Актуальні питання інвестиційної політики підприємств туристичної сфери

Формулювання цілей дослідження. Метою статті є розгляд та аналіз актуальних питань інвестиційної політики підприємств туристичної сфери, механізмів інвестування в

Актуальні питання інвестиційної політики підприємств туристичної сфери

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией
ійної діяльності в Україні в сегменті туристичного бізнесу; висвітлено питання актуальності залучення вітчизняних і міжнародних інвестицій в туристичну сферу; акцентовано увагу на пріоритетних напрямках для інвестування в туризм, формах і методах залучення та цільового спрямування інвестицій.

В Україні схвалено відповідний документ, яким передбачено ряд пріоритетних заходів для розвитку туризму. Це — «Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року». Серед основних завдань Стратегії — здійснення комплексу заходів з підтримки розвитку туристичної індустрії, зокрема створення привабливого інвестиційного клімату у сфері туризму та курортів.

Таким чином, інвестування в туристичну галузь є частиною інвестиційної політики держави в цілому і базується на вимогах законодавства та загальної концепції розвитку національної економіки. Тому необхідно виділяти та дослідити специфічні особливості інвестиційних процесів у сфері українського туризму та надати оцінку ролі держави в їх регулюванні. Актуальною є необхідність підвищення впливу державних органів на процес мобілізації внутрішніх джерел інвестицій та оптимальний їх розподіл серед зацікавлених суб’єктів інфраструктури туризму. серед основних методів державного регулювання необхідні модернізація законодавства, вдосконалення існуючого організаційного та економічного механізмів управління, вивчення динаміки розвитку сфери послуг, і зокрема туризму, що дозволить визначити пріоритетні напрями розвитку туристичного потенціалу та ефективного інвестування в пріоритетні напрямки.

Похожие работы

<< < 1 2 3 4