Застосування контрактів FIDIC в Україні: стан, проблеми, перспективи

В статье характеризуется состояние внедрения контрактов ЕГО 1С в Украине. Выявлены проблемы, влияющие на внедрение контрактов и как следствие

Застосування контрактів FIDIC в Україні: стан, проблеми, перспективи

Статья

Экономика

Другие статьи по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
орогами загального користування" [5].

Також, сьогодні Міністерством інфраструктури ведеться робота з розробки нормативно-правових актів, які повністю дозволять імплементувати в національне законодавство принципи контрактів ЕГОІС.

Крім того, з метою імплементації основних положень контрактів ЕШІС та запровадження незалежного контролю якості дорожніх робіт, в першу чергу під час будівництва та ремонтів автомобільних доріг прийнята Постанова Кабінету Міністрів України No 1065 від 28 грудня 2016 року "Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування" [6].

Висновки і перспективи

Підсумовуючи, зазначимо, що в Україні на законодавчому рівні запроваджена європейська модель контролю якості дорожніх робіт яка передбачає кваліфікований, неупереджений і суворий контроль якості дорожніх робіт незалежним інженером-консультантом.

Застосування форм контрактів ЕГОІС в значній мірі зменшить бюрократичний тиск в сфері будівництва, дозволить ефективно управляти проектом за рахунок скорочення процедур розроблення проектної документації та внесення змін до неї, забезпечить ефективне використання коштів, стимулюватиме підрядні організації виконувати роботи у встановлені терміни. контракт будівельний економіка

Список літератури

  Кіндзерський Ю.В. Державна політика структурно-технологічної модернізації промисловості: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. – К., 2015.

  Шахбазян К.С. Особливості трансферу технологій через укладання договорів на будівництво промислових об’єктів "під ключ" // Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення: матеріали XXIV Київського міжнародного симпозіуму наукознавства та науково-технологічного прогнозування. – К., Фенікс, 2011. – С. 109-111.

  Евтюкова К.С. Повышение эффективности выбора подрядчика на производство строительных и ремонтных работ: автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Санкт-Петербург, 2012.

  Сальникова Л.В. Договоры в строительстве с комментариями – М.: Изд-во "Ось-89", 2006. – 368 с.

  Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління дорогами загального користування: закон України від 11.11.2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ 1ашБ/зЬош/1764-19

  Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування: Постанова Кабінету Міністрів України No 1065 від 28 грудня 2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/1aws/show/1065-2016-%D0%BF.

Похожие работы

< 1 2