Теоретичне обґрунтування організаційних і методичних основ впровадження олімпійської освіти в навчально-тренувальному процесі дітей 10-12 років

The article summarizes the experience of introducing Olympic education among children in educational institutions; characterizes the organization of specialties

Теоретичне обґрунтування організаційних і методичних основ впровадження олімпійської освіти в навчально-тренувальному процесі дітей 10-12 років

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией
>

Єрмолова В. М. Олімпійська освіта: теорія і практика: навч. посіб. / В. М. Єрмолова. К., 2011. 335 с.

Олімпійська освіта: методичні рекомендації / укл. М. М. Булатова, С. Ф. Матвєєв, В. Ф. Бойко [та ін.]. К., 2002. 40 с.

Зорій Я. Б. Система Олімпійської освіти як засіб педагогічного процесу підростаючого покоління / Я. Б. Зорій, А. В. Гакман // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2016. Вип. 4. С. 33-35.

Гакман А. В. Стан реалізації олімпійської освіти у навчально-виховному процесі (на прикладі міста Чернівці) / А. В. Гакман, Б. М. Крушельницький // «Молодий вчений». No 3.1 (43.1) 2017 р., с. 74-77.

Гнесь Н. О. Використання засобів казки та мультиплікації у реалізації здоров’язбережувальних технологій в роботі дошкільного навчального закладу / Н. О. Гнесь, Я. П. Галан // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2016. С. 116-126.

Гнесь Н. О. Оптимізація рухової активності дошкільнят як шлях реалізації здоров’язбережувальних технологій у роботі дошкільних навчальних закладів / Н. О. Гнесь, Я. П. Галан // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2016. Вип. 4. С. 4-7.

Сапрун С. Т. Олімпійська освіта школярів / С. Т. Сапрун // Методичні рекомендації для вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл. Тернопіль, 2014. 89 с.

Галан Я. П. Педагогічні умови формування знань з олімпійської освіти у дитячих дошкільних навчальних закладах // Молодий вчений. No 3 (43). 2017 р. С. 142-145.

Чобанюк К. Використання сучасних форм навчання з елементами спортивного орієнтування на уроках фізичної культури / К. Чобанюк, Я. Галан // Молода Спортивна Наука України. 2017. Т. 2. С. 82.

Галан Я. П. Використання сучасних форм навчання спортивному орієнтуванню на уроках фізичної культури в школі / Я. П. Галан // Молодий вчений. 2013. No 3.1. С. 78-82.

Галан Я. Реалізація олімпійської освіти в загальноосвітніх закладах України / Я. Галан, В. Коцюбка // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпропетровськ. 2012. С. 45-46.

Похожие работы

<< < 1 2 3