Новітні підручники з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців як відображення сучасного стану конкурсного бального танцю

Аналіз історичних та новітніх підручників з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців виданих Міжнародною асоціацією вчителів танцю

Новітні підручники з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців як відображення сучасного стану конкурсного бального танцю

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией

новітні підручники з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців як відображення сучасного стану конкурсного бального танцю

Кеба М.Є.

Київський національний університет культури і мистецтв

Аналіз історичних та новітніх підручників з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців виданих Міжнародною асоціацією вчителів танцю (ГОТА), Імперською спілкою вчителів танцю (ІБТБ) та Всесвітньою федерацією танцювального спорту ^ББЕ). Вплив олімпійського руху на розвиток конкурсного бального танцю. Конкурсний бальний танець як танцювальний спорт. Глибина розуміння деталізації технічних компонентів, точність координації їх використання, володіння простором танцювальної зали - основа якості бального танцю.

Ключові слова: бальний танець, танцювальний спорт, техніка виконання, методика викладання танцю.

конкурсний бальний танець спорт

Аналіз останніх досліджень і публікацій

На протязі всього періоду розвитку європейських бальних танців дослідженням техніки виконання та її стандартизацією танців займались Віктор Сільвестр, Філіп Річардсон, Алекс Мур, Імперська спілка вчителів танцю (ІБТБ), Гай Хью Говард (Міжнародна асоціація вчителів танцю ГОТА), Джефрі Херн, Гарі Сміт- Хемпшир та Всесвітня федерація танцювального спорту. Було ще ряд видань, але вони представляють собою передрук підручників вище названих дослідників.

На сьогоднішній день доступними широкому колу професіоналів та аматорів європейських бальних у вигляді паперових носіїв та інтернет видань є підручники Алекса Мура, Імперської спілки вчителів танцю (ІБТО) та Гая Хью Говарда.

Проведемо аналіз доступних підручників з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців. На сьогоднішній день рекомендованими до виконання в п’яти європейських бальних танцях є 203 базових фігури.

Аналіз підручника Алекса Мура [2]. Видання у 1936 році, перевидання до 1950 року. В Росії було виконано переклад та перевидання у 1963, 1974, 1986, 2002, 2004 роках. Описано чотири танці: Квікстеп (22 фігури), Повільний вальс (20 фігур), Повільний фокстрот (19 фігур), Танго (21 фігура). Загальна кількість розглянутих фігур — 82. Розглянуто сім технічних аспектів. Опис фігур подано в текстовому варіанті. З огляду сьогодення засвоєння матеріалу та проведення аналізу ускладнено. Недостатня кількість описаних фігур.

Аналіз підручників ІБТБ [6-9]. Видання у 1948 році, 29 перевидань до 1994 року. В Україні виконано переклад та перевидання у 2000 році. Описано чотири танці: Квікстеп (27 фігури), Повільний вальс (30 фігур), Повільний фокстрот (25 фігур), Танго (27 фігур). Загальна кількість розглянутих фігур — 109. Розглянуто сім технічних аспектів. Чотири технічні аспекти зведені в таблицю. Часткове зведення інформації в таблицю полегшує аналіз, порівняння та засвоєння інформації. Недостатня кількість описаних фігур.

Аналіз підручника під редакцією Гарі Сміт- Хемпшира [3]. В Росії видано у 2000 році. Описано дев’ять фігур танцю Віденський вальс. Всі технічні аспекти зведені в таблицю. Додатково надано багато професійних рекомендацій. Дужезручна до опрацювання форма висвітлення матеріалу. Кількість описаних фігур недостатня.

Аналіз підручника під редакцією Гая Хью Говарда. Видання у 1976 році Перевидавалась до 2003 року. Описано чотири танці: Квікстеп (33 фігури), Повільний вальс (36 фігур), Повільний фокстрот (29 фігур), Танго (30 фігур). Загальна кількість розглянутих фігур — 128. Збільшена кількість розглянутих фігур. Всі сім технічні аспекти зведені в таблицю. В останньому виданні до кожної фігури додано фото демонстрації позиції пари в кінці кожного кроку. Видання є дуже уже зручним до опрацювання. Тренери та виконавці мають можливість швидко провести технічний та порівняльний аналізи.

Кожен із вище проаналізованих підручників був революційним для свого часу. В кожному новому підручнику покращувались способи систематизації, збільшувалась кількість рекомендованих до виконання фігур, вносились ряд актуальних змін та доповнень, із загального переліку видалялись непопулярні фігури. Ці підручники були основним джерелом знань для танцюристів та викладачів. аж до кінця 20 століття.

Із визнанням Міжнародної федерації танцювального спорту (WDSF) Міжнародним олімпійським комітетом, техніка танцювального спорту зазнала розвитку та процвітання. Дотримуючись фундаментальних принципів минулого, виникла необхідність враховування змін в зростанні динамічності танцю та об’ємності презентації. Саме з позицій танцювального спорту кращі італійські тренери досліджували, стандартизували та збагачували танцювальний спорт.

Італійська академія танцю (Team Diablo Academy) в 2012-2013 роках представила танцювальній спільноті новітні навчальні підручники з техніки виконання та методики викладання бальних танців. Вони побудовані з урахуванням вимог Міжнародного олімпійського комітету. На сьогоднішній день саме ці підручники є основною рекомендованою літературою для європейської спільноти професіоналів бального танцю.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У вище проаналізованих підручниках минулих років видань в текстовому викладенні чи в таблицях описана лише фіксована позиція тіла в кінці кожного кроку. Це щось подібне до опису набору фотографій фіксованих точок. Щовідбувається в проміжках між виконанням кроків не описано. У нових підручниках WDSF враховано ці недоліки та висвітлено досягнення кращих танцювальних дуетів світу за останні 10 років. На жаль професіонали та аматори бального танцю України поки не мали змоги опрацювати матеріал викладений в нових підручниках.

Постановка завдання. Бальна хореографія удосконалюються з кожним роком, з'являються нові аспекти розуміння м'язових дій, що вимагають більш детального аналізу та фундаментального методологічного обґрунтування. Розуміння деталізації технічних аспектів бального танцю є запорукою створення динамічного та естетичного бального танцю. Завданням цієї статті є дослідження підручників WDSF та висвітлення нових напрацювань в області техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців за останнє десятиріччя.

Виклад основного матеріалу дослідження

В цих підручниках описано весь спектр рекомендованих до виконання базових фігур (203 фігури). Проведено більш конкретизований опис технічних аспектів за основними одинарними діями та технічними рівнями. Компоненти техніки виконання фігур розділені на три технічні рівні.

Перший технічний рівень [11-15, с. 12] - основні базові компоненти техніки європейського бального танцю. Цей рівень включає шість базових технічних компонентів, необхідних для основного розуміння просторової побудови фігури: номер кроку або дії, позиція стоп (рух стопи відносно положення тіла), рівняння (напрямок руху тіла в просторі зали), величина повороту в стопах, робота стопи та ритм (тайминг). Опис цих компонентів загалом відповідає опису, викладеному в підручниках Алекса Мура та Гая Говарда з деякими змінами:

  компонент «Позиція стоп» — включено нові технічні елементи (Боковий свінговий крок (The swing side step), Дія драйву (Drive action), підготовчий крок (Preparation step), Півот на носку (Toe pivot) та інші);

  компонент «Робота стопи» — уточнено принцип перекату по стопі під час руху (The FootRolle principles);

  компонент «Ритм» (тайминг) — запропоновано замість попередніх методів рахунку найбільш зручний метод під назвою «хореографічний тайминг» (Choreographic Timing).

Другий технічний рівень [11-15, с. 30] включає три нових модернізованих компоненти для кожного кроку фігури: Позиція в парі (Couple Position), Обертання (Rotation), Підйоми і зниження (Rise and Fall). В компоненті «Позиція в парі» уточнені і доповнені принципи побудови корпусу (Posture), положення рук (Hand Hold), позиції центру кожного танцюриста (Positions of the centre), позиції голови (Head positions) та описано дев'ять позицій в парі. Розглянемо позиції в парі.

  Закрита позиція (Closed position). Це основна позиція в парі. В цій позиції права сторона центру партнера знаходиться в контакті з правою стороною центру партнерки. Ліві сторони залишаються без контакту, плечі та стегна партнерів паралельні.

  Позиція збоку партнера (Outside of partner). Відмінності між даною позицією та Закритою позицією не значні. Ця позиція виникає коли один з партнерів виконує крок вперед з правої ноги збоку іншого партнера. Якщо цей крок виконується з підйомом, то обидва партнери виконують невелике обертання вправо. Між плечима та стегнами створюється кут 1/8 повороту і стопи та коліна рухаються збоку партнера а не в лінію з ним. Якщо такий крок виконується зі зниженням, то стегна танцюристів зміщуються злегка вліво і праві стегна будуть рядом. В цьому випадку в контакті будуть лише кістки ребер зправа.

  Променадна позиція (Promenade position). В даній позиції в контакті знаходятся права сторона партнера і ліва сторона партнерки. Корпуси обох партнерів створюють V-подібну позицію. Променада позиція використовується, коли партнер і партнерка виконують кроки вперед в одному напрямку. В Променадну позицію виходять із Закритої позиції використовуючи скручування тіл обох партнерів (у партнера вліво, а у партнерки вправо). Під час скручування ноги та стопи рухаються вперед, а плечі та руки, зберігаючи паралельність, назад. Ця позиція є результатом саме скручуванням навколо осі, а не результатом кроку у V-подібну позицію. У Променадній позиції кут між стопами партнерів досягає 90° (1/4), кут між стегнами досягає 45° (1/8), а плечі закриті до паралельності (максимальний кут розкриття 1/16).

  Фоллевей позиція (Fallaway position). В даній позиції в контакті знаходятся права сторона партнера і ліва сторона партнерки. Корпуси обох партнерів створюють V-подібну позицію. Фоллевей позиція використовується при виконанні в подальшому обома партнерам

Похожие работы

1 2 3 > >>