Географічні трансформації та концептуальні підходи до організації міжнародних вантажних перевезень в умовах євроінтеграції

Постановка проблеми. Політичні зміни, що відбувалися в Україні в останнє десятиріччя, істотним чином впливали на її міжнародну політику та

Географічні трансформації та концептуальні підходи до організації міжнародних вантажних перевезень в умовах євроінтеграції

Статья

Транспорт, логистика

Другие статьи по предмету

Транспорт, логистика

Сдать работу со 100% гаранией


Географічні трансформації та концептуальні підходи до організації міжнародних вантажних перевезень в умовах євроінтеграції

Платонов А.Ю.

Розглянута тенденція зміни обсягів експорту послуг міжнародних вантажних перевезень у 2012-2016 рр. Відзначено переорієнтацію міжнародних вантажних потоків вітчизняних автотранспортних підприємств зі східного напрямку на західний. Виділено основні проблем в організації міжнародних вантажних перевезень та організаційні проблеми роботи автотранспортних підприємств. Обґрунтовано необхідність розширення сервісних послуг при організації міжнародних вантажних перевезень. Сформовано ключові фактори задоволення клієнтів автотранспортних підприємств. експорт транспортна послуга міжнародний

Ключові слова: міжнародні вантажні перевезення, напрямки, євроінтеграція, організація перевезень, проблеми, транспортний сервіс.

Постановка проблеми. Політичні зміни, що відбувалися в Україні в останнє десятиріччя, істотним чином впливали на її міжнародну політику та економічний розвиток. Відповідно до вектору активізації політичних відносин нашої держави, збільшувалася активність і економічних процесів, невід’ємної частиною яких є перевезення вантажів.

Підписання асоціації з ЄС та обраний вектор на інтеграцію до економічної систем країн Західної Європи стає передумовою зростання товарообмінних операцій між Україною та країнами Європейського Союзу, відповідно, сприяє збільшенню міжнародних вантажоперевезень у цьому напрямку. При цьому, зі зміною напрямків транспортних потоків, змінюють і вимоги до змісту нормативно-правого регулювання, організацій ного забезпечення надання транспортних послуг, рівня сервісу та інформатизації процесів, транспортних засобів, кваліфікації водіїв тощо. Таким чином, питання географічних трансформацій міжнародних вантажних перевезень та забезпечення конкурентоспроможності національних автотранспортних підприємства на міжнародному рівні є особливо важливим. Вивченню зазначеної проблеми і присвячена дана робота.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації міжнародних вантажних перевезень викликають значний інтерес у вітчизняних науковців. Особливості торгівлі транспортними послугами в умовах євроінтегра- ції розглядалися в роботах таких авторів, як В.Л. Дикань [1], М.Ю. Калабухіна [6], О.Б. Мних [8], Д.В. Слободян, М.Ю. Цвєтов [9], О.А. Шиба [10] та ін. Детальне вивчення існуючих проблем та рівень організаційного забезпечення діяльності підприємств автомобільного транспорту проводилося Г.В. Мітченко [7].

Зміна географічної активності міжнародних вантажних перевезень найкраще відображена у результатах статичних досліджень, що регулярно проводяться Державною службою статистики України [2, 3, 4, 5].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на існуючі міжнародні договори та стандартизацію певних видів дозвільно-супровідних документів, рівень вимог до процесів здійснення міжнародних вантажних перевезень у західному напрямку має певні особливості. Саме тому необхідним виступає детальне дослідження та формування ключових системних вимог до організації міжнародних вантажних перевезень в умовах євроінтеграції.

Метою статті є виявлення тенденцій зміни географічних напрямків потоків міжнародних вантажних перевезень, а також розробка концептуальних підходів до організації міжнародних вантажних перевезень в умовах євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Надання вітчизняними перевізниками послуг міжнародних вантажних перевезень автомобільним транспортом обліковується як експорт транспортних автомобільних послуг. Дослідження географії міжнародних вантажних перевезень автомобільним транспортом свідчить, що національні перевізники транспортують вантажі до таких країн як Австрія, Бельгія, Білорусь, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Казахстан, Кіпр, Латвія, Литва, Республіка Молдова, Нідерланди, Німеччина (ФРН), Панама, Польща, РФ, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Туркменістан, Угорщина, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція. Обсяги експорту послуг міжнародного перевезення вантажів за країнами світу у 2012-2016 рр. представлені у табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка та структура експорту транспортних послуг за країнами світу у 2012-2106 рр.

Динаміка, млн. дол. США

Структура, %

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Австрія

45,62

22,41

21,59

14,49

17,02

10,2

5,1

4,7

5,8

7,2

Бельгія

7,60

5,71

5,12

2,48

3,96

1,7

1,3

1,1

1,0

1,7

Білорусь

4,92

7,91

9,21

5,75

4,23

1,1

1,8

2,0

2,3

1,8

Болгарія

5,81

1,27

1,3

0,3

0,0

Велика Британія

24,60

23,73

27,93

18,68

20,91

5,5

5,4

6,1

7,5

8,8

Грузія

3,08

2,58

1,01

0,7

0,6

0,4

Данія

3,58

4,39

4,28

2,05

1,84

0,8

1,0

0,9

0,8

0,8

Естонія

4,47

9,67

1,35

2,08

3,35

1

2,2

0,3

0,8

1,4

Іспанія

0,00

3,95

2,68

0,0

0,9

1,1

0,0

Італія

20,58

11,86

12,23

8,48

4,23

4,6

2,7

2,7

3,4

1,8

Казахстан

0,00

3,52

2,47

2,87

2,36

0,8

0,5

1,2

1,0

Кіпр

11,18

10,11

8,33

5,84

5,83

2,5

2,3

1,8

2,3

2,5

Латвія

5,37

4,39

95,51

10,37

5,44

1,2

1,0

20,8

4,2

2,3

Литва

2,68

2,64

15,23

4,28

4,04

0,6

0,6

3,3

1,7

1,7

Республіка Молдова

2,64

2,82

1,62

1,91

0,6

0,6

0,7

0,8

Нідерланди

13,87

7,03

9,13

9,13

10,06

3,1

1,6

2,0

3,7

4,2

Німеччина (ФРН)

78,28

72,06

71,25

45,69

50,14

17,5

16,4

15,5

18,3

21,1

ОАЕ

1,43

0,6

Панама

14,31

33,83

5,22

2,93

2,49

3,2

7,7

1,1

1,2

1,0

Польща

34,44

27,68

25,16

23,55

23,88

7,7

6,3

5,5

9,5

10,0

Російська Федерація

97,06

87,44

53,73

25,80

18,54

21,7

19,9

11,7

10,4

7,8

Румунія

10,74

0,00

1,92

2,52

3,09

2,4

0,0

0,4

1,0

1,3

Словаччина

3,13

2,64

1,88

2,75

2,63

0,7

0,6

0,4

1,1

1,1

США

5,37

5,71

5,19

2,53

1,2

1,3

1,1

1,0

0,0

Туреччина

5,81

3,95

2,11

2,24

1,81

1,3

0,9

0,5

0,9

0,8

Туркменістан

0,23

0,76

0,05

0,1

0,3

0,0

Угорщина

11,18

9,23

8,32

5,50

5,39

2,5

2,1

1,8

2,2

2,3

Фінляндія

7,16

6,15

5,30

0,00

1,6

1,4

1,2

0,0

0,0

Франція

9,39

14,06

7,10

5,02

5,49

2,1

3,2

1,5

2,0

2,3

Чехія

4,92

5,27

3,29

3,74

5,21

1,1

1,2

0,7

1,5

2,2

Швейцарія

15,21

21,09

24,34

14,47

10,08

3,4

4,8

5,3

5,8

4,2

Швеція

3,62

3,12

4,19

0,8

1,3

1,8

Разом

447,3

439,4

459,62

249,07

237,9

89,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Як вже було зазначено, на міжнародні вантажні перевезення значним чином впливають міжнародні відносини та вектор зовнішньої політики України. Підписання Асоціації з ЄС, євроінтегра- ційні процеси та загострення відносин з РФ (зокрема, заборона транзиту територією РФ будь- яких товарів із

Похожие работы

1 2 3 > >>