередавальних поверхонь огорожі кузова вагона визначається згідно з геометричними розмірами та плануванням вагона.

 

Рисунок 1.1 - Поперечний переріз вагона

 

Кут α, що обмежус дугу даху, визначається конструктивними параметрами за формулою:

 

, (1.1)

 

де В - зовнішня ширина вагона, м;

R - радіус даху у середній частині, м;

r- радіус даху у бічних стін, м.

 

.

 

Площа теплопередавальних поверхонь підлоги вантажного рефрижераторного вагона визначається, не враховуючи площу підлоги машинних відділень.

 

Рисунок 1.2 - Планування вантажного вагона рефрижераторної секції

 

, (1.2)

 

де L1 - довжина кузова вагона, не враховуючи довжину машинних відділень, м.

 

м2.

 

Площа теплопередавальних поверхонь бічних стін рефрижераторного вагона визначається за формулою:

 

, (1.3)

 

де Н -висота бічної стіни зовні, м.

 

м2.

 

Площа теплопередавальних поверхонь даху знаходиться за формулою:

, (1.4)

м2.

 

Плоша теплопередавальних поверхонь торцевих стін знаходиться за фор-мулою:

 

, (1.5)

м2.

 

Сумарна площа теплопередавальних поверхонь огорожі кузова вагона:

 

, (1.6)

м2.

 

2 РОЗРАХУНОК ЗВЕДЕНОГО КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОЖІ КУЗОВА ВАГОНА

 

Основним показником теплотехнічної якості кузова вагона є коефіцієнт теплопередачі.

Розрахунковий зведений коєфіціент теплопередачі огорожі кузова вагона складає, Вт/м2·К:

 

. (2.1)

 

Зведений коєфіціент теплопередачі огорожі кузова вагона, Вт/м2·К:

, (2.2)

 

де Kі - коефіцієнт теплопередачі і-го елемента огорожі кузова вагона, Вт/м2·К;

Fi - площа i-го елемента огорожі кузова вагона, м2.

Коєфіціент теплоогорожі елемента кузова вагона, Вт/м2·К:

 

, (2.3)

 

де а3 - коефіцієнт тепловіддачі від зовнішнього повітря до зовнішньої поверхні … стінки, Вт/м2·К;

δі - товщина і-го шару стінки, м;

λі - коефіцієнт теплопровідності і-го шару стінки, Вт/м2·К;

аВ - коефіцієнт теплопровідності від внутрішньої поверхні стінки до повітря в середині приміщення вагона, Вт/м2·К.

Коефіцієнт тепловіддачі від зовнішнього повітря до зовнішньої поверхні стінки вагона знаходиться за формулою, Вт/м2·К:

 

, (2.4)

 

де ν- швидкість поїзда, м/с;

L - довжина кузова вагона, м.

Коефіцієнт тепловіддачі від внутрішньої поверхні стінки до повітря в середині приміщення рефрижераторного вагона належить прийняти:

для підлоги - а3 = 6,0 Вт/м2·К;

для решти огорож - аВ =7,0 Вт/м2·К.

Розрахунок теплопровідності підлоги

Рисунок 2.1 - Переріз підлоги

 

Таблиця 2.1

Матеріал шару підлоги і його характеристика

№ позиціїМатеріалТовщина δ, ммКоєфіціент теплопровідності λ, Вт/м2·К1Резина0,0040,1742Дошка0,0450,2333Полістирол0,1400,0474Сталевий лист0,00358,150

Вт/м2·К,

Вт/м2·К.

 

Розрахунок теплопровідності стіни

Рисунок 2.2 - Переріз стіни

Таблиця 2.2

Матеріал шару стіни і його характеристика

№ позиціїМатеріалТовщина δ, ммКоєфіціент теплопровідності λ, Вт/м2·К1Сталь0,001558,1502Полістирол0,2000,0473Алюміній0,002104,670

Вт/м2·К,

Вт/м2·К.

 

Розрахунок теплопровідності даху

 

Рисунок 2.3 - Переріз даху

 

Таблиця 2.3

Матеріал шару даху і його характеристика

№ позиціїМатеріалТовщина δ, ммКоєфіціент теплопровідності λ, Вт/м2·К1Сталь0,002558,1502Полістирол0,2000,0473Пресований картон0,0040,070

Вт/м2·К,

Вт/м2·К.

 

За допомогою формули (2.2) знайдемо зведений коєфіціент теплопередачі огорожі кузова вагона:

 

Вт/м2·К.

 

За допомогою формули (2.1) знайдемо розрахунковий зведений коєфіціент теплопередачі огорожі кузова вагона:

 

Вт/м2·К.

 

3 ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВАГОНА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ХОЛОДОПРОДУКТИВНОСТІ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ

 

Теплотехнічний розрахунок вагона дозволяє визначити кількість тепла, яке надходить до приміщення вагона у літній період.

Сумарні розрахункові теплонадходження в вантажний рефрижераторний вагон при перевезенні охолодженого вантажу, Вт:

 

, (3.1)

 

де Q1 - теплонадходження крізь огорожу кузова вагона, Вт;

Q2 - теплонадходження за рахунок сонячної радіації, Вт.

Сумарна кількісь тепла, яка надходить до вантажного приміщення рефриже-раторного вагона, визначає холодопродуктивність холодильної машини рефри-жераторного вагона:

 

. (3.2)

 <

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>