Інвестиційний процес функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблем щодо виробництва та реалізації зерна й питань розвитку зернового ринку у різних

Інвестиційний процес функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Статья

Экономика

Другие статьи по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

77,7

Серед усієї сукупності господарств району інвестиційну привабливість та відповідний потенціал мають найбільші за розміром сільськогосподарські підприємства. Розглянемо обсяг надходжень капітальних інвестицій на прикладі провідних зерновиробничих сільськогосподарських підприємств Тиврівського району Вінницької області за останні 7 років (табл. 7).

Як бачимо з даних табл. 7, протягом останніх років відбулися істотні зміни у здатності провідних зерновиробничих сільськогосподарських підприємств Тиврівського району залучати інвестиційні ресурси. За результатами 2016 року загальний обсяг капітальних інвестицій за даними цих підприємств склав 30729 тис. грн., що майже у 3 рази менше, ніж у 2012 році. Максимальний приріст капітальних інвестицій спостерігається у 20і6 році в ТОВ “Агро-Еталон” у сумі 9977 тис. грн., з них 5463 тис. грн. інвестицій було направлено на нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, 296 тис. грн. — в основний капітал, 1378 тис. грн. — на існуючі будівлі, споруди, 334 тис. грн. — на довгострокові біологічні активи тваринництва і 2854 тис. грн. — інвестиції в інші необоротні матеріальні активи. За даними аналізу також можна переконатися, що протягом останніх років основні вкладення провідних зерновиробничих сільськогосподарських підприємств району здійснювалися в матеріальні активи.

Висновки і пропозиції

У найближчій перспективі більшості господарствам Тиврівського району для вирішення проблеми підвищення якості зерна не буде вистачати внутрішніх резервів розвитку зернового господарства. Природний фактор і надалі відіграватиме домінуючу роль в формуванні якості зерна, але без технічного оновлення зношеного парку сільськогосподарських машин, сучасного технологічного устаткування, забезпечення добривами та засобами захисту рослин не варто сподіватися на істотні зрушення в його поліпшенні в майбутньому. Занепокоєння викликає повна відсутність державної підтримки, зокрема, бюджетних асигнувань як джерела фінансування інвестицій.


Список літератури

    Гринчук Т.П. Сучасний рівень виробництва зерна у господарствах Вінницької області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. No 3. [Електронний ресурс]. иКЬ: http://www.global-national.in.ua.

    Забуранна Л.В. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2016. No 3. С. 55-60.

    Караман М.М. Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах Автономної Республіки Крим: монографія. Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2013. 109 с.

    Уланчук В.С., Жарун Е.В.

Похожие работы

<< < 1 2 3