Новітні підручники з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців як відображення сучасного стану конкурсного бального танцю

Аналіз історичних та новітніх підручників з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців виданих Міжнародною асоціацією вчителів танцю

Новітні підручники з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців як відображення сучасного стану конкурсного бального танцю

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией
и одночасно кроків назад в одному напрямку. Ця позиція схожа з Променад- ною позицією з відмінністю напрямку руху.

Контр-променадна позиция (Зворотна променадна позиція) (Counter promenade position). В даній позиції в контакті знаходятся ліва сторона партнера і права сторона партнерки. Корпуси обох партнерів створюють V-подібну позицію. Контр-променадна позиція використовується, коли партнер і партнерка виконують кроки вперед в одному напрямку, протилежному проме- надному руху. Дана позиція функціонально схожа на Променадну позицію.

Контр-фоллевей позиція (Зворотна фоллевей позиція) (Counter fallaway position). В даній позиції в контакті знаходятся ліва сторона партнера і права сторона партнерки. Корпуси обох партнерів створюють V-подібну позицію. Контр- фоллевей позиція використовується, коли партнер і партнерка виконують кроки назад в одному напрямку, протилежному руху у Фоллевей позиції. Дана позиція функціонально схожа на Фоллевей позицію.

Позиція крило (Wing position). В позиції крило в контакті знаходяться ліва сторона партнерки та ліва сторона партнера. Відносно місць контакту тіл ця позиція протилежна закритій позиції. Позиція Крило використовується при виконанні одним з партнерів кроку вперед з лівого боку іншого партнера. Цей крок може виконуватись при любій зміні рівню. Коли крок виконується зі зниженням, стегна будуть ковзати злегка вбік поки ліве стегно партнера, котрий рухається вперед не опиниться поруч зі стегном

партнера, котрий рухається назад. В цьому випадку в контакті будуть лише кістки ребер. Найбільш ефектним варіантом переходу в Позицію крило є наступний: партнерка ковзає до лівої сторони партнера з подальшим контактом лівої сторони центру партнера з правою стороною центру партнерки. Не варто плутати фігуру Крило і Позицію крило. Термін «крило» відноситься і до фігури і до позиції центрів тіл виконавців.

    Права кутова позиція (Right angle position). В цій позиції ліве стегно партнерки знаходиться в контакті з правого боку паху партнера з приблизним відкриттям в діапазоні від 1/16 до 1/8 повороту вправо. Як і при виході в Позицію крило, Права кутова позиція досягається ковзанням тіла партнерки по відношенню до тіла партнера. Як і в Променадній позиції та Фол- левей позиції плечі залишаються паралельними наскільки це можливо і повертаються менше ніж стегна, а стегна відкриваються від 1/16 до 1/8 повороту вправо.

    Ліва кутова позиція (Left angle position). Ця позиція прямо протилежна Правій кутовій позиції. Внутрішня сторона правого стегна партнерки розміщена з лівого боку паху партнера. Позиція досягається рухом тіла партнерки навколо осі (як шарнір), а не ковзаючим рухом. Як і в Про- менадній позиції та Фоллевей позиції плечі залишаються паралельними наскільки це можливо і повертаються менше ніж стегна, а стегна відкриваються від 1/16 до 1/8 повороту вліво.

В описаних позиціях частина центру партнерки завжди знаходится в контакті с центром партнера. Контакт між партнерами повинен бути легким, але точним. Деталізація змін положення центрів партнерів (Position of the centre. Centre connection) при переході з однієї позиції в іншу є основою більш глибокої взаємодії між партнерами, розвиває хорошу координацію рухів і покращує рівень якості руху.

В розділі «Позиція голови» запропоновано шість варіантів положень голови партнерки та партнерки.

Позиція 1 — підборіддя приблизно над лівим плечем. Використовується партнером в Проме- надній позиції, партнеркою в Контр-променадній позиції.

Позиція 2 — підборіддя повернено вліво приблизно на 45° від грудини. Використовується партнером в Фоллевей позиції та Позиції збоку партнера. партнеркою в Закритій позиції (права сторона до правої сторони).

Позиція 3 — підборіддя на 2-3 см лівіше грудини. Використовується партнером в Закритій позиції (права сторона до правої сторони).

Позиція 4 — підборіддя на 2-3 см правіше грудини. Використовується партнером при виконанні свею (бічного нахилу) вправо.

Позиція 5 — підборіддя повернено вправо приблизно на 45° від грудини. Використовується партнером при виконанні правих фігур-ліній та партнеркою при виконанні свею (бічного нахилу) вправо.

Позиція 6 — підборіддя приблизно над правим плечем. Використовується партнером в Контр- променадній позиції, партнеркою в Променадній позиції. Зміни позиції голови відбувається при зміні позиції центру, дії розширення, виконанню обертань, виконанню фігур-ліній, виконанню свею.

В розділі «Обертання» описано скручування в тілі, котрі відбуваються під час обертання плечей відносно стегон та обертання стегон відносно плечей. Розділяють обертання наступним чином — обертання для створення дії проти руху тіла (rotate for lightnes), обертання для ведення (rotate for leading) та обертання для розвитку динаміки руху (rotate for dynamics). Обертання для створення дії проти руху тіла виконується на початку любої поворотної дії та розподілена по всій довжині кроку, попереднього до кроку з поворотом (виконується вправо (вліво) з плечима). Обертання для ведення використовується для зміни позиції в парі та підготовці до руху збоку (виконується вправо (вліво) з плечима, вправо (вліво) зі стегнами). Обертання для розвитку динаміки руху використовується для зростання динамічності руху по опорній стопі та досягнення ефекту максимальної енергії руху (виконується вправо (вліво) з плечима). Ці обертальні дії можуть використовуватись окремо та в поєднанні. Поєднання різних обертальних дій дуже збагачує танець, робить його виконання ефектним, зрозумілим та зручним.

Підйоми та зниження (Rise and fall), описані у відповідному розділі, показують зміну рівню танцюриста під час виконання кроків та фігур. В нових підручниках підйоми та зниженнями конкретизуються за частинами тіла — підйом в стопі, підйом в нозі, підйом в корпусі, зниження в нозі, зниження в стопі. Під час підйому в стопі відбувається рух ваги тіла від центру стопи через подушечку або носок, гомілковостопний суглоб і кісточка розтягуються, потім каблук відривається від підлоги, литковий м’яз напружується. Під час зниження в стопі гомілковостопний суглоб і кісточка згинаються, каблук опускається на підлогу, литковий м’яз залишається напруженим. Під час підйому та зниження в нозі відбувається випрямлення та згинання коліна опорної ноги. Підйом в тілі створюється додатковим розтягуванням (витягуванням) тіла. Цей варіант підйому використовується для досягнення максимального ефекту або коли необхідно використовувати тільки такий варіант підйому (технічно неможливе виконання підйому в стопах та ногах).

Розглянемо, як приклад, кроки 1-3 фігури Натуральний поворот Повільного вальсу. У Гая Говарда: початок підйому в кінці 1, продовження підйому на 2, продовження підйому на 3, зниження в кінці 3 [1, с. 22]. У нових підручниках WDSF: зниження на 1 (нога), потім початок підйому в кінці 1 (нога-стопа), продовження підйому на 2 (стопа-нога), продовження підйому на 3 (сто- па-нога-тіло), зниження в кінці 3 (нога) [15, с. 49]. Конкретизація виконання підйомів та знижень за частинами тіла сприяє досягнення ефекту безперервності, текучості та пластичності руху. При різних варіантах руху — вперед, назад, ззовні кола, всередині кола, зі зниженням чи з підйомом, рекомендована різна послідовність підйомів та знижень. Ця конкретизація стала можливою у зв’язку з покращенням фізичних даних виконавців, котрі стали спроможними виконувати більш широкі та більш динамічні рухи. Поєднання вимог мистецтва та спортивних навантажень вплинули на фізичний стан виконавців.

До третього технічного рівню [11-15, с. 41] відносяться три ускладнених і абсолютно новихкомпонента — типи свею (нахилів) (Type of sway), розширення (Extension), раптові дії (Sudden Movement). Свей — це бічне відхилення чи згинання тіла до робочої ноги або від ноги. Свей застосовують для різних цілей: свей від робочої ноги допомагає зберегти баланс, а свей до ноги збільшує швидкість, сприяє більш швидкому руху. На віміну від загального поняття свею, в нових підручниках описані три типи свеїв — технічний свей, косметичний свей, ламаний свей. Технічний свей — основний, виникає природно, включає нахил від стоп до голови (добре простежується в районі стегон). Косметичний свей, створюється тільки плечима і лопатками. Трохи змінюється рівень плечей, голова злегка відхиляється від нормальної позиції, протилежна сторона подовжується. Косметичний свей використовується після технічного свею з метою естетичного продовження руху та наповненості музики. Ламаний свей виконується лише у верхній частині тіла. Відбувається сильне стискання однієї сторони, в результаті чого друга сторона подовжується. Використовується лише в ряді фігур з метою створення яскравого візуального ефекту.

В перелік технічних дій танцю Танго введено поняття «раптових дій» (Sudden Movement): імпульс (Impuls), вібрація (Vibration) та створення тиску (Pressure).

Як ми бачимо, в новій технічній літературі WDSF значно розширено кількість технічних аспектів танцю та суттєво змінено розуміння технічних дій. Чим більше одинарних дій частин тіла використовується та чим точніші характеристики цих дій — тим досконалішим та естетич- нішим буде відображення танцю.

Висновки з даного дослідження

Сучасний виконавський рівень ведучих танцювальних дуетів та стан танцювального спорту вимагають від педагогів, танцюристів, студентів профільних вузів нового рівню глибини наукових технічних знань. Використання в тренувальному та навчальному процесах інформації, викладеної саме у нових підручниках Всесвітньої федерації танцювального спорту, сприятиме досягненню танцювальними дуетами високої майстерності руху з цікавою музичною та енергетичною інтерпретацією танцю та прекрасним володінням простору танцювальної зали.


Список літератури

    Говард Г. Техника европейских танцев / Пер. с англ. А. Белогородского. - С-Пб.: Издательств

Похожие работы

< 1 2 3 >